Puja’s – Gebaren van dankbaarheid en devotie

12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven

Puja’s – Gebaren van dankbaarheid en devotie

12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven

Anandajay

Album art Pujas - Gebaren van dankbaarheid en devotie: 12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven

Voor inkijkexemplaar, klik hier (PDF)

Het boek begint met een uitleg van wat Anandajay met puja en gebed bedoelt en behandelt eerst de thema’s devotie, relatie met de ziel, verlangen, rijkdom, dankbaarheid en seksualiteit, voordat de twaalf verschillende puja’s met hun waarden, gebaren en energiestromingen één voor één worden beschreven. Het zijn allemaal meditatieve oefeningen, waarin je met handgebaren op muziek via mantra’s uitdrukking geeft aan je dankbaarheid voor alles wat je aan beleving van je ziel of je spirituele existentie ontleent.

Santosha gebaar en energiestroming bij de Kriya puja

De in het boek aangeboden puja’s dienen enkel om, op een integere en bescheiden manier, gevoelens van dankbaarheid bewust een plaats te geven in je leven. De puja’s geven je zo de mogelijkheid om je beleving van harmonie, van yoga en religieuze schoonheid, via een rituele uitingsvorm tot uitdrukking te brengen. De muziek die Anandajay daarvoor bij de betekenissen van de mantra’s heeft gecomponeerd en de gebaren die hij ter ondersteuning daarvan aanreikt, versterken nog eens extra de diepe gevoelswaarden van deze eerbiedige en verstillende uitingsvorm.

Ishvara gebaar en energiestroming bij de Pranidhana puja

In het tweede gedeelte van dit boek wordt diep ingegaan op de betekenis, waarde en achterliggende psychologische inzichten van de puja’s en hun mantra’s. Alle gebaren en de daarmee samengaande energetische werkingen zijn in het boek voorzien van verfijnde tekeningen van de hand van Willemien Min. Ook wordt er op de specifieke muziek- en gebedsbeleving van elke puja ingegaan. Bij dit boek zijn 6 albums met de twaalf puja-muziekstukken te koop (zowel op cd en als mp3), die de verschillende meditatieve gebaren van de puja’s begeleiden.

Manomaya kosha gebaar en energiestroming bij de Kosha puja

De diepgaande menselijke waarden en gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. De dankbaarheid en het respect dat daardoor ervaarbaar wordt, laten je met nog meer liefde leven en dieper verbonden raken met je bezieling. Mogen de puja’s en dit boek daarmee bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid die je ziel zal laten stralen.

Dit nieuwe boek van Anandajay getuigt van de enorme rijkdom van het allesomvattende leven, waar we allemaal deel van uitmaken. Als je bij momenten iets ontvangt van die diepe waarden die het leven in zich draagt, kun je je zo rijk en dankbaar voelen, dat je er dan het liefst uitdrukking aan zou willen geven, omdat je deze rijkdom dan graag zou willen eren en vieren... Lees meer

Het boek Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie - 12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven van spiritueel leraar Anandajay is een indrukwekkend en volledig boek wat gaat over toewijding en de waarde van gebed. Bidden en gebed, wat we misschien vooral kennen als smeekbeden in momenten van wanhoop, krijgt een heel andere waarde door zijn voor hem zo typerende universele benadering. De twaalf puja’s die Anandajay ontwikkeld heeft zijn heel dichtbij en zijn (zoals de titel al aangeeft) harmonische gebaren, gestes die je maakt als uitingen van dankbaarheid voor wat het leven je allemaal brengt en wat voelbaar is in ieder mens. Gebaren en aanrakingen waarmee je liefde uitnodigt en je weer opent voor de diepere lagen van je bestaan die je daarmee weer bekrachtigt... Lees meer

Terug naar hoofdpagina