lotus-80463E.png

School of Spiritual Awareness

lotus-80463E.png
IMG_4086-v3.jpg

Over de school

The Light of Being - School of Spiritual Awareness van Anandajay biedt een plek aan mensen die naar de diepere waarden van het leven verlangen. De school biedt gedurende het hele jaar een breed aanbod aan opleidingen, retraites en cursussen, in tal van verschillende werkvormen, zowel voor mensen die de eerste stappen zetten in een bewuster leven, als voor mensen die een intensieve spirituele begeleiding of scholing wensen.

 

Vanaf mei tot oktober wordt het programma verzorgd door Anandajay die dan zijn Zomerschool geeft en vanaf eind september tot en met april verzorgen de Teachers het aanbod. Daarnaast is er ook een Duitstalige tak in de school. Hier worden een meditatieve Yoga-opleiding, Yoga-verdiepingsdagen en verschillende cursussen aangeboden. Het hele jaar door kunnen mensen ook bij ons terecht voor individuele consulten op het gebied van healing, massage, yoga, adem- of levensbegeleiding. We bieden deze individuele begeleidingen in het Nederlands, Duits Frans en Engels aan.

Wat je ook doet in de school, je wordt altijd begeleid in je verlangen om open te gaan voor wat je in wezen bent en in die sensitieve openheid te leren leven. Voor beide aspecten: het ont-dekken van wie je in wezen bent en het tot uitdrukking brengen daarvan in relatie met de wereld en de mensen om je heen, is in de begeleiding evenveel aandacht.

 

Er ligt geen visie, geen religie, dogma, of overtuiging ten grondslag aan het aangebodene. Het gaat juist over open ontvankelijk voelen en in contact komen met het leven zelf in je en om je heen. Er wordt uitgegaan van jou, van de mens die jij bent op dit moment, waarin niets wordt afgewezen, veranderd, verbeterd, of veroordeeld. In de vrede die dan ontstaat, kun je ont-dekken dat de levensvreugde, het geluk, de liefde, of de vervulling waar je naar verlangt in jezelf verborgen liggen en jouw zoeken daarnaar in de buitenwereld vanzelf tot rust komt. Lees meer op de pagina’s van Anandajay.

 
lotus-80463E.png
lotus-80463E.png

Anandajay's vredeswerk

Anandajay’s boodschap van vrede,

is er een waar de wereld en de harten van mensen zo naar verlangen.

Ze nodigt je uit

om je sensitief te openen en dieper bewust te worden

in plaats van je aan je overtuigingen vast te houden,

je te openen voor het zijn 

in plaats van bezig te blijven met iets te willen worden,

vanuit liefde te leven

in plaats van uit gewoonte te vechten

en bereid te zijn met elkaar samen te komen 

in plaats van elkaar via oordelen uit elkaar te drijven.

De vier werkwijzen via welke Anandajay zijn ‘vredeswerk’ in de praktijk doorgeeft, zijn:

Light of Being-Jnana (inzicht), -Dhyana (meditatie), -Yoga (ervaren) en -Tantra (relatie).

Jnana - Ontwaken & Leven

Ontwaak uit het door je gewoonte geautomatiseerd geraakte bewustzijn en haar overtuigingen en open je weer voor de vrijheid om zelf te gaan voelen en denken, zodat die inzichten je diepgaand met je levensvreugde kunnen verbinden.

Dhyana - Heelheid & Stilte

Laat meditatie je naar het midden van jezelf en je zijnsbeleving brengen en ervaar de verstilling, omhulling en heelheid waar je dan in terecht komt en ervaart hoe die alle niveaus van je menszijn helen en je in verbinding met je wezen brengen.

Yoga - Liefde & Kracht

Ontdek dat liefde een helende en verzorgende kracht is, die je diepgaand ontspant door je onbegrensd ruimte te geven voor de vrije doorstroming van pure en essentiële levensenergie, die je in elke levens- en lichaamshouding zal helen en ondersteunen. 

Tantra - Relatie & Aura

Leer om de spiegel van je energetische werkelijkheid dienstbaar te laten zijn aan het verdiepen van je relatie met jezelf, met anderen en met alles van het leven, zodat er een verzoenende openheid ontstaat, waardoor de kwaliteit van je relaties nog echter, oprechter en vervullend wordt.

 
lotus-80463E.png
lotus-80463E.png

De twaalf werkvormen

Vanuit de vier hierboven beschreven werkwijzen: Inzicht, Meditatie, Yoga en Tantra,

heeft Anandajay een twaalftal werkvormen ontwikkeld waarmee binnen de school wordt gewerkt:

Al deze werkvormen zijn bedoeld als een spiritueel georiënteerde levensbegeleiding. Vanuit een realistische houding ten opzichte van al je potenties en gewoonten zullen ze je helpen om vrijer en met meer vreugde te leven.

 

Als je het ‘Levenslicht’, zowel van binnenuit als van buitenaf weer in je toelaat, ervaar je hoe waardevol je bestaan eigenlijk is en hoe deze rijkdom je op alle niveaus helend beïnvloedt.

Voor The Light of Being staat spiritualiteit niet voor een idealistisch bewustzijnsniveau dat gescheiden is van het zogenaamde dagelijkse leven, maar je wordt uitgenodigd je bezieling te ervaren als de natuurlijke staat, die moeiteloos is, heel gewoon is, je meest eigen thuis is en  inhoud aan je dagelijkse leven  geeft.

 

Alle aangereikte werkvormen gaan over het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van de tegengestelden van het leven, zodat jij hun onderlinge oorspronkelijke verbondenheid weer voelt en daardoor in vrede komt.

 

Vanuit vrede is er dan ruimte voor relatie, uitwisseling en ontmoeting, zodat de, nu vredig met elkaar samen zijnde tegengestelden van jouw leven, zich met elkaar kunnen gaan verweven.

Door met elkaar samen te mogen gaan, geven ze een nog rijkere kwaliteit aan je bestaan, net zoals geweven draden samen één doek vormen.

 

Als jij jezelf op deze wijze weer als een geheel voelt, kom je, los van wrijving of strijd, in een kwaliteit van vrede en spirituele geborgenheid en je bent daardoor opener voor een harmonischer samen laten gaan van alles wat je bent.

 

Dit tegelijkertijd en vredig samen laten gaan van alles wat je bent, is de spirituele dimensie van het leven, brengt je diepgaander in contact met de waarden van liefde en bezieling, waar je zo naar verlangt. Je komt daardoor in relatie met het allesomvattende zijn, dat je toegang verleent naar verdraagzaamheid, compassie en het ontmoeten van je essentie. Kwaliteiten die sociaal gezien zullen bijdragen aan de wereldvrede.

 

Al de twaalf werkvormen zijn liefdevolle en de schepping erende ingangen tot zelfbewustzijn en maken de essentiële levens- en zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar, zodat deze waarde als innerlijke leidraad je dagelijkse leven kan gaan verrijken. De verbinding tussen je innerlijke essentie en je uiterlijke functioneren zal door de bloemlezing van deze werkvormen weids geopend raken en je weer vertrouwen geven in de diepgaande potentie van de zo bijzondere en verrijkende waarde van je menszijn.

 
 
lotus-80463E.png
anandajay-2.jpg
lotus-80463E.png

Anandajay

Anandajay (1955) is een spiritueel leraar van Nederlandse afkomst, die mensen thuisbrengt in hun essentie. Zijn leven is van jongs af aan toegewijd geweest aan de spirituele dimensie van het bestaan. In de loop van zijn leven stichtte hij de Light of Being organisatie van waaruit hij zijn levensboodschap van liefde, vrede en ‘er zijn’ uitdraagt.

Zijn grote betrokkenheid bij de toestand in de wereld en het contrast daarvan met de diepgang en puurheid van de menselijke essentie die hij ervaart, zetten hem onaflatend in beweging om via de begeleiding van individuen en groepen, en via zijn muziek, video's en boeken bij te dragen aan een vreedzame en meer natuurlijke in plaats van materiële oriëntatie van mensen.

 
lotus-80463E.png
lotus-80463E.png

De teachers aan de school

We zijn in de School of Spiritual Awareness met een team van zes Teachers, wonend rondom het spirituele centrum in Hergersberg en dragen gezamenlijk zorg voor de activiteiten die daar plaatsvinden en voor het centrum zelf.  Al meer dan vijftien jaar zijn we leerling van Anandajay en we zijn in zijn buurt komen wonen om zijn werk te ondersteunen. Anandajay begeleidt ons niet alleen in ons leven en in ons werk, maar hij heeft ons ook diepgaand opgeleid en geïnitieerd in de twaalf Light of Being Teachings (werkvormen) waarmee we werken.  

 

Voor ons allemaal staat het verlangen om te leven in verbinding met het Licht van het Zijn op de eerste plaats in ons leven. Onze dagelijkse toewijding aan deze spirituele rijkdom en de diepe verbinding met Anandajay en zijn werk zijn de bron van inspiratie van waaruit wij ons werk in de school vormgeven. We hopen en wensen daarmee bij te dragen aan een wereld waarin mensen meer (harmonieus en medemenselijk met elkaar) in harmonie en vrede met zichzelf en hun medemensen leven. 

De Teachings, zoals o.a. meditatie, dans, yoga, healing, massage en heartsinging bieden ieder op hun eigen wijze een ingang naar dit diepe gevoel van harmonie in onszelf. Wanneer harmonie, vrede of vreugde als essentiële kwaliteiten in onszelf ruimte mogen krijgen, kunnen ze als vanzelf en heel natuurlijk ook  naar de mensen om ons heen doorstromen.

 

Ook in Nederland kun je terecht bij verschillende Light of Being Teachers, leerlingen  van Anandajay die al jarenlang bij hem zijn en door hem zijn opgeleid in één of meerdere van de werkvormen. Alle teachers komen jaarlijks bijeen in de 12-daagse Teachingsretraite, een periode van herijking en verdieping die begeleid wordt door Anandajay. Wij worden dan opnieuw door hem geïnitieerd om de Light of Being werkvormen door te kunnen geven. 

Nederlands is onze voertaal, maar voor begelelding in het Duits, Frans of Engels kun je ook bij ons terecht. 

Naar de teachers

hergersberg-2.jpeg