Zonsondergang

De School of Spiritual Awareness

The Light of Being
− School of Spiritual Awareness −

Thuiskomen in je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als met je menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft

The Light of Being − School of Spiritual Awareness − is de naam van de organisatie die alle activiteiten van Anandajay overkoepelt. Deze naam is gekozen omdat het doorgeven van het Licht van het Zijn de kern is van al zijn activiteiten. Het Zijnslicht of Levenslicht dat zowel buiten als binnen ons is, laat ons groeien, leven en bewust worden. Het is zowel de drager als de inspiratie van elke (spirituele) ontwikkeling. Sinds 2013 is de organisatie uitgegroeid tot een school, waar je via cursussen, retraites, opleidingen en individuele begeleidingen een geheel op jou afgestemd ontwikkelingstraject kunt volgen en ook kunt worden opgeleid tot begeleider in één of meerdere vakken: de ‘Light of Being Teachings’.

Ontwaken in je diepste authenticiteit

Zonnestralen door de bomen

Je wordt in de school begeleid in je verlangen om open te gaan voor wat je in wezen bent en in die sensitieve openheid te leren leven in relatie met de wereld en de mensen om je heen. Voor beide aspecten: het ont-dekken van wie je in wezen bent en het naar buiten vorm laten krijgen daarvan, is in de begeleiding evenveel aandacht. Binnen en buiten komen steeds meer in balans.

Je raakt bevrijd van de conditioneringen die je gevangen houden en steeds meer ga je de vrijheid en de levenskwaliteit ervaren die horen bij wie je echt bent.

Dit kan ertoe leiden dat je andere keuzes gaat maken in je leven en er andere mensen op je weg komen die meer passen bij dat wat jij bent en wat jij naar buiten toe uitstraalt.

In je relaties, contacten, in je werk, en op eigenlijk alle levensgebieden zal beweging en ontwikkeling ontstaan en ook deze bewegingen worden in de school begeleid.

Waar vind je ons

Anandajay

De school is gevestigd in Hergersberg in het Duitstalige deel van de Belgische Eifel. Hier staat ons spirituele centrum dat voornamelijk wordt bezocht door mensen uit Nederland en waar Anandajay hoofdzakelijk zelf het onderricht verzorgt. De Duitstalige tak in de school wordt door enkele van zijn leerlingen vormgegeven.

Adres:
Light of Being-Centrum
Hergersberg 44-46-49
4760 Büllingen (België)

Centrum De Vuurvlieg

Daarnaast maken we in Nijmegen gebruik van cursuscentrum de Vuurvlieg waar Anandajay maandelijks zijn Light of Being jaarcursus geeft en waar je je sinds kort ook in je spirituele ontwaken kunt laten begeleiden via zijn ShantiYoga.

Adres:
Centrum ‘De Vuurvlieg’
Tweede Oude Heselaan 179a
6542 VE Nijmegen

Voor een breder aanbod van Light of Being cursussen en individuele begeleiding kun je terecht op andere locaties in Nederland.

Op jou afgestemde begeleiding

Bijeenkomst met Anandajay

Hoewel hij meestal in groepen lesgeeft, word je door Anandajay, in de groep, individueel begeleid. In de relatie die hij met je aangaat, reikt hij precies die onderwerpen of spiegels aan die op dat moment passen bij wat er vanuit jouw innerlijk, jouw verlangen naar ontwikkeling, of jouw blauwdruk, wordt gevraagd of aangegeven.

De school beschrijven aan de hand van methoden, modulen of doelen, is dan ook lastig, want ieders spirituele ontwikkelingsweg loopt anders: de weg begint van binnenuit en wordt van buitenaf beantwoord door de begeleiding van Anandajay. De uniciteit daarvan is precies wat de school haar identiteit geeft: spiritueel ontwaken en je ont-wikkelen en uitgroeien tot wie je in wezen bent, via een door jouw Zelf, jouw ziel, of wezen, aangegeven weg.

Een weg die Anandajay je helpt te zien, te vertalen en te ontdekken. Je gaat stappen zetten die richting geven aan je leven en die overeenkomen met je blauwdruk. Met andere woorden: je gaat steeds meer het leven leiden dat past bij wie jij werkelijk bent, en van nature altijd al was. Lees ook bij ‘voor wie’.

Als mens bén je een spiritueel wezen. Je hoeft deze spirituele dimensie van jezelf en het leven dan ook niet bij mij of elders te ontwikkelen. Je bent een onzichtbare essentie die zich van zichzelf bewust mag worden via ontelbare, uitkristalliserende, zichtbare en ervaarbare vormen. Dat is het spirituele wonder.

Anandajay

Terug naar hoofdpagina