Gebergte

De TeachersRetraite

een bloemlezing van Anandajay’s vredeswerk

De ‘Light of Being’ TeachersRetraite

In de ‘LoB TeachersRetraite’, die nu nog alleen voor Light of Being deelnemers toegankelijk is, biedt Anandajay elke dag één van de twaalf werkvormen aan en kom je, telkens via een andere ingang, met het ‘Licht van het Zijn’ in verbinding. Je ontmoet de diepste waarde van jezelf en het leven. Steeds weer op een andere manier word je meegenomen naar de essentie van je menszijn en maak je weer contact met jezelf als bron van licht, kracht en vrede. Hoe meer jij toestemming geeft te mogen veranderen op een wezenlijk niveau, hoe al-omvattender de bevrijdende werking van deze retraite is.

De eerste zes dagen maak je contact met Light of Being Yoga, LightMessenger, PeaceBreathing, MantraPrayers, Meditation, HeartSinging, zes ingangen die je vooral uitnodigen je te verbinden met jezelf en de diepgang die je in je draagt. De volgende zes dagen ervaar je de Light of Being Tantra (LoveSharing), ChakraHealing, KoshaMassage, AuraAwakening, SoulGuidance en SacredDance, zes ingangen die gaan over de relatie met ‘buiten’. Het gaat met andere woorden om zowel verinnerlijking als expressie. De werkvorm is het middel en Anandajay begeleidt je proces. Hij gaat zoals altijd ervaringsgeoriënteerd op de stof in en stemt zich in de gespreksrondes op jou persoonlijk af. Hij begeleidt je precies op het punt waar jij licht en begeleiding nodig hebt zodat je je belemmerende patronen kunt doorzien en dieper tot in jezelf kunt afdalen, of vrijer naar buiten toe uit kunt stralen, of je vrijer uit kunt drukken in relatie met anderen.

Praktische info

Datum:
31 juli t/m 13 augustus 2020
Aanvang vrijdag om 18.00 uur en vertrek donderdag om 12.00 uur.

Locaties:
Light-house
Hergersberg 44-46
4760 Büllingen (België)

Bijdrage:
€1850 (inclusief overnachtingen)

Meer info:
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat of bekijk de brochure.

Download brochure (pdf)

Verdieping en herijking voor Light of Being doorgevers

De retraite is bedoeld als verdiepings- en herijkingsperiode voor deelnemers aan de Light of Being dagen die in één of meerdere van de werkvormen zijn geïnitieerd, hetzij in de verbinding met Anandajay voor de betreffende werkvorm(en), hetzij in het doorgeven daarvan.

Mandala die de harmonie van de twaalf Light of Being-Teachings weergeeft

De harmonie van
de twaalf Light of Being-Teachings

Instromen in de retraite

Wanneer jij ook vanuit de Light of Being zou willen werken en in een of meer teachings zou willen worden geïnitieerd, kun je instromen in de retraite. Je volgt dan eerst een één- of tweejarig basisprogramma bij één van de daarvoor aangewezen begeleiders. In datzelfde jaar kun je al gaan deelnemen aan de retraite. Op den duur zal Anandajay aangeven wanneer je voldoende gerijpt bent om met de werkvorm te kunnen werken. Mensen die vroeger al een aantal jaren aan de initiaties hebben deelgenomen en ermee zijn gestopt, kunnen in overleg met Anandajay ook instromen. Zij volgen dan eerst een op maat afgestemd instroomprogramma.

Eventueel komt er op een later tijdstip ook nog een TeachingsRetraite bij voor niet geïnitieerde leerlingen.

Bloem-logo Yoga

Harmonie van de Yoga

Light of Being-Yoga

bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

In de Light of Being-Yoga via het doorvoelen van lichaamshoudingen, adembewegingen en ont-spanningsoefeningen.

Mandala 'Harmonie van de ChakraHealing'

Harmonie van de ChakraHealing

Light of Being-ChakraHealing

een relationele vorm van heling voor je chakra’s

In de Light of Being-ChackraHealing via het doorvoelen van je chakra’s en de van daaruit ontstane energiestromingen, -punten en -uitwisselingsvormen.

Bloem-logo PeaceBreathing

Harmonie van de PeaceBreathing

Light of Being-PeaceBreathing

de vredesademhaling

In de Light of Being-PeaceBreathing via het doorvoelen van de ademstroming in je lichaam, je aura en in het contact met het leven om je heen.

Mandala 'Harmonie van de KoshaMassage'

Harmonie van de KoshaMassage

Light of Being-KoshaMassage

een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

In de Light of Being-KoshaMassage via het doorvoelen van de verschillende bewustzijnslagen die corresponderen met de vijf energetische omhulsels van je ziel.

Bloem-logo MantraPrayers

Harmonie van de MantraPrayers

Light of Being-‘MantraPrayers’

devotionele gebaren en dankgebeden

In de Light of Being-Mantraprayers via het doorvoelen van de puja’s en hun invloed op je beleving van eerbied, toewijding en spirituele openheid.

Bloem-logo HeartSinging

Harmonie van de HeartSinging

Light of Being-HeartSinging

de vredesademhaling

In de Light of Being-HeartSinging via het doorvoelen van klank, intentie en harmonie.

Mandala 'Harmonie van de AuraAwakening'

Harmonie van de AuraAwakening

Light of Being-AuraAwakening

de uitstraling van de ziel en aura lezen

In de Light of Being-AuraAwakening via het doorvoelen van je aura en het vertalen daarvan in kleur, beweging en vorm.

Mandala 'Harmonie van de SacredDance'

Harmonie van de SacredDance

Light of Being-SacredDance

helend bewegen in toegewijde dans

In de Light of Being-SacredDance via het doorvoelen van de harmoniserende werking van expressie, ritme en gebed.

Bloem-logo Meditation

Harmonie van de Meditation

Light of Being-Meditation

de liefdesrelatie van jou met je ziel

In de Light of Being-Meditation via het doorvoelen van mentale, emotionele en energetische verstilling.

Mandala 'Harmonie van de SoulGuidance'

Harmonie van de Guidance

Light of Being-SoulGuidance

de spirituele gids in jou

In de Light of Being-SoulGuidance via het doorvoelen van de passende spirituele antwoorden op je levensvragen, levensweg en levensbestemming.

Bloem-logo LightMessenger

Harmonie van de LightMessenger

Light of Being-LightMessenger

de spirituele boodschapper

In de Light of Being-LightMessenger via het doorvoelen van conditioneringen, overtuigingen en gewoonten, die in je functioneren geïntegreerd zijn geraakt.

Mandala 'Harmonie van de LoveSharing'

Harmonie van de LoveSharing

Light of Being-Tantra

de helende kracht van relatie

In de Light of Being-Tantra via het doorvoelen van je energetische openheid in je seksuele, relationele en intuïtieve levensgebied.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de 12 Teachings,
zie de folder van de TeachersRetraite (PDF).

Terug naar hoofdpagina