Individuelle Begleitung

Via de twaalf werkvormen

Alle werkvormen die vanuit The Light of Being® worden aangeboden, zijn bedoeld als een spiritueel georiënteerde levensbegeleiding. Vanuit een realistische houding ten opzichte van al je potenties en gewoonten zullen ze je helpen om vrijer en met meer vreugde te leven.

Als je het ‘Levenslicht’, zowel van binnenuit als van buitenaf weer in je toelaat, ervaar je hoe waardevol je bestaan eigenlijk is en hoe deze rijkdom je op alle niveaus helend beïnvloedt.

Voor The Light of Being staat spiritualiteit niet voor een idealistisch bewustzijnsniveau dat gescheiden is van het zogenaamde dagelijkse leven, maar je wordt uitgenodigd je bezieling te ervaren als de natuurlijke staat, die moeiteloos is, heel gewoon is, je meest eigen thuis is en  inhoud aan je dagelijkse leven  geeft.

Alle aangereikte werkvormen gaan over het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van de tegengestelden van het leven, zodat jij hun onderlinge oorspronkelijke verbondenheid weer voelt en daardoor in vrede komt.

Vanuit vrede is er dan ruimte voor relatie, uitwisseling en ontmoeting, zodat de, nu vredig met elkaar samen zijnde tegengestelden van jouw leven, zich met elkaar kunnen gaan verweven. Door met elkaar samen te mogen gaan, geven ze een nog rijkere kwaliteit aan je bestaan, net zoals geweven draden samen één doek vormen.
Als jij jezelf op deze wijze weer als een geheel voelt, kom je, los van wrijving of strijd, in een kwaliteit van vrede en spirituele geborgenheid en je bent daardoor opener voor een harmonischer samen laten gaan van alles wat je bent.

Dit tegelijkertijd en vredig samen laten gaan van alles wat je bent, is de spirituele dimensie van het leven, brengt je diepgaander in contact met de waarden van liefde en bezieling, waar je zo naar verlangt.
Je komt daardoor in relatie met het allesomvattende zijn, dat je toegang verleent naar verdraagzaamheid, compassie en het ontmoeten van je essentie. Kwaliteiten die sociaal gezien zullen bijdragen aan de wereldvrede.

Al de twaalf werkvormen van The Light of Being zijn liefdevolle en de schepping erende ingangen tot zelfbewustzijn en maken de essentiële levens- en zijnswaarde, die in ieder mens van nature aanwezig is, duidelijker ervaarbaar, zodat deze waarde als innerlijke leidraad je dagelijkse leven kan gaan verrijken. De verbinding tussen je innerlijke essentie en je uiterlijke functioneren zal door de bloemlezing van deze werkvormen weids geopend raken en je weer vertrouwen geven in de diepgaande potentie van de zo bijzondere en verrijkende waarde van je menszijn.

Praktisch gezien kom je via de twaalf werkwijzen van The Light of Being op de volgende wijzen in contact met jezelf en je bezieling:

Consulten & Verdieping

Individuele sessies


Individuele begeleiding afhankelijk van de activiteit per uur, of anderhalf uur, of tweeenhalf uur. Bijdrage daarvan afhankelijk

Contact opnemen met het secretariaat,

Wie het geeft.


Hieronder de begeleidingsmogelijkheden aan individuele sessies en specialisaties.


Light of Being-Meditation

ShantiYoga

PeaceBreathing

ChakraHealing

KoshaMassage

MantraPrayers

Specialisatietrajecten


Individueel of in kleine groepjes

programma afhankelijk van wat mensen op dat gebied gedaan hebben.

De duur, kosten e.d. zijn daar van afhankelijk


Hieronder de andere begeleidingsmogelijkheden aan individuele sessies en specialisaties.


Soulguidance

AuraAwakening

SacredDance

HeartSinging

LovesharingTantra

LightMessenger