Light of Being-News - April 2022

Bijgewerkt op: 5 jul.

Onderwerpen

Bhakti - Devotie - Toewijding Inspiratiebundels Godsbewustzijn & bhakti Nieuw aanbod van de Teachers Individuele ontmoetingen met Anandajay Retraites met Anandajay Het einde van vechten Publicaties Ten-slotte


Lieve vrienden,

Zij gegroet!


Het is weer zover, de zomerschool staat voor de deur. Er is weer een half jaar voorbij en dat halve jaar was ik, vanwege de gevolgen van de vulkaan op La Palma, in België. Dat beviel uitstekend. We hebben veel met de honden gewandeld en we wonen natuurlijk op een prachtige plek om van de grootsheid van de natuur bewust te blijven. Er was daarnaast ook veel tijd om te voelen hoe het leven na de coronatijd aanvoelt en welke de innerlijke wensen aan oppervlakte kwamen. Door het effect van de verandering, die ik gedurende de coronaperiode heb doorgevoerd om alle opleidingen dit jaar af te ronden, omdat ze zich anders te lang uitstrekken, is me duidelijk geworden dat ik vanaf volgend jaar graag wens te stoppen met het geven van de meeste bijeenkomsten, zodat ik nog intensiever met mijn ziel samen kan zijn. Dat betekent dat ik dit jaar, naast alle opleidingen, ook voor het laatst de diverse seminars geef.


Wat ik vanaf 2023 wel wens te blijven doen, is het aanreiken van mijn twaalf werkvormen. Ik denk daarbij aan een voor iedereen toegankelijk programma waarbij de Teachingsretraite en de Inspiratiebladen met de video’s, gecombineerd met mailcontact of een gesprek rondom de video’s, samenkomen. Daarnaast blijf ik mensen individueel begeleiden en als gastdocent aanwezig zijn in de seminars die de andere mensen van de Light of Being hier in Hergersberg blijven geven. Op dit moment zijn zij bezig met een plan om naast al hun nieuwe activiteiten, ook het Lighthouse-complex over te nemen. Ik zal in de winter rondom de video’s bereikbaar zijn in La Palma en ik ben er steeds gedurende de zomer. Ik meld dit nu alvast, zodat jullie je daar op kunnen instellen en we het er deze zomer over kunnen hebben. Hoe dan ook heet ik jullie van harte welkom in dit jaar van de zomerschool met, vooreerst, nog één keer zo’n rijkelijk aanbod. Laten we er samen weer een waardevolle tijd van maken en ons leven er zinvol mee verrijken.


Verderop lezen jullie allerlei praktischere zaken, maar ik wens, naast het stuk ‘Het einde van het vechten’ uit mijn boek ‘Leven in het Licht’ (pagina 105), dat vanwege de situatie in de wereld nog een keer verderop in deze nieuwsbrief geplaatst is, te beginnen met jullie iets te vertellen over de op dit moment zo broodnodige, spirituele waarde van devotie.


In deze tijd, waarin oorlog weer eens zo dichtbij komt, spelen levensvragen over de zin van het leven, macht en machteloosheid en frustratie, weer een grote rol. Verslagenheid, pijn, teleurstelling en angst spelen weer op en belasten ons mentale, emotionele en fysieke evenwicht. Misschien is het niet meteen voor iedereen duidelijk, maar mij leek het daarom belangrijk om het onderwerp devotie weer eens naar de voorgrond te schuiven. Ik hoop dat de tekst die je hieronder vindt en via welke je in jezelf kunt doorvoelen hoe jij dit onderwerp in je beleving een plaats hebt gegeven, je helpt om weer duidelijker met een vreugdevolle en waardevolle energie in jezelf in contact te komen. Inderdaad is je menselijke bestaan en de reikwijdte van je directe daden klein, maar mag dat wat je doet en het leven dat je leeft, die kracht, vreugde en vrede in zich dragen die anderen misschien vanwege hun omstandigheden niet meer kunnen voelen of aanboren.


Als er harten zijn die door onmacht in het duister worden gedreven, is het fijn dat de harten die nog wel bij het licht kunnen voor twee of meer gaan schijnen.Bhakti - Devotie - Toewijding


Met het Sanskriet woord bhakti wordt devotie bedoeld, als een spirituele waarde die je met je innerlijk verbindt. Ons woord devotie stamt uit het Latijn en betekent dat je afdaalt (de) om je ergens intens aan te wijden (vovere). Afdalen uit je ego en je wijden aan dat wat in het leven een diepgaande waarde voor je heeft.


Als het over devotie of toewijding gaat, is het belangrijk om te voelen wat er zo fijn is aan toegewijd zijn, waaraan je toegewijd bent en van waaruit je toegewijd bent.


Laten we eerst eens voelen wat er zo fijn is aan ergens aan toegewijd te zijn. Toewijding heeft altijd een gerichtheid bij zich (toe) en datgene waar je naar toegewijd bent, ervaar je als iets wat waardevol, heilig, gezegend (gewijd) en uiterst belangrijk voor je is. Zo’n sterke gerichtheid zorgt ervoor dat je je zinnen even op één iets richt en daardoor ontstaat er rust in je systeem omdat andere invloeden als het ware niet meer zo goed aan je komen door die gezamenlijke gerichtheid van al je zintuigen en aandacht. Het is dan ook belangrijk om te durven voelen of jouw vorm van toewijding niet onbewust een manier is geworden om een houvast te hebben of ongewenste afleidingen en invloeden buiten te sluiten, want dan is het geen toewijding meer maar een focus of fixatie. De meer spirituele waarde van toewijding komt dan niet in zijn verfijning naar voren. Je voelt dan niet de diepgang en vreugde die daaruit voortkomen. Als je sterk gefocust bent, sluit je ook diepgang en vreugde buiten, want die vragen juist een grote mate van ontvankelijkheid van je.Vervolgens voel je dan ook waaraan je toegewijd bent. Zo kan iemand bijvoorbeeld toegewijd zijn aan zijn geloof of levenswijze, partner, kinderen, werk, land, doel, bezit, hobby’s of aan sport en zijn gezondheid. Er is zoveel waaraan je toegewijd kunt zijn en de vraag is dan, waarbij behoud je je ontvankelijkheid en welke toewijding brengt je in een diepgaandere levensbeleving? Zoals je voelde, zijn er veel gerichtheden die niet de diepgang van toewijding voortbrengen. Werkelijke devotie opent een ruimte in jou, waar je niet alleen maar tevreden, maar ook echt gelukkig van wordt. Gelukkig zijn betekent dat je met een waardevol gevoel in jezelf verbonden raakt, met de liefde van je hart, met de vreugde van je ziel, kortom met je innerlijke harmonie, het mooiste gevoel van je bestaan. Daarom zijn voor de meeste mensen liefde en geloof de belangrijkste vormen van toewijding, in de spirituele zin.


Liefde neemt dan eerst nog even een onzekere plaats in, omdat liefde ook zoveel bijverschijnselen kent. Liefde kan gemakkelijk ook met pijn samengaan (liefdesverdriet). Als een ander mens zo belangrijk voor je wordt, dat je die belangrijker gaat vinden dan jezelf, kan de liefde die je in eerste instantie daarbij voelde op den duur belast worden met teleurstellingen, conflicten en gevoelens van afwijzing, alle drie zeer pijnlijke en verstorende gevoelswaarden. In een liefdesrelatie waarbij je te sterk op de ander gericht bent, wat dan ook geen devotie meer is, spelen al snel ego-belangen op en wordt daardoor de ontvankelijkheid voor geluk, diepgang en vreugde bedekt.Voel dan eens wat devotie met betrekking tot wat je gelooft voor je betekent. Geloven gaat altijd over iets waar we onzeker over zijn en niet weten zoals, waar komt dit bestaan, deze schepping en ons bewustzijn vandaan en wat is de bedoeling van het leven. Alleen als je iets niet zeker weet, blijft de optie over om er iets over te gaan geloven. Misschien ga je ervan uit dat je geen geloof hebt, omdat je je niet duidelijk met een bepaalde godsdienst hebt verbonden, maar bijna iedereen heeft iets waar die in gelooft om bepaalde onzekerheden ongedaan te maken. Zelfs als je nergens in gelooft, is dat het antwoord waar je in gelooft om het feit dat je het niet weet in je tot rust te brengen. Je kunt bijvoorbeeld ook geloven in ‘leven in het nu’ of in de waarde van meditatie. Maar dat waar je in gelooft, is iets dat met een bijzonder gevoel binnenin je resoneert en je daar weer mee verbindt. Ik noem dat gebied je innerlijke harmonie.


Alle geloven en godsdiensten hebben de functie om de mens steeds weer te herinneren aan dat meest bijzondere harmonische gevoel in zichzelf, in hun hart, binnen in hun borst. Een harmonisch gevoel waardoor je ervaart dat de essentie van het leven goed en betrouwbaar is. Ook meditatie verbindt je met die diepgang en harmonie. Als meditatie je niet meer met je innerlijk harmonie verbindt, verlies je al snel de wens om het dagelijks te doen, en dat geldt voor elk geloof. Wat het ook is dat je gelooft, pas als dat je met je innerlijke harmonie, liefde, hart, ziel, wezen, essentie, zelf of hoe je dat ook maar wenst te noemen, verbindt, is het een vorm van devotie. Devotie als het afdalen uit je ik-posities en je toewijden aan iets wat je als heel waardevol ervaart. Via die aandacht en toewijding looft dan de waarde van die innerlijke beleving. Wat je gelooft, doet er niet zo toe, als het je maar weer verbindt met je ziel, met je innerlijke harmonie. Het met aandacht ervaren van deze innerlijke harmonie is geen vorm van geloven uit onzekerheid, maar is een vorm van lof uitbrengen aan diepste echtheid van jezelf.Dit brengt ons dan ook bij de derde vraag over devotie, namelijk van waaruit ben je toegewijd. Zoals je doorvoeld hebt, kan toewijding een gerichtheid zijn die afsluitend werkt voor andere dingen, maar ook een vorm van aandacht die je ontvankelijk laat worden voor je meest innerlijke waarden, wat de waarde van waarlijke devotie is. Devotie brengt je dus in eerste instantie weer in verbinding met je ziel, hart, innerlijke harmonie, maar vervolgens geeft ze je de mogelijkheid om vanuit die aangeraaktheid of verbondenheid, vanuit die innerlijke harmonie of je ziel of de liefde van je hart, toegewijd om te gaan met alles in je leven. Als je vanuit je innerlijke harmonie met je levensomstandigheden en levensvragen omgaat, breng je de vreugde, liefde, vrede en evenwichtigheid daarvan mee in hoe je die waarneemt, je ermee in relatie gaat en wat je eraan wenst te geven. Vanuit je innerlijke harmonie is de energie die je in je leven en in alles wat daarin speelt, brengt, zoveel mooier, warmer, waardevoller en inhoudelijker, zodat je dan hele andere keuzes en antwoorden zult geven.


De vraag van waaruit je toegewijd bent, is dan ook de meest vreugdevolle van de drie vragen om te doorvoelen. Vanuit je innerlijke harmonie toegewijd zijn, betekent dat je je niet meer voor de wereld om je heen afsluit, dat je de onzekerheid over het leven via de schoonheid van je persoonlijke geloof aanneemt en dat de verbinding die daardoor met je innerlijk ontstaat je de mooiste energie geeft van waaruit je waardevol met je leven om kunt gaan.Geloof, welk geloof dan ook maar, heeft enkel de functie om je niet door de onzekere betekenis van het leven in verwarring te laten brengen, maar je weer terug te brengen naar het contact met je ziel, je innerlijke harmonie, je hart, je liefde, naar het gebied waar je hart klopt en waar je adem alsmaar heen en weer wiegt. Van daaruit kan de energie van je innerlijke harmonie je leven een waarlijk draagvlak geven, verrijken en verlichten. Het waardevolste van het leven ligt in de kern, de essentie, in het binnenste van je bestaan en het van daaruit leven maakt je leven zinvol, zodat de liefde die je van daaruit deelt je een optimaal waardevol medemens laat zijn. Alleen in de verbinding met de ziel wordt de diepgang en de zin van het leven beleefd en die beleving is de waardevolste kracht voor al ons handelen. Dus ook of juist als je iets voor anderen wenst te betekenen, is dit een weg om een lichtend en bezield medemens te kunnen zijn. Laat de machteloosheid van het niet kunnen tegenhouden van die dingen in het leven die je vreselijk vindt, je niet zwak, moe en gefrustreerd maken, maar put uit de puurste bron van je ziel om, binnen het bereik van jouw bestaan, een liefdevol, waardevol, en bezield mens te zijn, die vanuit zijn innerlijke harmonie devotioneel met het leven en alles daarin omgaat.


N.B. De hierboven geplaatste tekst valt deze keer helemaal samen met het Inspiratieblad en de video’s van april, waardoor je dus op twaalf verschillende manieren met het ervaren en toelaten van devotie bezig kunt gaan, zodat het onderwerp daarmee nog volwaardiger kracht kan krijgen.


 


Inzicht- en meditatiebundel 'Godsbewustzijn en bhakti'


In deze nieuwe (inzicht- en meditatie-) inspiratiebundels gaat Anandajay in op de kwaliteit van het godsbewustzijn, dat in de kern te maken heeft met je innerlijke beleving van harmonie, waar elk godsbesef, iedere god-georiënteerde levensbenadering, je naartoe brengt. Het gegeven van een god heeft in welke gedaante of vorm dan ook altijd de bedoeling om mensen met een gevoel van harmonie te verbinden en door je daar voor te openen, treed je het belevingsgebied van bhakti binnen. Bhakti nodigt je uit om op een relationele manier, net als in een persoonlijke relatie, in contact te gaan met datgene wat jou met de liefdevolle harmonie van je ziel, je hart en je essentie verbindt, zodat die harmonie je bij het zoeken naar geluk kan en mag begeleiden.


Inzichtbundel godsbewustzijn & bhakti


De video en oefeningen in de inzichtbundel ondersteunen je in het bezield leven en werken, en nodigen je uit om je beleving van harmonie en de waarde van bhakti tot in je gevoel te laten aankomen en op je zielstrilling te late

Meditatiebundel godsbewustzijn & bhakti


De video en oefeningen in de meditatiebundel verdiepen het contact met je ziel en brengen je beleving van harmonie en de waarde van bhakti in contact met je verlangen naar je er zijn, je essentie en met het weer thuiskomen in jezelf en het leven waar je deel van bent.


 


Nieuw aanbod van de teachers


Omdat Anandajay de opleidingen dit jaar gaat beëindigen om ze in hun kracht te houden, wisten we (de teachers) dat er veranderingen zouden aankomen in het rooster van 2023. Nu is het dan duidelijk welke stap hij in zijn leven zet en hij heeft ons gevraagd om de ruimten te vullen die daardoor open komen te staan. Hij heeft genoeg gegeven waar wij mee verder kunnen en hij blijft in eerste instantie de kern van zijn werk zelf doorgeven.


Het is een grote verandering voor ons allemaal, ook voor jullie die dit lezen natuurlijk, en die heeft even wat tijd nodig om op haar plaats te vallen en verder te kunnen rijpen. We zijn dankbaar en enthousiast om de Light of Being boodschap zowel in het Lighthouse als online als ook in Nijmegen nog intensiever dan tot nu toe uit te dragen en vorm te geven.Inspiratiebijeenkomsten


Wat ons nieuwe aanbod betreft: daarin zoeken we onder meer de aansluiting met de Teachingsretraite en de inspiratiebladen van Anandajay, door na de video’s een live vriendschapsdag in de Vuurvlieg te organiseren en tussendoor ook online bijeenkomsten aan te bieden rondom het thema van de video’s. We wensen op die manier de waarde van de werkvormen an sich, en ook hoe die het thema kunnen helpen verduidelijken, over te brengen. Zodat naast de inspiratieve bijeenkomsten zelf, degenen die minder bekend zijn met de werkvormen, ook thuis met het inspiratieblad kunnen werken.Programma vanaf eind september


Daarnaast gaan we vanaf eind september natuurlijk ook door met het online aanbod in de verschillende werkvormen, de LiO (online) en de yoga bijscholing. We zijn bezinningstrajecten aan het ontwerpen en we willen door het jaar heen, ook in de zomer, verschillende (mid)weken en weekenden aanbieden rond een thema en/of rondom bepaalde werkvormen, met zo nu en dan Anandajay als gastdocent! Als alles naar wens verloopt dan blijft het natuurlijk ook altijd mogelijk om in het Lighthouse te verblijven voor een korte of langere solo retraite, in de zomer eventueel gecombineerd met gesprekken met Anandajay.


We laten de ideeën voor een gevarieerd aanbod nog rijkelijk verder opborrelen en jullie ontvangen de agenda wanneer ze verder zijn uitgekristalliseerd.


 

Individuele ontmoetingen met AnandajayIn de periode van mei tot en met oktober zijn er doorlopend mogelijkheden om één of een reeks individuele ontmoeting(en) met Anandajay te boeken voor gesprekken, healing, supervisie in de twaalf Teachings, relatievraagstukken en andere levensvragen. Voor alle mogelijkheden en aanvullende informatie, klik hier.

Afspraken en eventuele overnachtingen kun je boeken bij het secretariaat.


 

Retraites met AnandajayVoor het overzicht van alle aankomende activiteiten,

zie de agenda.Twaalfdaagse TeachingsRetraite

12 t/m 25 augustus 2022


In deze retraite kun je de twaalf Teachings diepgaand en in hun samenhang leren kennen. Alle werkvormen ondersteunen de incarnatie van liefde, licht en vrede in jou, zodat die essentiële kwaliteiten in je dagelijkse leven een plaats kunnen krijgen en jij via je leefwijze ook licht en vrede doorgeeft aan de wereld.ShantiYoga 'Liefde & Kracht'

16 t/m 21 september 2022


Vrede (Shanti) is een combinatie van mededogen en aanwezigheid, van liefde en kracht. De ShantiYoga is een vorm van yoga, waarin hij je via o.a. meditatieve yogahoudingen, adembegeleiding en de helende kracht van klank, zang en muziek terugbrengt naar het contact met je wezen en de vrede die daarin ervaarbaar is.Inzichtretraite 'Ontwaken & Leven'

7 t/m 14 oktober 2022


In deze retraite brengt Anandajay je via zijn meditaties en reflecties in contact met de lichtgevende en vrijheid brengende kracht van je er zijn, je bestaan, je levenskracht. Deze ervaringsgeoriënteerde en inzichtelijke kracht laat veranderingen in je plaatsvinden die op jouw zielstrilling aansluiten en ondersteunt je om vanuit deze bezielde waarde te leven en werken.


 

Omdat er op dit moment zo dichtbij zoveel turbulentie in de wereld is,

attendeerden anderen Anandajay erop

dat zijn tekst 'Het einde van het vechten'

zo waardevol was in relatie tot de huidige actualiteit.

Daarom is ervoor gekozen om deze tekst nog een keer

in deze nieuwsbrief te plaatsen.


 

Het einde van vechten


Is het bij jou ook zo dat de strijd in de wereld het moeilijk voor je maakt om van de wereld te kunnen houden? Welke energie is er toch zo sterk dat mensen zo vaak met elkaar in strijd gaan? Strijd lijkt een volledig normale en toch hoogst onplezierige vorm van communicatie te zijn tussen geliefden, politici, ouders en hun kinderen en voor godsdienstigen onder elkaar. Mensen die ruzie hebben of voor iets vechten, dragen allemaal bij aan de gevoelsenergie van opdeling en afscheiding en voorkomen dat de energie van samenkomen en liefhebben haar gevoelige levensruimte krijgt.


Ook het vechten tegen onvolkomenheden in jezelf, draagt daar substantieel aan bij, ook al denken we dat niemand anders daar last van heeft. Het veroorzaakt in ons de schrijnende energie van afgescheidenheid en veroordeling en vanuit dit levensklimaat ga je dan met de wereld en anderen om.


Laten we daarom samen eens voelen wat we kunnen doen om anders om te gaan met deze versplinterende en het leven kwetsende gewoonte. Als je oprecht op deze levensvraag in wenst te gaan is het belangrijk dat je verlangt naar een wereld of een leven waarin liefde een grote invloed mag hebben, want zonder het verlangen naar liefde zou het dieper ingaan op dit vraagstuk te rationeel worden en waarschijnlijk alleen maar gericht zijn op het willen weg krijgen van het vechten, wat dan alweer een nieuwe vorm van strijd is.Mag je je liefdevol openen voor de waarde en feitelijkheid van wat vechten eigenlijk is. Wat is eigenlijk met elkaar in strijd? Zijn het relationeel gevoelige mensen die met elkaar strijden of is er juist door de strijd tussen hen geen relatie meer te bekennen en gaat het enkel nog om een strijd tussen hun ideeën? Is het wel mogelijk om te strijden en tegelijkertijd open te staan voor de relatie met de ander of verbannen we dan juist onze relationele betrokkenheid bij de ander, om ons gevecht met zo min mogelijk mededogen op een ander te kunnen loslaten? Wat zo vervreemdend is bij vechten, is dat het mededogen van mensen er eigenlijk niet meer is, maar dat ze hun uit lucht bestaande ideeën gebruik laten maken van hun lichamen om zich door te kunnen zetten.


Maar waarom willen we dat ideeën zich doorzetten over onze liefhebbende waarden heen? Waarom trekken we onze potentie om in relatie te gaan terug en geven we ons geharnaste lichaam over aan een idee, geloof of zienswijze, zodat die zich dan relatieloos kan manifesteren?


Wat maakt het geloof in bepaalde gedachten waardevoller dan de levende mens, in wiens brein deze gedachten opkwamen? Daarom vraag ik je, waar ben jij als mens als je strijdt voor hoe jij iets geïnterpreteerd hebt?Verheerlijken we zodoende niet het denken en interpreteren en misschien wel het fantaseren, boven het menszijn waarmee we in staat zijn om lief te hebben en van onze diepste essentie bewust te zijn?


Is niet juist het gemis aan liefde en essentie en de frustratie die dat ons geeft, die ons meedogenloos achter een bepaalde gedachte aan laat gaan om gelijk, het rationele substituut voor liefde, te krijgen? En wat als je je gelijk en erkenning hebt gekregen, zul je je dan niet toch weer moeten openen als je weer de behoefte voelt om liefde te ervaren?


Waarom zo ten strijde trekken om daarna weer verlangend tot het liefhebben af te dalen? Waarom je gevoeligheid wegduwen en een idee vooropstellen om daarna weer uit het idee te stappen en je behoefte aan samenzijn op te zoeken?Waarom begeef je je in deze achtbaan, waarmee je zoveel afscheiding en pijn in jezelf, de ander en de wereld veroorzaakt? Mag je menszijn weer waardevoller voor je zijn dan dat wat je denkt? Mag je mogelijkheid om lief te hebben en je bewust te zijn van je essentie weer waardevoller zijn dan je geloof of zienswijze?


Als je deze vragen met ja beantwoordt, open je je weer voor je gevoeligheid en voor de relatie met jezelf, met de ander en de wereld. Daarmee schenk je aan het ervaren van relatie meer waarde dan aan het idee waar je in geloofde.


Dan voel je hoe het is om zonder overtuigingen en geloof te leven, om het leven niet vanuit zienswijzen te benaderen, maar het voelend als nieuw te ontmoeten. Dan ben je benieuwd naar wat er, vanuit betrokkenheid en genegenheid wel mogelijk is tussen jou en je wezen, tussen jou en de ander, tussen jou en de wereld. Dan voel je de wens om verbinding te vinden, een samenkomen op te zoeken en overeenkomsten te bekrachtigen. Als je het verbindende en dragende weer ruimte geeft, ben je weer bereid om liefde met anderen te delen, de essentie in jezelf te ervaren en zorgzaam bij te dragen aan de wereld.Je mag jezelf steeds weer afvragen waar je naar verlangt. Naar een wereld, waarin je via ideeën je erkenning bevecht en daardoor een levenssfeer van afgunst en afscheiding creëert of naar een wereld, waarin je bereidheid tot diepgaande menselijke ontmoetingen je levenssfeer en handelen naar de ander en de wereld mogen bepalen. Als je voelt dat dit laatste de levensruimte is waar je echt naar verlangt, zul je merken dat je belangstelling voor je gedachten en ideeën daardoor moeiteloos kleiner wordt en het denken er vanzelf stiller van wordt. Het zijn de vreedzame gevolgen van het leven vanuit de liefde voor het echte met zijn gelukkig makende diepgang, die je met de essentie van jezelf en met die van alles en iedereen verbindt. In die verbondenheid blijkt de strijd langzaam en stilletjes weg te zijn gegaan.


Steeds als je vanuit oprechte betrokkenheid diepgaand de waarheid doorvoelt dat alle strijd een gevecht is tussen zienswijzen, overtuigingen en ideeën, die mensen alleen maar verder uit elkaar drijft, verlaat je vanzelf je gerichtheid op je brein en zijn ideeën. Dan ontstaat er spontaan een meditatieve aanwezigheid waarin het brein stilte voelt en waarin eerbied, mededogen en innerlijke vrede weer de verfijnde waarden van je nieuwe menslievende levenshouding zijn.


 

Publicaties

 

Video-teachings


Boeken


Muziek


Video's


 

Ten-slotte


Het is weer een gevoelsmatig volle nieuwsbrief geworden, waarin mijn persoonlijke keuze om intensiever met mijn ziel samen te willen zijn en de spirituele kwaliteiten van devotie en vrede jullie in deze door onzekerheid en oorlog beïnvloede tijd, hebben kunnen inspireren en beroeren. Het in deze nieuwsbrief aangeboden programma is weer veelomvattend en er is weer veel ruimte voor persoonlijk contact, waarin we met elkaar kunnen delen hoe ons leven zich ontvouwt en samen de diepere waarden daarvan kunnen ontdekken. De inspiratiebladen en zeker de voorafgaande thema’s, tantra en karma, hebben de ruimte daarvoor al wat opener gemaakt zodat het voelen van elkaars energie en inzicht in de karmische gevolgen van je handelen ons daarin begeleiden.


Het maakt me heel blij dat de mensen van The Light of Being die hier wonen een nog diepere relatie met me zijn aangegaan en vanuit die gezamenlijkheid de wens om mijn werk voort te zetten zo sterk voelen dat het karma daarvan concreet gaat worden. Naast dat zij mijn werk hier in het Lighthouse voortzetten en ik daar af en toe als gastdocent bij zal zijn, voelt het fantastisch dat ik de essentie van mijn werk via de twaalf werkvormen voort blijf zetten, zodat ik iedereen kan blijven beantwoorden en er niets van de breedte van mijn werk vervalt. Ik ga ook graag door met de inspiratiebladen en de Inzicht en Meditatie video’s. Ze sluiten immers naadloos aan op de twaalf werkvormen van de Teachingsretraite, vullen de twaalf dagen van de retraite met praktijkgerichte oefeningen en adviezen aan en vormen een mooi uitgangspunt voor een deel van de begeleiding die de andere leraren van het centrum geven.


Afgelopen jaar is ook gebleken dat ik het geven van individuele begeleiding, zowel via gesprekken als via de uitgebreidere vorm daarvan met een aansluitende healingsessie, op dit moment als een zeer passende vorm van spiritueel begeleiden ervaar. En ook het in kleine groepjes geven van supervisie in de twaalf werkvormen sluit gevoelsmatig heel passend aan bij de intensiteit van mijn betrokkenheid en bij de gevraagde openheid van degene die ik begeleid. De innerlijke roep om meer tijd met mijn ziel samen te zijn, samen ermee stil te zijn, in het waardevolle te zijn, is in de laatste jaren, ook mede door de coronatijd, steeds meer naar de voorgrond gekomen en ik zou mezelf niet zijn als ik, net zoals altijd in mijn leven, die prachtige roep niet zou beantwoorden met devotie en toewijding.


Lieve vrienden, Nu gaan we eerst de volle, op bloei gerichte zomertijd tegemoet, waarin ik dit jaar in de opleidingen vooral praktijkgericht bezig ga en in alle andere seminars jullie innerlijke verlangens wens te ontmoeten en beantwoorden. Heel graag tot gauw. Met, zoals altijd, mijn (buiten de geconditioneerde orde vallende) liefde en toewijding,


Anandajay