Light of Being centrum

Copyright & disclaimer

Copyright & disclaimer

Decoratie

Copyright

Alle content en afbeeldingen die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van en gelicenseerd door The Light of Being®. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, op een website worden gezet, gepubliceerd of anderszins verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van The Light of Being®. Overtreding van de Auteurswet is strafrechtelijk en internationaal vervolgbaar.

Decoratie

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: The Light of Being®: de organisatie en eigenaar van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door ‘The Light of Being’® met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de ‘The Light of Being’® aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. The Ligth of Being® is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.