Light of Being-Centrum van veraf

Light of Being-News

Nr. 55 − oktober 2020

Light of Being-News

Nr. 55 – oktober 2020

Brief van Anandajay

Lieve vrienden,

Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat de coronatijd je nog steeds, al duurt die langer dan gehoopt, zinvolle inzichten geeft en je leven vanuit andere aspecten opnieuw in een licht zet dat je laat verlangen naar een verdere ontwikkeling van je menszijn.

We zijn jammer genoeg, nadat we dachten dat het ergste voorbij was, toch weer in een volgende, door corona bepaalde, crisis terechtgekomen. Het weer opnieuw strikter moeten omgaan met beperkingen en het moeten leven op kleine schaal, geeft ons de aanwijzing om vooral weer de eenvoud en intimiteit van het moment en de kleine, gewone dingen verder te ontdekken. Eenvoud is een vorm van intimiteit en zulke ‘non-spectaculaire’ momenten zijn directe uitnodigingen om je gevoelsmatig verder te openen.

Omdat veel mensen daar echter niet bekend of vertrouwd mee zijn, hebben we nu ook te maken met een groeiende polarisatie in de samenleving. Veel mensen hebben niet geleerd om met frustratie en teleurstelling om te gaan en zijn door onze rijkdom en veel vrije tijd gewend geraakt aan een leven dat voornamelijk bestaat uit prikkelingen van de zintuigen.

Anandajay mediterend onder een boom op La Palma

Daardoor kennen zij de potentiële diepgang van het leven niet en weten ze zich door deze situatie geen raad met hun beleving van onbevredigdheid. Ook de angst voor het eventuele verlies van dat wat hen die bevrediging en afleidingen geeft, maakt hen bang en onzeker en daarom vaak ook verblind en boos. Het is voor ons allen belangrijk dat we hun angstige en uit onmacht boze beleving leren verstaan en werkelijk doorzien dat zij veiligheid, invulling en inbedding missen.

Een inbedding die wij, vanuit dat wat vanuit The Light of Being aangereikt wordt, gelukkig wel hebben leren kennen door het bewust leren samenzijn met de diepgang van het bestaan en onze bezieling. Een inhoud die niet verloren kan gaan en er altijd is en zal zijn, omdat ze de meest elementaire waarde van ons bestaan is.

Gebruik daarom ook gedurende deze tweede coronagolf en alle sociale onrust die ook mede door radeloosheid in de wereld opflakkert, naast datgene wat ik eerder al aanreikte, nog duidelijker de boodschap van The Light of Being en begeef je vaker in een vorm van vertrouwd samenzijn met je ziel via meditatie of stilte. Laat daarnaast ook alles wat je doet, van creativiteit tot extra medemenselijkheid, met de waarde van deze diepgang in verbinding staan. Verdiep het leven en verspreid op die manier de stabiele en elementaire, liefdevolle zijnsenergie in de zee van dit bestaan voor wie het nodig heeft en voor alles en iedereen als geheel.

Door corona ben ik nu al een lange tijd op La Palma. Hier is bijna geen corona, we hebben een stand van gemiddeld 3 gevallen per dag en dat zijn dan vaak enkele van de weinige, vaak Spaanse, toeristen die hier nog komen. Verder wonen we natuurlijk afgelegen, kennen we slechts enkele mensen en gaat Raju in principe maar één of twee keer per week naar een winkel. Dus dat voelt redelijk gemoedelijk. Doordat ik er nu langere tijd ben, is er na al het geregel in verband met de zomerschool, nu veel tijd om de diepgang die mij mijn leven al zo lang vergezelt veel ruimte te geven. Ruimte ook om te mediteren en de diepgang van het en mijn bestaan en van het bestaan van ons allemaal te doorvoelen en aan de trillingen ervan te voelen wat er van mij uit aangedragen kan worden. Er is veel diepgang, ontzag en beroering in mij, als ik na mijn meditaties de verbinding met de mensheid aanga. Aan elk mens zou ik dat willen geven wat er nodig is en willen tonen hoe diepgaand het bestaan is, zodat ieder zichzelf ook steeds weer vrijgeeft en zich niet al te veel met alle ervaringen van het moment identificeert. Het leven is een stroom van ervaringen en als je er één vasthoudt, ben je het leven als beweeglijke kwaliteit weer even kwijt. Laat de rivier van het leven net als je bloed stromen, laat je fysieke menszijn haar dragende bedding zijn, en laat je ziel, net als een vader die zijn kind liefheeft, de ervaarder ervan zijn.

In de periode tot nu kon ook het nieuwe dansboek gerealiseerd worden, met de daarbij behorende, verder uitgebreide muziek en ben ik met een nieuw muziekalbum met meditatiegebeden bezig. Ook gaf deze periode me de ruimte voor de omvorming van mijn werkzaamheden tot de zomerschool en hebben de mensen uit het Light of Being huis in Hergersberg hun missie opgepakt om daaromheen een waaier aan nieuwe cursussen in België, Nederland en online te presenteren, zoals jullie in het overzicht van het jaarprogramma kunnen zien. Ze geven mijn zomerschoolactiviteiten daarmee een prachtige inbedding en zorgen ervoor dat iedereen het gehele jaar door aan Light of Being activiteiten kan deelnemen en beginnen. Ik wens hen daarbij veel vertrouwen en inspiratie toe en samen hopen we een mooi en waardevol aanbod aan te reiken voor wie zich, vanuit vrede en vrijheid, waardegevend met de diepgang van het bestaan, zijn individuele bezieling en het verlangen naar een liefdevol samenleven met anderen wenst bezig te houden.

In de afgelopen tijd is er ook op kosmologisch gebied weer van alles ontdekt. Dat vind ik fijn, want zo immens en veelzeggend als de kosmos is, zo verreikend is ook het menselijke bewustzijn. Ook in ons bewustzijn leren we steeds weer dat de grenzen die we dachten dat er waren toch geen grenzen zijn en ook in ons bewustzijn is de zogenaamde onduidelijke donkere materie niet bekend en kennen we de essentie die alles bij elkaar houdt en veroorzaakt nog steeds niet echt. We zien ook door meditatie alleen dat veronderstelde grenzen steeds weer mogen vervallen en er een eindeloze ruimte vol leven en zijn ontstaat. Vanuit de Light of Being hopen we je daar zo zorgeloos mogelijk in te mogen begeleiden, zodat je mag genieten van de grootsheid en haar waarde waar je wezenlijk toe behoort. Hoe meer dat ervaarbaar in je mag zijn, des te meer ruimte en liefde voel je voor het leven, jezelf als leven en de ander als leven en hoe dat alle drie samenkomt. Spiritueel bewustzijn dient er immers toe om het dagelijkse bestaan met waarde te verrijken, zodat er meer liefde, vrede en respect ontstaan uit de kracht van openheid, vertrouwen en vrijheid.

Het duurt nog even voordat ik weer in België mijn retraites en opleidingen zal geven, maar gebruik deze tijd zinvol, want door corona stelt het leven je vragen, die je anders niet zo gemakkelijk zou zijn tegengekomen. Deze periode voelt lang, zeker omdat we niemand ziekte en ongemak wensen, maar ze zal zeker vormend zijn voor de tijd erna. En moge die vorming niet negatief maar positief zijn, doordat je nu de gebieden in jezelf en je relaties met anderen betreedt die specifiek nu naar voren komen en om aandacht vragen. Herzie je levenswijze, hernieuw het contact met jezelf, leer een andere compassie kennen die nog grenzelozer is en leer de ongekende krachten daarvan kennen. Als je wilt, samen met ons.

Geniet van alles wat er weer aangereikt wordt in deze nieuwsbrief. Laat het nieuwe boek je nieuwe horizonten doen ontdekken en dans voort in je leven vanaf de innerlijke relatie met je ziel tot in het uiten van de vrije bewegingen van haar levendige creativiteit.

Aum shanti Aum

Anandajay

Het nieuwe cursusjaar 2021

Varens en zonnestralen in het bos

Onverwacht is 2020 een jaar van verandering en vernieuwing geworden in The Light of Being. Het ontstaan van de Zomerschool van Anandajay is daarin de dragende kern. Mede door corona is het zomerschool idee veel eerder tot vorm gekomen dan oorspronkelijk gepland en begint in mei 2021 al de eerste editie ervan. Een school met verschillende weken en weekenden waar ook mensen van buiten direct in kunnen stappen en ook dat is een grote verandering.

Vanwege de start van het zomerschool programma is ook het nieuwe cursusjaar gewijzigd, die nu van januari t/m december 2021 loopt. Het Light of Being-Programma ‘Ontwaken en leven’ en het Meditatie-Programma ‘Heelheid en Stilte’ starten in februari 2021 met de thema- en meditatie-video, het inspiratieblad met suggesties van de twaalf werkvormen en het mailen met Anandajay. Een korte toelichting op beide programma’s vind je hieronder.

De zomerschool betekent ook dat Anandajay langer in het buitenland verblijft voor zijn stilte- en schrijfretraite en dat heeft leerlingen van hem aangezet in het Light-house een nieuw retraite aanbod op te zetten gedurende de maanden dat hij er niet is. Daarnaast bieden zij ook cursussen online en in Nijmegen aan. Je leest over dit ‘Teachersprogramma’ elders in de nieuwsbrief. En natuurlijk worden er door tal van andere Teachers op verschillende plaatsen in Nederland, ook Light of Being cursussen en consulten gegeven.

Zon stralend door de bomen

Het Light of Being-Programma − Ontwaken & Leven

4 inzicht-video’s in de wintermaanden
(februari, april, oktober en december 2021)
&
een retraiteweek in de zomer
(6 t/m 13 juli 2021)

Dit Light of Being-jaartraject is bedoeld om je te verbinden met de lichtgevende en vrijheid brengende kracht die voortkomt uit het contact met je zijn, je bestaan, je levenskracht. Het is dit licht vanuit je essentie dat je bewustzijn daadwerkelijk verandert en je niet alleen maar in andere dingen laat gaan geloven. Een open bewustzijn geeft al je potenties een andere vrijheid en brengt harmonie in je gevoelsbeleving en handelen. Het ‘Licht van het Zijn’ is al in iedereen aanwezig en vraagt er alleen maar om om toegelaten te worden, zodat het in je kan gaan schijnen en het je leven met zijn geluk kan verrijken.

Het Light of Being Inzicht-Programma bestaat, gedurende de windermaanden, uit vier verdieping aanreikende Inzicht-video’s en het Inspiratieblad, een schriftelijke spirituele begeleiding vanuit de twaalf werkvormen van Anandajay. In de zomer geeft hij dan de Inzicht-Retraiteweek ‘Ontwaken & Leven’ in België. Het Inzicht-Programma is bedoeld voor mensen die verlangen naar een spiritueel georiënteerd leven en daarin wensen te worden begeleid. De video’s hebben thema’s zoals ‘de waarde van ontmoeten’, ‘intimiteit’, ‘de kracht van gedachten’, ‘de nood in de wereld’, ‘vriendschap met de realiteit’, ‘je innerlijke stem’.

Aan de hand van het meegeleverde Inspiratieblad geeft Anandajay vanuit zijn werkvormen aan wat je gedurende die periode in samenhang met het thema van de video aan zelfstudie en zelfliefde zou kunnen doen. De retraiteweek bestaat, naast muziek en andere aspecten van zijn werkvormen, uit meditaties, gesprekken, fysieke en energetische oefeningen.

Aan de hand van al deze ingrediënten nodigt hij je via persoonlijk interacties uit om, voorbij je gewoontepatronen en conditioneringen, open te gaan en contact te maken met jezelf daaronder en te proeven van de lichte en liefdevolle kwaliteit die daar eigen aan je is. De thema’s en persoonlijke interacties zijn niet bedoeld om over te filosoferen, maar dienen als directe ingangen naar jou en helpen je om voorbij te gaan aan je beelden, meningen en oordelen. Ze helpen je bewust te worden van jezelf en je thuis te laten komen in het contact met je essentie. De kracht van zowel de video’s als de ontmoetingen in de retraiteweek is dat je niet alleen (mentaal) bewust wordt, maar dat je bewustwordingen echt in je gevoel kunnen aankomen, zodat deze diepe aanrakingen kunnen doorwerken tot in je leefwijze en op jouw zielstrilling aansluiten.

Meer informatie over het programma vind je op de site (klik hier). Bij interesse kun je contact opnemen met het secretariaat. Inschrijven graag voor 10 januari 2021, maar later instromen in de programma’s is mogelijk tot een maand voor aanvang van de retraite. De video’s uit februari en april krijg je dan alsnog toegestuurd.

Zon stralend door de bomen

Het Meditatie-Programma − Heelheid & Stilte’

4 inzicht-video’s in de wintermaanden
(februari, april, oktober en december 2021)
&
een retraiteweek in de zomer
(20 t/m 27 juli 2021)

Dit Meditatie-jaartraject is bedoeld om je te ondersteunen om je weer verbonden te gaan voelen met de heelheid van het leven waar je deel van uitmaakt. De inbedding die het leven je als heelheid geeft, is eigenlijk onontbeerlijk om je echt op je gemak te voelen en te vertrouwen op de diepere waarden die het leven in zich draagt. Door wakker te worden voor de stilte in je bewustzijn, de liefde in je hart en de vreugdevolle grond van je zijn, ontstaat er een Awareness, een gevoelig openstaan, dat je er vanzelf naar doet verlangen om je te openen voor al het andere leven en de volheid daarvan. Je voelt dan weer wat de diepere dimensies van het leven zijn en dat werkt ondersteunend door op je dagelijkse leven.

Het Light of Being Meditatie-Programma bestaat, gedurende de wintermaanden, uit vier geleide meditatievideo’s, gebaseerd op de uit vier fases bestaande Light of Being- Meditatie, die Anandajay in zijn lijvige boek ‘Meditatie - De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid’ uitvoerig beschrijft. Daarbij krijg je het Inspiratieblad, een schriftelijke begeleiding vanuit zijn twaalf werkvormen, die je in je levenswijze ondersteunt. In de zomer geeft Anandajay dan een Meditatie-Retraiteweek ‘Heelheid & Stilte’ in België.

Dit Meditatie-Programma is bedoeld voor mensen die verlangen naar een verinnerlijkende leefwijze en die daarin begeleid wensen te worden. De video’s nemen steeds op een andere manier de vier fases van de Light of Being-Meditatie door, zodat je je niet aan bepaalde vaststaande kenmerken of ervaringen gaat vasthouden en het meditatieve bewustzijn open blijft. Aan de hand van het meegeleverde Inspiratieblad geeft Anandajay vanuit elk van zijn twaalf werkvormen aan wat je gedurende die periode in samenhang met de meditatie van de video aan zelfstudie en zelfliefde zou kunnen doen.

In de retraiteweek gaat Anandajay dan diepgaander in op de vier fases van deze meditatie en spreekt hij je in het directe contact van de bijeenkomsten aan op hoe jij het beste met je beleving van die meditatiefases om zou kunnen gaan. Zo probeert hij je toegang te geven tot het bewust beleven van heelheid en stilte, de helende natuurlijke staat van zijn, waar meditatie voor bedoeld is. Deze essentiële laag van bewustzijn die door meditatie wordt blootgelegd helpt je om voorbij te gaan aan alle externe invloeden en de beelden, meningen en oordelen die daaruit voortgekomen waren. Ze opent je voor het beleven van inbedding, vreugde en vrede en laat je thuiskomen in het contact met je lichtende zijn. De kracht van zowel de video’s als de ontmoetingen in de retraiteweek is dat je niet alleen (mentaal) bewust wordt, maar dat je bewustwordingen echt in je gevoel kunnen aankomen, zodat deze diepe aanrakingen kunnen doorwerken tot in je leefwijze en op jouw zielstrilling aansluiten.

Meer informatie over het programma vind je op de site (klik hier). Bij interesse kun je contact opnemen met het secretariaat. Inschrijven graag voor 10 januari 2021, maar later instromen in de programma’s is mogelijk tot een maand voor aanvang van de retraite. De video’s uit februari en april krijg je dan alsnog toegestuurd.

Zon stralend door de bomen

Gesprekken met Anandajay

Gezien de langere tijd dat Anandajay nu, vanwege de invloed van corona, in zijn ‘meditatie en schrijf’ retraite blijft, geeft hij je, naast de mogelijkheid om te mailen rondom het verschijnen van de meditatievideo’s, in de kerstvakantie ook de mogelijkheid om telefonisch een gesprek met hem te kunnen hebben.

In tegenstelling tot de eerder aangegeven data, heeft hij bij nader inzien toch gekozen voor data die in de kerstvakantie vallen, zodat de meeste mensen vrij zijn en de uitwisseling aan de bezinning van de kerstperiode kan bijdragen.

Je kunt een gesprek boeken vanaf zaterdag 26 december tot en met donderdag 31 december en voor die boeking kun je tot 15 december contact opnemen met het secretariaat. Aanmelden graag per mail bij Barbara en Annâme, die momenteel samen het secretariaat en de contactgroep vormen.

Het nieuwe cursus- en retraite-aanbod door de Teachers

Begin oktober is het nieuwe Light of Being Teachersprogramma van start gegaan met een drietal online cursussen: SelfHealing, HeartSinging en AuraAwakening. Nieuw is dat de Meditatiecursus die aanvankelijk live gepland was in Nijmegen nu online aangeboden wordt. Je kunt nog instromen. Het is een verheugend begin van een nieuwe fase in de Light of Being, waarin naast alle retraites, opleidingen en dagen van Anandajay, nu ook een programma is opgezet door leerlingen van hem, de zes teachers die rondom het centrum wonen.

Retraites

Mede ingegeven door de lange afwezigheid van Anandajay, maar vooral vanuit de wens om zijn werk en de Light of Being vredesboodschap met meer mensen te delen, is dit aanbod ontstaan.

De kern van ons aanbod is een serie retraiteweekenden in het Lighthouse, allemaal opgezet rondom één of meer Light of Being werkvormen. Helaas kan de in november geplande stilte retraite ‘Stilte als ingang naar jezelf’ niet doorgaan vanwege Corona, maar in plaats daarvan bieden we een stiltedag met een online begeleiding op zondag 8 november.

Mocht je echter belangstelling hebben voor één of meerdere weekenden, laat het toch graag weten, omdat we in dat geval onderzoeken of we een online alternatief kunnen bieden tijdens die betreffende weekenden.

Online aanbod

Daarnaast staan er sowieso al diverse onlinecursussen op de agenda en gezien de grote belangstelling gaan we dat aanbod nog uitbreiden, zeker wanneer de coronasituatie zo blijft of nog verslechtert. Houd daarom onze website en ook onze facebookpagina in de gaten, waar aanvullingen op het aanbod vermeld zullen worden.

Het Teachersprogramma loopt van oktober tot en met april en vanaf mei begint de zomerschool van Anandajay.

We hopen van harte dat de ingangen die we bieden aansluiten bij het verlangen naar vrede en harmonie, dat momenteel in veel mensen leeft en dat wij met onze activiteiten een steentje bijdragen aan het welzijn van mensen en aan meer compassie en medemenselijkheid in de wereld.

Het Schoolteam:
Barbara, Annâme, Renate, Carina, Alexandra en Willemien

Het Light of Being Centrum

Light of Being-Centrum

Een andere beweging is de ‘herontdekking’ van het Light-house deze zomer. Omdat de weken van Anandajay niet door konden gaan, maar er wel regelmatig individuele gasten in het huis waren, hebben we met elkaar als het ware opnieuw de waarde en de schoonheid van het Light of Being Centrum ontdekt. Het huis, de tuin, de meditatieruimte, de omhullende gastenkamers, zij zijn een tastbare weerspiegeling van de waarde van de Light of Being, van de inhoud van de boodschap van Anandajay. Ze bleken, samen met de uitgestrekte en verstillende natuur die het centrum omringt, een verdiepende en inspirerende context te zijn voor bezinning. Wat zou het fijn zijn wanneer meer mensen van deze weldaad gebruik zouden maken.

Verhuur

Vanaf de zomer zijn we dan ook begonnen om het Light of Being Centrum, met haar gastenkamers en tegenwoordig ook een ‘stilte appartement’ dat gehuurd kan worden, naar buiten te brengen, en ook dat is nieuw. Net zoals de facebook pagina die is ontstaan om het Teachersprogramma en het Centrum breed onder de aandacht te brengen.

Op de website kom je via deze doorklik direct op de pagina waar al onze accommodaties en de landschappelijke omgeving, in beeld zijn gebracht.

Verhuur stilte appartement

Het gehele jaar door is het mogelijk om een volledig ingericht appartement te huren voor een weekend, een midweek of een week. Het appartement bestaat uit een zitkamer, een meditatiekamer en een slaapkamer met één of twee eenpersoonsbedden, een eetkeuken en een badkamer met wastafel, douche en toilet. Het appartement ligt op de begane grond van ons spirituele centrum en heeft een eigen voordeur. Aan de achterkant heb je vanuit de keuken toegang tot je eigen terras en een grote gemeenschappelijke tuin.

Van harte uitgenodigd

Als gast in ons centrum ben je altijd welkom om mee te doen met de bewoners in hun ochtendprogramma: de surya namaskar, of een andere meditatief- of yogaritueel om de dag mee te beginnen. Daarnaast kun je gebruik maken van een individuele healing, massage, yoga- of adem-begeleiding en is altijd iemand aanwezig om een gesprek mee te hebben. Lees meer over ons individuele aanbod op de site

November 2020

5 november
19.30-21.30 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom.

Annâme en Alexandra

7 november
11.00-13.00 uur

Leven in openheid, online via Zoom.

Wisselende begeleiders

8 november
10.00-17.00 uur

11 november
19.30-21.00 uur

Cursus AuraAwakening, online via Zoom.

Contactpersoon: Carina

12 november
20.00-21.00 uur

Cursus SelfHealing, online via Zoom.

Annâme

14 november
09.30-10.30 uur

Cursus HeartSinging, online via Zoom.

Carina

17 november
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen. Wisselende begeleiders

19 november
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

19 november
19.30-21.30 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom. Annâme en Alexandra

22 november
12.00-17.00 uur

Light of Being dag in Nijmegen (Vuurvlieg).
AlexandraMarije en Barbara

25 november
19.30-21.00 uur

Cursus AuraAwakening, online via Zoom.

Contactpersoon: Carina

28 november
09.30-10.30 uur

Cursus HeartSinging, online via Zoom.

Carina

December 2020

3 december
19.30-21.30 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom.

Annâme en Alexandra

6 december
11.00-13.00 uur

Leven in openheid, online via Zoom.

Wisselende begeleiders

10 december
20.00-21.00 uur

Cursus SelfHealing, online via Zoom.

Annâme

15 december
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen. Wisselende begeleiders

17 december
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

17 december
19.30-21.30 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom. Annâme en Alexandra

19 december

Thema-video & meditatie-video met Anandajay

19-24 december

Mailmogelijkheid met Anandajay (voor deelnemers aan de meditatie-video’s).

26 t/m 31 december
14.00-16.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

26 t/m 30 december

30 december t/m 1 januari

Nieuwjaarsretraite. Thema: Je spirituele verlangen in het Light of Being-Centrum in België. Carina en Renate

Januari 2021

9 januari
11.00-13.00 uur

Leven in openheid, online via Zoom.

Wisselende begeleiders

14 januari
20.00-21.00 uur

12 januari
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen.

Wisselende begeleiders

21 januari
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

22 januari
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, live bijeenkomst in Sarvata, Nijmegen. Annâme en Alexandra

31 januari
11.00-17.00 uur

Devotionele yoga in Nijmegen (Vuurvlieg).

Carina

Februari 2021

5 februari
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom.

Annâme en Alexandra

11 februari
20.00-21.00 uur

18 februari
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

19 februari
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, live bijeenkomst in Sarvata, Nijmegen. Annâme en Alexandra

20 februari

Thema-video & meditatie-video met Anandajay

20-25 februari

Mailmogelijkheid met Anandajay (voor deelnemers aan de thema- en meditatie-video’s). Anandajay

23 februari
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen. Wisselende begeleiders

26 t/m 28 februari

Maart 2021

5 maart
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom.

Annâme en Alexandra

6 maart
11.00-13.00 uur

Leven in openheid, online via Zoom.

Wisselende begeleiders

11 maart
20.00-21.00 uur

12 t/m 14 maart

16 maart
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen. Wisselende begeleiders

18 maart
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

19 maart
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, live bijeenkomst in Sarvata, Nijmegen. Annâme en Alexandra

April 2021

2 t/m 4 april

Paasretraite: opstaan in het hier en nu in het Light of Being-Centrum in België. Alexandra en Renate

9 april
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, online via Zoom.

Annâme en Alexandra

11 april
11.00-13.00 uur

Leven in openheid, online via Zoom.

Wisselende begeleiders

15 april
20.00-21.00 uur

17 april

Thema-video & meditatie-video met Anandajay

17-23 april

Mailmogelijkheid met Anandajay (voor deelnemers aan de thema- en meditatie-video’s).

20 april
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen. Wisselende begeleiders

22 april
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

23 april
10.00-12.00 uur

Cursus Meditatie, live bijeenkomst in Sarvata, Nijmegen. Annâme en Alexandra

30 april t/m 1 mei

Mei 2021

8 mei
11.00-13.00 uur

Leven in openheid, online via Zoom.

Wisselende begeleiders

9 mei
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

16 t/m 23 mei

18 mei
19.30-21.30 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Rosmalen. Wisselende begeleiders

23 mei
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

23 t/m 30 mei

30 mei
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

Juni 2021

3 juni
10.00-12.00 uur

Leven in openheid, live bijeenkomst in Nijmegen (Vuurvlieg). Wisselende begeleiders

5 juni
11.30-16.30 uur

6 juni
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

6 t/m 13 juni

13 juni
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

13 t/m 18 juni

18 juni
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

18 t/m 20 juni

20 t/m 27 juni

27 juni
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

Juli 2021

12 t/m 23 juli
Dagelijks vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

23 juli t/m 1 augustus

Augustus 2021

7 augustus
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

7 t/m 20 augustus

Twaalfdaagse TeachingsRetraite

20 augustus
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

20 t/m 22 augustus

29 augustus
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

September 2021

29 augustus t/m 5 september

Tantra IP+ (zomer en najaar) Opleiding in het Light of Being-Centrum in België.

5 september
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

12 september
Vanaf 12.00 uur

Gespreksmogelijkheid met Anandajay in het Light of Being-Centrum in België.

Oktober t/m december 2021

23 oktober

Thema-video & meditatie-video met Anandajay

17 december

Thema-video & meditatie-video met Anandajay

Mededelingen

Sri Ananda Rasa

Bij deze dan mijn nieuwste boek over de waarde van sacred dance, belicht vanuit The Light of Being. Het is een gedetailleerde beschrijving geworden van een eigen choreografie op eigen muziek met de titel: Sri Ananda Rasa – Dansen vanuit Innerlijk Geluk.

De Sri Ananda Rasa is een sacrale dans, die zoals alle sacrale activiteiten en rituelen, ontstaan is uit de universele, spirituele bron van het leven, die op de wijze waarop die in die periode ervaren wordt, al eeuwenlang gekoesterd, bezongen, gevierd en ook in dans wordt uitgedrukt. Dit boek is dan ook in eerste instantie geschreven om je dichter bij die essentiële waarheid brengen, want dat is de zin van mijn werk.

‘Als je ontvankelijk bent voor je ziel voel je je veel rijker. Het leven en jij, kortom alles, is dan mooier, omdat je dan gevuld wordt door de innerlijke rijkdom van vrede, harmonie en liefde. Je bent dan niet meer zo bang, maar wenst die oneindige rijkdom van die liefde, vrede en vreugde tot in al je cellen van invloed te laten zijn. Innerlijke rijkdom is het je gevuld voelen met de waarden van de diepste schat of zoetste nectar uit je binnenste: Ananda.’

Sri Ananda Rasa boek + Arati en Dance Mantra

De Sri Ananda Rasa is een choreografie van innerlijke schoonheid, vol van gracieuze bewegingen en bedoeld als uiting van het verlangen naar spirituele diepgang en een leven vol liefde. Het is een helende en gelukkig makende dans, die over de waarde van het menszijn en dus over jou gaat. Over jou als een mens die vanuit de bron van waaruit ook planten het licht opzoeken en tot bloei wensen te komen, vorm wenst te geven aan zijn spiritueel verlangen. Als je van klank en muziek, van sierlijk en sensitief bewegen en van de verbondenheid met anderen en je essentie houdt, dan kan deze Sri Ananda Rasa je in contact brengen met dat waar je naar verlangt. Hij kan je helpen om open te gaan voor de diepgang die je nog mist, doorstroming te laten ontstaan waar je je doorgaans vasthoudt, te ervaren dat het leven van je houdt en om contact te maken met de bron van geluk, die al vanaf je geboorte in je aanwezig is.

Het boek is vooral geschreven om je deze dans zo goed mogelijk te laten ervaren en aan te leren. Daarnaast wordt de basale informatie over de choreografie nog verder ondersteunt met verdiepende thema’s met betrekking tot de mantra’s, de muziek, je lichaamshouding, je energetische beleving en de achtergronden van de bewegingen. Ook bevat het extra invoeloefeningen, die niet strikt genomen nodig zijn voor de dans, maar die je wel helpen om aspecten uit de dans diepgander te ontdekken en te doorvoelen.

De muziek van de Sri Ananda Rasa is de al jaren bestaande Sri Ananda Jay Ananda mantra, maar het muziekstuk is voor deze dansversie aangepast en verlengd tot 1 uur en 31 minuten en het album heeft daarbij nog een, ook uitgebreid in het boek beschreven, voorbereidend muziekstuk gekregen, de Sri Ananda arati van 19.30 minuten. Dit album is zowel bij het boek als set, als apart verkrijgbaar.

Omdat Barbara degene is die doorgaans de dans geeft, schrijft ook zij hieronder nog iets over deze bijzondere dans en het lijvige meer dan 300 pagina’s tellende boek, dat door Willemien Min zo mooi en rijkelijk is geïllustreerd.

Varens en zonnestralen in het bos

‘Dansen vanuit innerlijk geluk’

Door Barbara

Eén mantra, één dans, en 322 pagina’s vreugdevolle diepgang om je in te begeven, om in te wandelen of te zitten, te mediteren of te dansen. Voor wie in lichtheid wil leren leven, in verbinding met zijn diepgang, en daarin vooral ook het geluk wil ontdekken, is dit boek een geschenk.

Naast een prachtige choreografie en beschrijving van deze sacrale levensdans, is Sri Ananda Rasa vooral een handleiding voor een spiritueel georiënteerd leven, of anders gezegd, voor een natuurlijk leven. Voor mij is deze dans de sacrale oefenruimte waarin ik me steeds weer mee laat nemen om te ontdekken dat ik natuur ben en daar altijd in ingebed zal zijn. De dans nodigt mij uit om mijn beschermende jasjes uit te doen, laagje voor laagje. De klanken resoneren en geven me vertrouwen en eenmaal mijn gereserveerdheid losgelaten, voel ik me gezien in de mens die ik ben. Zowel het bange en speelse kind, als de sensuele volwassene met haar diepte, mogen er helemaal zijn, en ik krijg opeens zin in mezelf! Zin in de realiteit van mijn bestaan, zin om te Zijn, mijn lichaam te ontdekken, mijn gevoel ruimte te geven. Op een hele organische manier word ik al dansend wakker voor het contact met hoe het is in plaats van hoe het zou moeten zijn. Van spirituele dromer op zoek naar het nirwana, word ik een liefhebber van echtheid.

Het samengaan van de muziek, de zang en de bewegingen brengt dan ook een optimale situatie teweeg, waarin je je kunt overgeven aan het hier en nu, je besturende ego kunt laten rusten op de klanken van de muziek, je angst voor kwetsbaarheid kunt laten verzachten door de gedragen stem en de omhulling die de mantra je geeft, je hart kunt laten opengaan door de aanrakingen van de woorden, de klanken, de stem en de sierlijke bewegingen.

Door de oneindige herhalingen van de mantra’s die gaan over het geluk in jou, word je meegenomen in een gevoelssfeer die je herkent als die van jou, van jouw binnenste. Jouw binnenste dat door de mantra en de dans zo respectvol en sensitief wordt benaderd, dat je vroeger of later zwicht in overgave. Eindelijk val je in de armen van je geliefde Ziel en sta je toe dat het geluk in jou mag dansen en jij danst met het geluk. Jouw levensdans met Ananda.

Lieve Levensdansers en Levensdanseressen, ik hoop dat je volop zult genieten van deze sacrale dans en gebruik gaat maken van dit boek om je leven waardig, vervullend en sensueel te laten zijn. Mag Sri Ananda Rasa, de smaak van innerlijk geluk, waar worden in jou en daarmee ook de mensen om je heen verrijken.

Varens en zonnestralen in het bos

Reageren op het ‘Light of Being’−News

Het ‘Light of Being’–News is een brief aan mijn leerlingen om hen op de hoogte te houden van wat er in ‘The Light of Being’ gebeurt en welke ontwikkelingen zich in de loop der tijd aftekenen.

De brief is aan mijn leerlingen geschreven, ook al weet ik, dat er veel andere mensen meelezen vanuit een vaak wat afstandelijkere positie. Zij kunnen zich misschien niet helemaal inleven in het geschrevene, maar hebben blijkbaar wel interesse in hetgeen er binnen ‘The Light of Being’ wordt gedeeld en gedaan.

Het is dus een brief, aan zowel leerlingen als geïnteresseerden, die ik vanuit de relatie met mijn bezielde wezen schrijf en die dus over echt contact en verbondenheid gaat. Daarom wil ik jullie ook duidelijker de mogelijkheid geven om daar als vriend op te kunnen reageren.

Anandajay

Reageren op deze ‘Light of Being’–Nieuwsbrief
kan via email: [email protected].

Muziek

Enkele cd-covers van Anandajay's muziek

Selectie van Anandajay’s muzikale oeuvre

Meer info

Ten-slotte

Varens en zonnestralen in het bos

Hoe dan ook is loslaten een van de belangrijkste dingen in het leven
en zijn alle werkwijzen die aangeboden worden
bedoeld om je daarbij te ondersteunen
en daar verlangend naar te zijn.

Loslaten,
zodat je niet vasthoudt,
niet blijft hangen,
je je nergens mee identificeert
en vooral om te blijven voelen
dat jij een levend,
alsmaar veranderend wezen bent
dat vrij hoort te zijn.

Vrijheid om met dat wat is
steeds weer opnieuw in vrede te zijn
en stromend, levendig te blijven.
Net zoals je vanuit yoga wenst
dat zich nergens iets vastzet,
je vanuit tantra wenst
dat je in relatie steeds voor elkaar open blijft,
dat je vanuit meditatie wenst
dat je bewustzijn ruimtelijk mag zijn,
en dat je van je inzichten wenst
dat ze je grenzen vervagen en je horizon verbreden,
zo verlangt alles in jou naar vrijheid.

Vrijheid hoort bij leven,
zoals warmte bij de zon
en liefde bij je hart.
Vrijheid
is vrede hebben met veranderingen,
is leven met laten gaan
en leven in een constante geboortegolf van al het nieuwe.
Vrijheid is vrij zijn van verwachtingen,
vrij zijn van willen hebben en behouden,
is vrij zijn om de liefde te voelen die dan ontwaakt
en je ziel als liefhebber verlicht.

Dit alles
kan alleen vanuit vrijheid worden ontdekt en ontwaken
daar past dan ook geen moeten, willen of kunnen bij,
maar dit alles vloeit voort uit geven, vrijgeven, uit handen geven.
Uit handen geven, zodat het uit de ziel kan voortkomen.

Out of loving love,

Anandajay

Varens en zonnestralen in het bos

N.a.v. de eerste en laatste foto:

Anandajay: “Het was een prachtige en stille dag. Er was niemand in dit gebied. Ik had een flinke wandeling in de bergen achter de rug en besloot om tijdens de warmte van het middaguur onder deze boom te gaan mediteren, voordat ik verder zou gaan. Dat was zalig! Op een gegeven moment hoorde ik het geklik van een camera. Het was Raju, die ervan houdt om mij op zulke momenten vast te leggen. Omdat ik zo lang weg bleef, was hij me tegemoet gekomen om mij op te halen. Hij en de honden hebben toen nog even samen met me in die stilte en natuur gezeten, voordat ze me via off-road weggetjes weer behouden thuis hebben afgeleverd.”