Nieuwjaars-retraite

Je spirituele verlangen

Het eind van het jaar is een mooi moment om terug te blikken op wat er geweest is en vooruit te kijken naar wat naar je toekomt, en te voelen waar je in wezen naar verlangt. In deze nieuwjaarsretraite zul je alle ruimte krijgen om je weer te verbinden met waar het in je leven werkelijk over gaat en waar je werkelijk naar verlangt. Via muziek van Anandajay, de SacredDance en Heartsinging en Yoga zul je ingangen krijgen om je weer af te stemmen op dat wat je innerlijk, je essentie, je zou willen aanreiken en wat je ziel je aan diepste verlangens in je leven meegegeven heeft. 

Ook meditatieve schrijfoefeningen begeleiden je om deze verlangens meer en meer in alle vrijheid aan het papier toe te vertrouwen, en daardoor ruimte te kunnen gaan geven in je leven. Als je de stem van je diepste verlangens durft te gaan vertrouwen en de energie ervan duidelijker mag gaan voelen, zul je merken dat het leven wegen zal gaan zoeken om jouw essentiëelste wensen te gaan beantwoorden.

Praktische informatie

Data: 30 december (aankomst 17u tot 1 januari (17u).  

Bijdrage: € 250

Begeleiding: Carina en Barbara.


Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Carina: 0032 474 69 42 66.


Voel je nog waar je leven over gaat?

Voel je nog waar het leven over gaat? Of word je in je dagelijkse leven zo opgeslokt door alles wat er te doen is, dat je je vaak verliest in de waan van de dag?

Door je vaak drukke leven, waarin er vaak veel van je gevraagd wordt, verlies je al gauw de verbinding met je spirituele heimwee. Met deze diepe heimwee ben je echter geboren en dit essentiële gemis heeft een hele duidelijke functie, want als je dit gemis mag voelen, zal het je de weg wijzen naar je diepere verlangens, die sinds je geboorte in je aanwezig zijn, maar die vaak ondergesneeuwd zijn geraakt door de eisen die de maatschappij aan je heeft gesteld, en waar vaak geen of nauwelijks plaats is voor deze essentiële verlangens. 

Als je deze verlangens echter niet meer zo duidelijk voelt, zul je al snel op de automatische piloot gaan leven. Ogenschijnlijk kan het dan best allemaal goed met je gaan, maar als je heel eerlijk bent, voel je dat je toch iets essentieels in je leven mist en dat je dit gemis vaak opvult via het zoeken naar afleidingen, maar dat je dit gemis niet werkelijk beantwoord laat worden.

Deze nieuwjaarsretraite geeft je de ruimte om je diepste verlangens weer in hun echtheid en waarde te mogen voelen, zodat je deze verlangens weer ruimte kunt geven en het leven erop kan gaan antwoorden.