Yogafilosofie in ervaarbare eenvoud

prijs:

25

ISBN 9080167746

gebonden, 136 pagina's

Yoga is geen visie, maar een beleving van verbondenheid met dat wat echt is. De yogafilosofie bestaat zodoende uit een overzichtelijke indeling van die ervaringsterreinen die we tegenkomen als we vanuit vervreemding weer naar de verbondenheid met onze essentie terugkeren.

Beschrijving

Yoga is bedoeld om de werkelijke betekenis van het menszijn en het bezield zijn in je ervaringen te herkennen. Het erkennen en daardoor ervaren van deze belevingen, die zich op alle niveaus van je belevingswereld afspelen, maakt hen echt en waar. Yoga is een hulpmiddel om je te openen voor deze echte en diepere waarden van je zijn. De yogafilosofie onderbouwt deze ervaringen met inzicht.


Dit boek helpt je om de verschillende ervaringen vanaf je ziel tot in je aura te verstaan en te begrijpen. Het boek behandelt de kosha’s, chakra’s, yama’s en niyama’s en gaat in op meditatie. Het boek geeft inzicht in de waarden van de Hatha-, Tantra-, Karma-, Bhakti-, Mantra-, Jnana- en Raja-yoga en geeft een overzicht van de spirituele ontwikkeling volgens de Universele Yoga (tegenwoordig Light of Being-Yoga genoemd).


Het woord yogafilosofie is eigenlijk een contradictie. Yoga is immers een ervaring en een filosofie is doorgaans een conceptuele weergave van een levensvisie. Yoga is geen visie, maar een beleving van verbondenheid met dat wat echt is. De yogafilosofie bestaat zodoende uit een overzichtelijke indeling van die ervaringsterreinen die we tegenkomen als we vanuit vervreemding weer naar de verbondenheid met onze essentie terugkeren. De yogafilosofie omvat de beschrijving van de innerlijke belevingswereld van de mens, die ervaarbaar wordt als we al onze gewoonten, vasthoudendheid en spanning los laten en daardoor in verbinding komen met wat we wezenlijk zijn.


Anandajay geeft in dit boek helder en toegankelijk weer, wat de rode lijn is in de wirwar van je innerlijke belevingswereld, zodat je daar de directe en eenvoudige verbinding met je zelf weer in terug vindt. Hij neemt, los van welke zienswijze dan ook, alle lagen van het menszijn, van de aura tot de ziel, op een ervaarbare manier met je door. Ook laat hij je steeds weer zien hoe al die gebieden met elkaar verweven zijn, dezelfde basis en structuren hebben en elkaar op een vanzelfsprekende natuurlijke manier aanvullen. Er ontstaat zo een innerlijk ervaarbare blauwdruk, waar menigeen zichzelf beter door ervaart en begrijpt.


Voor yogadocenten is dit een overzichtelijk boek over alle aspecten die in het lesgeven een rol spelen. Voor yogageïnteresseerde verduidelijkt het boek de verschillende ervaringen en achtergronden die in de beleving van yoga kunnen voorkomen. Yoga is een uitnodiging om uit het onbewuste te ontwaken en bewust te worden van wat we werkelijke en wezenlijk zijn, om vanuit het onheldere en donkere open te gaan voor het schijnende, om vanuit het loslaten van de uiterlijke georiënteerd weer verbonden te raken met dat wat dan, door licht overgoten, overblijft als onze essentie.