Zegeningen voor dag en nacht

Zegeningen voor dag en nacht

Anandajay

Album art Zegeningen voor dag en nacht

Voor inkijkexemplaar, klik hier (PDF)

Zegeningen voor dag en nacht is de titel van dit spreuken-jaarboek. Zegeningen, omdat die ons bevrijden uit de behoefte iets te moeten presteren, vinden of overwinnen. Een zegen is immers vervullend en brengt je weer terug bij je zelf. Een zegen her-innert je weer aan waar het allemaal om gaat en wat de essentie van het leven is. Een zegen brengt je weer in contact met liefde en liefde laat je voelen dat het leven waardevol is.

Op elke dag vind je twee spreuken, één voor de ochtend en één voor de avond. De momenten van de avond, waarop de stilte van de nacht steeds duidelijker zijn intrede doet, en van de ochtend, waarbij de opstanding van de dag steeds duidelijker aan kracht wint, zijn immers de meest passende momenten om deze speciale gevoelens van inzichtelijkheid toe te laten. Je bent dan dieper aanraakbaar, zodat deze ‘bloemen van woorden’ gemakkelijker voor je open kunnen gaan om hun essentie aan je prijs te geven.

De zegeningen zijn bedoeld om, voorbij aan de dualiteit, de ziel aan te raken. Alleen wijsheid overleeft immers buiten de harde lijnen van het oordelend vermogen. Wijsheid heft juist oordelen op of zet ze schaakmat, zodat ze hun gewelddadigheid verliezen. Voorbij het oordeel ligt de ruimte van het zijn en daarin is de wijsheid, als de klank van de ziel, thuis. Daar ben jij thuis als dat wat jij wezenlijk bent. Deze zegeningen zijn dan ook richtingaanwijzers naar huis, naar het zijn, naar de thuishaven van jouw en ieders ziel.

Korte impressies

“Een heel mooi moment voor mij, is het moment vóórdat ik ga zitten om de zegening te ontvangen, het moment dat ik me verheug op, en me open voor de zegening voor die vroege ochtend of de vroege avond. Het voelt heel verwarmend om het boek steeds te zien liggen op mijn meditatieplek, het boek voelt als een soort kleine metgezel in mijn leven van alledag. Ook attenderen de zegeningen mij steeds weer op het komen en weer voorbijgaan van alles. Elke zegening is specifiek voor die ochtend of die avond en bij de volgende laat ik de vorige weer gaan om zo weer een nieuwe zegening te mogen ontvangen. Zo zegent het leven ons ook steeds weer opnieuw, als we bereid zijn ons opnieuw te openen”

***

“Dank aan Anandajay en aan allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit prachtige, hartverwarmende boek!”

***

“De zegeningen van de dag komen recht uit het hart van Anandajay. Het is mooi om te voelen dat elke keer als je de dag begint en de avond afsluit, de tekst zo aansluit op dat wat er bij mij op dat moment speelt, tovenarij? Ik ervaar het op de dag als iets om te proeven, door mij heen te laten gaan en erop te vertrouwen dat de tekst zijn werk zal doen in mij. Het is wonderbaarlijk wat de spreuken dan doen, hoe de tekst steeds subtieler bij mij binnenkomt en echt in mij afdaalt en precies datgene uitspreekt wat er bij mij op dat moment speelt. Een enorme, toegevoegde waarde.”

Decoratie

“Het boek met de zegeningen heeft op mijn kamer een mooie plek gekregen waar het opengeslagen kan blijven liggen. Steeds als ik de kamer inkom, lees ik weer de tekst. De spreuken maken me bewust, brengen me naar binnen, en her-inneren mij aan mijn verlangen. Het zijn licht-momenten, het zijn waarlijk zegeningen, waarvoor ik heel dankbaar ben.”

***

“De zegeningen werken diep op mij in, raken me en werken verstillend. De mentale laag wordt met rust gelaten. Wie oren heeft om te horen, hij/zij hoort. Een kostbaar geschenk.”

***

“Als ik 'doelloos' luister naar de tekst, en die in een bedding van stilte even laat bestaan, geeft het mij de openheid om op een heel andere dimensie aangesproken te worden en realiseer ik me de betekenis en schoonheid van wat Anandajay me aanreikt. Er wordt daardoor veel in me aangeraakt en de zegeningen passen wonderwel helemaal in mijn proces.”

Decoratie

“Iedere morgen en avond, als ik de zegening lees die daarbij hoort, voel ik me verbonden met mezelf, met Anandajay en met nog zoveel anderen die die morgen of avond ook die zegening lezen. En het is zo fijn te weten dat een zegen zijn werk doet zonder dat ik me daarmee bemoei of het begrijp. Ik hoef alleen maar te ontvangen. Dank voor al deze druppeltjes nectar.”

***

“Voor mij zijn de zegeningen voor dag en nacht, naast alle andere aanreikingen, kernachtige, tot de essentie teruggebrachte waarheden, die ik steeds weer mag uitpakken en als een cadeautje met mij mee mag dragen. Ook de datum die erboven staat doet iets met mijn tijdsbewustzijn, wat ik ook als ondersteunend ervaar.”

***

“De Zegeningen raken mij aan in de waarheid ervan en laten mij voelen hoe open of gesloten ik voor mijn Wezen ben. Ze laten me hoe dan ook, ervaren dat mijn Ziel me altijd roept.”

Decoratie

“De zegeningen voor dag en nacht zijn mij heel dierbaar. Het is zo fijn om daar de dag mee te beginnen en de spreuk de hele dag met mij mee te dragen en dan de avondspreuk weer als ondersteuning voor de avond en de nacht. Elke dag weer twee maal zo'n liefdevolle, kernachtige zegening in een prachtig boek met heerlijke tekeningen. Ik voel mij gezegend. Dank aan allen die hier aan bijgedragen hebben. Dank Anandajay.”

***

“De spreuken in het boek 'Zegeningen voor dag en nacht' van Anandajay zijn voor mij van grote waarde geworden, omdat ze mij dagelijks ondersteunen om met mezelf te zijn. De woorden voelen als druppeltjes liefde, die mij dagelijks besprenkelen. De spreuken zijn van een bijzondere helderheid en schoonheid en laten me voelen dat ik wakker mag blijven om op elk nieuw moment de waarde van mijn zijn te ervaren. Als ik de spreuken lees, ontstaat er in mij een diepe dankbaarheid naar het leven, die liefde heet.”

***

“Wanneer ik mij open voor de woorden van Anandajay en niet alleen hun waarheid ontvang, maar ook de waarde ervan in mij toelaat, worden de spreuken zegeningen voor mij.”

Decoratie

“Ik ben er héél erg blij met het nieuwe boek van Anandajay, iedere dag opnieuw lijken de Zegeningen helemaal te passen bij waar ik mij bevind. Het boek ligt open, zodat ik weer even kan kijken als ik er langs kom. Door de Zegeningen hardop te lezen zakken ze nog dieper in me . Het zijn nu al dagelijkse momentjes geworden waar ik me verheug op het toelaten van het Licht van het Zijn. Heel blij ben ik ook met de subtiele fijne tekeningetjes van Willemien erbij, zowel op het inlegvel als tussen de Zegeningen in. Ze passen er zo goed bij en werken zeker mee bij het toelaten van de woorden. Het boek is mij heel dierbaar en ik voel mij echt een gezegend mens.”

Recensie ‘Zegeningen voor dag en nacht’

Door Barbara

'Het zegeningen boek', met op de voorkant een ondergaande zon in een gekleurde hemel, die zo mooi de overgang symboliseert van dag naar nacht, van licht naar donker, van bewust naar onbewust, heeft een belangrijke plaats in mijn leven gekregen. De relatie ermee is in de loop van het jaar gegroeid en verdiept. Van een 'toverspreukenboek' vol met verrassende lekkernijen, gevulde bonbons, begeerlijke snoepjes, kleurrijke sushi, waardoor ik mij regelmatig in bekoring liet leiden, naar een waarachtig zegeningen boek met woorden die mij iets te zeggen hebben, mij iets waardevols, iets wezenlijks te zeggen hebben. Woorden die bedoeld zijn voor mij, voor mijn ziel, ze nemen me bij de hand en attenderen mij op de bron waar ze uit voortkomen, waar alles uit voortkomt, mijn thuis

Graag deel ik iets van mijn ervaringen, geïllustreerd door een aantal zegeningen, om zo degenen die het boek nog niet kennen te laten proeven van de sfeer van het boek. Misschien kan ik zo iets laten voelen van de waarde die de zegeningen vertolken, de lichtheid die elke zegening omhuld, de bevrijding die je ten deel kan vallen, het verlangen dat wordt aangeroepen, de tederheid waarmee je wordt gevraagd naar huis te komen en de liefde, die de bron is achter elk geschreven woord, te proeven.

Decoratie

‘Gevoeligheid
is die ontvankelijkheid,
waarin je genegenheid en liefde
als de waarde van je Zelf herkent.’

De zegeningen van Anandajay kleuren de ochtenden en avonden van mijn dag. Het zijn momenten van ontmoeting en vriendschap met mijn leraar. Momenten van herkenning en verzachting, uitnodigingen om het leven, de schepping en mijzelf aan te nemen, te herinneren. Momenten om even alles los te laten, te vergeven, opnieuw te beginnen en weer vrede in mij te voelen als een stroom van ontluikende genegenheid.

‘Je relatie met het wezenlijke
is iets dat je steeds weer aangaat
en dat nooit op een eindpunt komt
dat oneindig diep is, oneindig vol, oneindig rijk ,
oneindig warm, oneindig alles is.’

Decoratie

De zegeningen zijn momenten om reflecties aan te nemen op mijn handelen, mijn zijn en even stil te staan bij hoe het met me is en waar ik ben. Momenten van verdieping. Een paar regels, een paar woorden kunnen zoveel doen wanneer ik ze toelaat, bereid ben los te laten waar ik in zit. Het is elke ochtend en elke avond weer een klein wonder. Het wonder is dat Anandajay zijn energie door de woorden heen voelbaar is. Het is de gevoelswaarde van de relatie met hem die mij zo diep raakt, en doet opengaan.

‘Openheid is bereidheid om te voelen
wat het leven je werkelijk komt brengen
vrij van overtuigingen en gewoonten
en vrij van sociaal geaccepteerde normen.’

De woorden zijn prachtige waarheden en bewustwordingen, maar de gevoelsmatige inhoud maakt de zegeningen tot boodschappen van mens tot mens, maakt dat ze mij aan kunnen raken en werkelijk een andere grond in mij ervaarbaar maken, maakt dat ze kunnen binnenkomen in mij en liefde doet ontwaken.

Decoratie

‘Het enige wat jij vanuit toewijding kunt doen,
is je aanwezigheid beschikbaar te stellen
en liefde jou te laten dienen.’

Naast de momenten van schoonheid, waarop ik direct de streling van de oorsprong mag ervaren, zijn er ook ochtenden of avonden waarop de zegeningen niet zomaar in mij binnen mogen. Ze geven mij dan het gevoel dat de rijkdom buiten mij ligt en ik er geen deel van uit maak, terwijl ik eigenlijk niets liever zou wensen. Dan zijn de zegeningen pijnlijke spiegels van mijn afgeslotenheid: mijn teruggetrokken zijn in het 'ik'. Het 'ik'  die vanachter een beschermende muur probeert liefde te veroveren.

‘Een zachte kracht willen bereiken
is een harde kracht,
want hij is vernauwd en gestuwd
door de wil en de drang naar macht.’

***

'Willen ontstaat daar,
waar je de hunkering van je verlangen wilt opheffen,
omdat je je door haar zachtheid te raakbaar voelt.’

Decoratie

Is het niet de liefde zelf die hier spreekt en je uitnodigt haar aan te nemen? De zachtheid van de hunkering aan te nemen? Is er iemand die dat kan weerstaan? Deze zegening vertolkt precies waar ik dan in zit, ze is zo'n barmhartige erkenning van de pijn van afgescheiden zijn, dat verzachting vanzelf haar intrede doet, bereidheid ontstaat, en een heel bijzondere ontmoeting voelbaar wordt.

‘Je openen voor de bron
betekent God toelaten
en niet
God willen worden.’

Dan laat de zegening mij voelen dat er iemand is, - iets is - , dat mij op dat moment zegent en welkom terug heet in de waarheid die ik ben. Het is als de overgang van nacht naar dag, een opkomende zon. Het maakt dan niet meer uit hoe de zegening luidt, want hij gaat net als alle andere over die ene waarheid van mijn bestaan in openheid en echtheid. Elke zegening is er een voor mij, hoe ik ook ben, wat ik ook doe, denk of voel….….. Dan voel ik weer: ik ben gezegend in elk moment, er wordt voor mij gezorgd.

Decoratie

‘Je hoeft niet eerst God gelijk te zijn
om bij God te mogen komen.
Je hoeft niet eerst heel te zijn
om heelheid te mogen ervaren.
Je hoeft niet eerst klaar te zijn
om er te mogen zijn.’

Dat is het meest wezenlijke en meest liefdevolle wat het boek mij dit jaar heeft gegeven. Het laat mij voelen dat er voor mij wordt gezorgd, als ik me ervoor open en het toelaat. En dat God daarmee net zo blij is als ik, want ik neem zijn liefde dan weer dankbaar aan.

Dat lees ik nu ook in het voorwoord van Anandajay waarin hij zegt 'De zegeningen brengen je weer in contact met dat wat het leven de moeite waard maakt en met wat ik ervaar als de vader en moeder van het zijn".

Dank je, Anandajay, schepper van dit boek, zonder jouw verbondenheid met die bezielde waarheid en mijn verbondenheid met jou zouden de zegeningen mij niet hebben bereikt. Nu wekken ze mij tot leven, met elke aanraking en elke liefdevolle klop op de talloze deuren die ik rijk ben.

Terug naar hoofdpagina