PeaceBreathing

Titel

Dit is een adembegeleiding die bevrijdt en verbindt. Je raakt vrij van spanning en beklemming en komt weer in verbinding met het leven in je en om je heen. Adem ís leven. Je krijgt geen ademtechniek aangereikt, maar wordt uitgenodigd om alle inspanningen of methoden even te laten en de adem jouw begeleider te laten zijn. Wanneer je daar ja tegen zegt en aan je adem je vertrouwen geeft, krijgt ze daarmee de ruimte om zich energetisch uit te breiden door al je lichaamscellen heen tot in je aura. Deze vredevolle energiestroom werkt respectvol in op alle blokkades die ze onderweg ontmoet en verbindt binnen met buiten, ze bevrijdt je uit je isolement en laat je weer voelen hoe liefdevol je bent ingebed in het leven.

Een tekst

Online cursus PeaceBreathing

Data: 

Locatie: online via Zoom.

Bijdrage: 


Individueel consult PeaceBreathing

Datum: op afspraak.

Duur sessie: ca. 90 minuten.

Locatie: Praktijk Light of Being Centrum, Hergersberg 49 in Büllingen (België).

Bijdrage: € 75


Individueel specialisatietraject PeaceBreathing

Programma en bijdrage op basis van persoonlijke situatie in overleg.


Contactpersoon: Annâme (0032 80 48 01 65)

Anandajay over PeaceBreathing


De PeaceBreathing is een begeleide ademhaling, 

die je volledige ademruimte op een organische manier vrij maakt, 

die innerlijke vrede in je laat ontstaan 

en die via je aura je energetische beleving harmoniseert.

Anandajay zegt over de beginselen van deze werkvorm: "In de PeaceBreathing is alle diepgang van westerse ademtherapie en yoga-pranayama teruggebracht tot één vredegevende ademwijze. In de PeaceBreathing laat je je hele bestaan gedragen worden door de fundamentele bewegingen van de adem, die altijd in relatie staat met de ruimte om je heen en met al het andere leven om je heen. Alle leven ademt immers vanuit en in dezelfde ruimte, we drinken dus allemaal uit dezelfde bron. Adem verlangt ernaar om vrij te zijn, vrij om zichzelf te zijn in zijn bewegingen en vrij om onbegrenst te stromen. Laat PeaceBreathing daarom ook jou naar een vredige vrijheid brengen.


Alles wat ruimte krijgt, wat vrijheid krijgt, voelt zich geliefd omdat het mag bestaan. Een ademstroom die in een open ruimte mag plaatsvinden, zal je dan ook het gevoel geven geliefd te zijn door het leven zelf. 

De uitademing is zo geschapen dat ze je weer helemaal naar binnen tot bij jezelf brengt, zodat je je weer innerlijk geliefd voelt en aan een diep gevoel van vrede herinnerd wordt.


PeaceBreathing is dan ook een ademhalingswijze, die zich, vanuit verlangen naar vrijhheid, ruimte en vrede, organisch ontvouwt, zoals het tot bloei komen van een bloem. De natuurlijke vrede die daardoor voelbaar wordt, gaat vanzelf naadloos samen met de liefde van je spirituele hart en werkt van daaruit via affectie en compassie door op het omgaan met anderen en het leven als geheel.