Meditation und MantraPrayers

Meditationskurs

(mit Light of Being-MantraPrayers)

Meditation bedeutet: sich öffnen für deine innere Mitte, in welcher die harmonisierenden und heilenden Brunnen von Stille und Frieden erfahrbar sind. Man wird auf einfache Weise darin begleitet, um achtsam und anwesend zu sein im Hier und Jetzt, ohne jeglichen Leistungsdruck. Schon dadurch entspannen sich die Gedanken und der Körper und es kann Raum entstehen für die Sanftheit in dir und das Licht deiner Seele um sich spürbar auszubreiten.

Berührende Mantra-Gebete (Puja) mit sanften fließenden Armbewegungen und inspirierende Texte werden dich dabei unterstützen. Die Mantra-Gebete sind aus dem Bedürfnis entstanden, die tiefen Gefühle der Dankbarkeit, die spürbar werden wenn du dich für deine Seele öffnest, ausdrücken zu können. Sie bestehen aus kurzen, gesungenen Sanskrit Mantras mit dazugehörenden Gebärden, sie werden von tragenden Klängen umhüllt.

Meditationskurs

Daten: 7. Februar, 7. März, 11. April, von 19.30-21.00 Uhr.

Ort: Light of Being Centrum, Hergersberg 46 in Büllingen (Belgien)

Beitrag: € 12 pro Zusammenkunft


Individuelle Begleitungen

Termine auf Absprache

Dauer der Sitzung: 90 Minuten

Ort: Hergersberg 49, Praxis Light of Being-Zentrum, Büllingen

Beitrag: € 75


Kontakt: Renate (0032 80 21 55 04) oder Barbara (0032 80 48 01 64)

Anandajay over MantraPrayers


MantraPrayers zijn uitingen van spirituele poëzie of gebeden, 

waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden en ondersteund door bijpassende gebaren, 

je dankbaarheid tot uitdrukking brengt voor je geboorte en het leven als geheel.

Anandajay zegt over de beginselen van deze werkvorm: De MantraPrayers zijn mantra-verzen die ontstaan zijn vanuit de behoefte om je dankbaarheid te uiten voor die waarden, die jij als de rijkdom van je bestaan ervaart. Dankbaarheid is een van de meest helende gevoelswaarden, omdat het bekrachtigt wat je allemaal wél ervaart, wél beseft en waar je wél van geniet. Dankbaarheid laat je nog verder opengaan voor dat wat jij in je bestaan als waardevol ervaart en zet je aan om die aangeraaktheid tot uiting te brengen in vormen zoals ontroering, verstilling, ontzag, blijdschap, nederigheid of vreugde.

De hier aangereikte MantraPrayers bestaan uit muziekstukken van ongeveer een half uur, waarin korte Sanskriet mantra’s ritmisch herhaald worden en omhuld zijn met ondersteunende muziek. De bijbehorende gebaren ondersteunen je daarbij om op een energetisch verfijnde en devotioneel aangeraakte manier met je diepere levenswaarden in contact te zijn.

Anandajay heeft twaalf MantraPrayers (puja’s) gemaakt, waarmee je uitgenodigd wordt om je eerbied voor je essentie en de spirituele waarde van het leven als geheel toegewijd vorm te geven. Ze helpen je om steeds dieper met het gevoel van vreugde voor je eigen bestaan samen te komen en dat is het meest waardevolle gebed dat mogelijk is.