Alexandra

Toen ik 17 jaar geleden iemand over Anandajay hoorde spreken werd ik heel erg aangeraakt.


In de diepte van mijn hart, raakte de klanken van zijn naam,  mijn diepe verlangen naar contact aan en ook de pijn van het gemis aan contact. Ik voelde me heel erg ontmoet in deze aanraking. Ik wist toen nog niet dat ik eigenlijk verlangde naar contact met mezelf, met mijn ziel, mijn innerlijk.


De eerste keer dat ik Anandajay live ontmoette voelde alsof we met elkaar in water zaten wat stroomde en bewoog en dat zijn woorden de oppervlakte van dat golvende en stromende water waren. Het was voor het eerst dat ik iemand hoorde praten over wat ik ook voelde en tot op dat moment altijd alleen in was geweest. Mijn vele pogingen om te delen wat ik beleefde leken nooit helemaal over te komen en er miste altijd wel iets in. Maar nu zat hij daar en voelde ik me samen met hem en dronk ik zijn woorden op en herkende ik mijzelf tot in mijn diepste.


Dat was het begin van het aannemen van mijzelf als  leerling en Anandajay  als mijn leraar .

En deze relatie heeft zich in de afgelopen jaren verdiept en zijn begeleiding heeft mij dichter en dieper in het contact met mijzelf gebracht.  En ik ben open aan het gaan voor de  rijkdom van mijn innerlijk, en voel dat ik van daaruit graag iets wens bij te dragen aan de wereld.


Hiervoor bied ik Light of Being meditatie aan, een meditatie vorm die begint met  het verlangen naar contact met jezelf en je steeds dieper laat opengaan voor de mens die jij bent. Ik bied Soul  Guidance aan, begeleidende gesprekken waarin ik je uitnodig en ondersteun om contact te maken met jezelf precies zoals je bent omdat daar de deur is om bij jezelf naar binnen te gaan en ik bied mantra prayers aan, devotionele dankgebeden die bestaan uit gebaren en een mantra. Dankgebeden om te danken voor de schitterende rijkdom van al het leven, inclusief het leven dat wij zijn.

Aanbod:

Meditatie, MantraPrayers, SoulGuidance, LightMessenger

06 42 221 38 75