Gebergte op La Palma

Anandajay

Anandajay

Anandajay laat je ontwaken voor de spirituele dimensie van je bestaan, waardoor het ervaren van verbondenheid met al het leven en het opengaan voor de bron van liefde, samen kunnen komen in je leefwijze.

Anandajay

Anandajay (1955) is een spiritueel leraar van Nederlandse afkomst, die mensen thuisbrengt in hun essentie. Zijn leven is van jongs af aan toegewijd geweest aan de spirituele dimensie van het bestaan en van daaruit ontstonden in de loop van zijn leven een spiritueel centrum en later ook de School of Spiritual Awareness vanwaaruit hij zijn levensboodschap uitdraagt.

Zijn boodschap, die gestoeld is op de diepe spirituele liefde van waaruit hij leeft, is een boodschap van vrede. Zijn bewogenheid en grote betrokkenheid bij de toestand in de wereld, zetten hem onaflatend in beweging om via de begeleiding van individuen en groepen, en via zijn muziek en zijn boeken bij te dragen aan vrede en een meer natuurlijke balans in de wereld. Geweldloosheid en eerbied voor alles wat leeft, staan hierin altijd centraal. Veel van zijn ervaringen zijn gevoelsmatig verbonden met het spirituele erfgoed van het oude India, maar zijn tegelijkertijd volledig geïntegreerd in de vrijheid van het (westerse) leven van nu.

Anandajay’s werkwijze

Door de veelheid aan begeleidingsvormen die hij heeft ontwikkeld is Anandajay als leraar moeilijk onder één noemer te brengen. Maar hoe veelzijdig in de vormen die hij aanbiedt, de mens Anandajay en zijn manier van lesgeven zijn heel eenduidig en duidelijk herkenbaar als een vrije en toch eigen identiteit, verbonden met de diepgang waar hij over spreekt en waar hij je mee naartoe neemt.

Want wat je ook aan de school doet, het gaat altijd om het ont-dekken van de rijkdom die je al in je draagt. Om het opengaan voor het leven dat je al vanaf je geboorte bent en het toelaten van de levensstroom waarmee je je hele leven al bent verbonden, maar die jij steeds weer blijkt te verlaten.

Op ontelbare manieren, langs ontelbare ingangen, maar altijd precies afgestemd op jou, begeleidt Anandajay je met een humorvolle lichtheid en een aardse alledaagsheid naar andere bestaansruimten en diepere bestaansgronden waar het antwoord ligt op jouw vraag. Je kunt je gaan ontspannen in wie je bent, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als energetisch niveau, waardoor je bewustzijn zich bevrijdt en jij weer voelt hoe je eigenlijk bedoeld bent, weer thuis bent bij jezelf, als deel van de natuur.

Omdat hij zich als kind al bewust was van de inherente goedheid van het leven en niet begreep, waarom dat in de mensen en in de wereld om hem heen niet zichtbaar of voelbaar was, heeft hij zich al op jonge leeftijd gewijd aan het leren kennen van de essentie en het doorvoelen van wat mens-zijn is. Tijdens zijn jaren van (zelf)onderzoek is hij ermee vertrouwd geraakt dat het leven in essentie liefde is en dat het aan jou is of je je daarvoor opent en deze liefde toelaat in je leven. Liefde die van nature dragend en ondersteunend is aan jou en aan alles wat je meemaakt, aan hoe je leven vorm krijgt, met al zijn zon- en schaduwzijden. De liefde is er altijd, maar jij bent degene die zich ervoor kan openen en daarmee ben je zelf de belangrijkste schakel in je ontwikkeling.

Anandajay

Het is deze essentiële en belangeloze liefde vanwaaruit Anandajay leeft en lesgeeft, waardoor zijn boodschap over het leven niet alleen in woorden van deze liefde getuigt maar ook via zijn Zijn en via de energie waarmee ze worden overgebracht.

Zo zijn de woorden niet alleen dragers van inzicht, maar ook met liefde gevulde aanrakingen, en is er ook geen sprake van een levensvisie waar je je aan vast zou kunnen houden, maar is er een leraar die het leven zelf is, rechtstreeks verbonden met de bron. Wat hij zegt of doet, leeft in dat moment en sluit aan op waar jij bent in dat moment, en dat is voelbaar en ‘werkt’ als je je daarvoor opent.

Deze ervaarbare levende liefde en levende openheid is eigen aan ieder mens, wat maakt dat Anandajay’s begeleiding in volkomen gelijkwaardigheid plaatsvindt en vertrouwen geeft in je eigen potentie en ook in de mogelijkheid om deze samen met hem te ont-dekken en tot bloei te laten komen.

Zijn achtergrond en levensloop

Anandajay voelt zich al van kinds af aan op een natuurlijke manier verbonden met het spirituele gevoel van eenzijn. Vanaf zijn tiende jaar begon hij zich bezig te houden met zelfonderzoek en yoga en in zijn latere tienerjaren maakte hij diverse reizen door Noord-Afrika en trok hij zich daarna een jaar terug in de stilte en de natuur van Finland om de inhoud van alle begrippen die in zijn bewustzijn opkwamen op hun feitelijke waarde te onderzoeken. Tussen zijn twintigste en dertigste verbleef hij als gevolg van die bezinnende periode voor langere perioden in India.

De jnani’s (spiritueel bevrijde leraren) Sri J. Krishnamurti, Sri Nisargadatta en Sri Ramana Maharshi hebben hem in zijn zelfonderzoek bevestigd en ondersteund. Toen hij zevenentwintig jaar was, ging hij voor verdieping van zijn yoga naar Yogacharya Sri S. Sundaram, de gerespecteerde grondlegger van yoga-therapie en toegankelijke yoga-beoefening voor het westen, door wie hij individueel tot yogaleraar en yogatherapeut werd opgeleid. De diepgaande bijeenkomsten en gesprekken met hem brachten een bijzondere relatie teweeg. Op een gegeven moment gaf Sri. S. Sundaram aan dat hij naar het westen terug moest gaan, omdat het belangrijk was om niet in India, maar in het westen zijn spirituele inzichten door te geven en te verbreiden. Hij nam die toen onverwachte aanmoediging nederig en dankbaar aan.

In 1979 was hij al begonnen met bijeenkomsten op basis van satsang (samenzijn in waarheid) en Jnana Yoga (samenzijn door inzicht) en sinds zijn terugkomst uit India had hij tot 1997 samen met zijn toenmalige vrouw een druk bezocht yogacentrum in de stad Groningen. In die periode werden ook hun twee dochters geboren. In de negentiger jaren ontwikkelde Anandajay de Universele Yoga en Universele Meditatie, waarmee hij zich richtte op de herintegratie van de spiritualiteit, zowel in de meditatie als in de yoga. In 1995 ontstond daaruit een retraite- en opleidingscentrum in Leens (Groningen).

Anandajay

Op zijn drieënveertigste (1998) werd hem tijdens een verblijf in India gedurende een lange meditatie de naam Anandajay ingegeven. Dit betekent vrij vertaald: de zegeningen van het hart, oftewel overgave. Het aannemen van deze naam ging met een immens gevoel van licht en ruimte gepaard, dat hem diep bewoog en gelijktijdig innerlijk intens verstilde. Sindsdien geeft hij daarom alles wat hij met anderen wil delen door onder de naam The Light of Being.

Sinds 2002 woont hij in de Belgische Eifel en zijn er diverse leerlingen om hem heen komen wonen om met hem samen zijn organisatie vorm te geven. Al zijn bijeenkomsten ondersteunen je in je verlangen naar bewustwording, verdieping en het in verbinding gaan met het wezenlijke in jezelf. Sindsdien is aan de naam ‘The Light of Being’ de term ‘School of Spiritual Awareness’ toegevoegd.

Terug naar hoofdpagina