Gebergte op La Palma

Meditatie-Programma
met Anandajay

Supervisie en herijking in de Light of Being-Meditatie

Meditatie-Programma met Anandajay

In deze meditatie, die begint bij je verlangen naar wezenlijkheid, open je je aan de hand van een mantra via de intensiteit van je liefde en de stilte van je zijn, voor de spirituele volledigheid van je menselijke bestaan en de helende waarde daarvan.

Anandajay
Anandajay

Het Meditatie-jaartraject is bedoeld om je te helpen om je weer verbonden te gaan voelen met de heelheid van het leven waar je deel van uitmaakt. De inbedding die het leven als heelheid je geeft, is eigenlijk onontbeerlijk om je op je gemak te voelen en te vertrouwen op de diepere waarden die het leven in zich draagt en wat we spiritualiteit noemen. Door wakker te worden voor de stilte in je bewustzijn, de liefde in je hart en de grond van je zijn, ontstaat er een Awareness, een gevoelig openstaan, dat je er vanzelf naar doet verlangen om je te openen voor al het andere leven en de spirituele volheid daarvan. Je voelt dan weer wat de diepere dimensies van het leven zijn en dat werkt ondersteunend door op je dagelijkse leven.

Het Meditatie-Programma bestaat uit vier geleide meditatie-video’s gebaseerd op zijn uit vier fases bestaande Light of Being- Meditation, waar hij ook in zijn lijvige boek ‘meditatie als weldaad’ over heeft geschreven. Daarbij krijg je een schriftelijke begeleiding vanuit zijn twaalf werkvormen dat je gedurende de wintermaanden ondersteunt bij het mediteren, en een Meditatie-Retraiteweek met hem in de zomer in België. Dit Meditatie-Programma is bedoeld voor mensen die verlangen naar een verinnerlijkende leefwijze en in hun ontwikkeling daarin willen worden begeleid.

De video’s nemen steeds op een nadere manier de vier fases van de Light of Being-Meditation door, zodat het besef van waar ze betrekking op hebben steeds groter wordt en je je niet aan bepaalde vaststaande kenmerken of ervaringen gaat vasthouden, omdat dat het meditatieve bewustzijn juist ontoegankelijk houdt. Aan de hand van het meegeleverde Inspiratieblad geeft Anandajay vanuit elk van zijn twaalf werkvormen aan wat je gedurende die periode in samenhang met de meditatie van de video aan zelfstudie en zelfliefde zou kunnen doen.

In de retraiteweek gaat Anandajay dan diepgaander in op de vier fases van deze meditatie en spreekt hij je in het directe contact van de bijeenkomsten aan op hoe de meditatie bij jou het beste vorm zou kunnen worden gegeven om transformerend met jouw onvrijheden in je bewustzijn, gevoel, zijn en openheid om te kunnen gaan. Zo probeert hij je toegang te geven tot die andere laag van bewustzijn en levenservaring, waar meditatie voor bedoeld is.

Deze andere laag van bewustzijn, zelfbeleving en levenservaring dienen als directe ingangen naar wat jij wezenlijk bent jou en helpen je om voorbij te gaan aan je beelden, meningen en oordelen. Ze helpen je bewust te worden van jezelf en je wordt aangeraakt en thuisgebracht tot in het contact met je essentie. De kracht van zowel de video’s als de ontmoetingen in de retraiteweek is dat je niet alleen (mentaal) bewust wordt, maar dat je bewustwordingen tot in je gevoel kunnen aankomen. Juist deze diepe aanrakingen kunnen doorwerken in je leefwijze en je daar ondersteunen in door jou gewenste veranderingen die meer op jouw zielstrilling aansluiten.

Praktische info

Kennismakingsavond

Datum: zondag 30 augustus 2020, van 19.30-21.30 uur.

Locatie: De Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a in Nijmegen.

Bijdrage: donatie.

Meditatie-Programma

Data video’s 2020:
24 oktober en 19 december 2020

Data video’s 2021:
20 februari, 17 april, 23 oktober en 18 december 2021

Datum retraiteweek:
20 t/m 27 juni 2021. Aanvang 20 juni om 18.00 uur en vertrek 27 juni om ca. 12.00 uur.

Locatie:
School of Spiritual Awareness
Hergersberg 44-46-49
4760 Büllingen (België)

Bijdrage video’s 2020:
€ 100

Bijdrage Meditatie-Programma 2021:
€ 975 voor de retraiteweek, de vier video’s, het mailen met Anandajay en inspiratieblad (begeleidingssuggesties vanuit de twaalf werkvormen van de Light of Being).

Meer info:
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat of bekijk de brochure.

Download brochure (pdf)

De essentie van de Light of Being-Meditatie

Light of Being-Meditatie is een uitnodiging om los van de gewoonten van het ego weer in relatie te gaan met je bezieling en existentie. Tijdens de meditatie daal je af vanuit de oppervlakte van het gewaarzijn naar de liefdevolle diepte en volle echtheid van het leven. Alle handelingen van deze meditatie zijn ten diepste verzachtend, want meditatie kan niet plaatsvinden als het ego met de felheid van zijn wilskracht de waarde van het essentiële van het leven probeert te bemachtigen. Het bijzondere van meditatie is dat door de verinnerlijkende beweging het ego smelt, zodat de al in jou aanwezige gelukkig makende rijkdom helderder en vrijer ervaarbaar wordt.

Mandala die de Light of Being-Meditatie uitdrukt

De harmonie van de Light of Being-Meditation

In de Light of Being-Meditatie spelen drie gebieden een belangrijke rol. Het brein, dat door ontvankelijkheid bevrijd wordt uit zijn vernauwde concentratie-gewoonte. Het bekken, dat door ontvankelijkheid bevrijd wordt uit zijn angstige vasthoudendheid. En je hart, dat door ontvankelijkheid tot bloei kan komen en dan zijn volheid kan laten stromen, waardoor jij je wezen weer als liefde herkent.

Het samengaan van deze drie gebieden is onmisbaar om meditatie in haar volheid in je te laten ontluiken. Tenslotte is meditatie niet bedoeld om iets te ontvluchten of op te stijgen, maar om zo optimaal mogelijk mens te zijn en gelukkig te zijn door de diepere en spirituelere waarde die daardoor ervaarbaar wordt.

Thuis zijn in jezelf
is de meest intieme,
passende en vervullende relatie
die je met het leven aan kunt gaan.
Je bent dan midden in
de ware aard van het leven
en van je Zelf.

– Anandajay

Meditatie is de uitnodiging om open te gaan voor de in je aanwezige essentie, zodat er weer ruimte in plaats van de bekende vernauwende concentratie in je levensbewegingen kan komen. Er staan zoveel sterren aan de hemel, die allemaal prachtig zijn, maar ze kunnen zo mooi stralen vanwege alle ruimte eromheen. De ruimte om ze heen is vele malen groter dan alle sterren bij elkaar. Als je alleen de sterren ziet, omdat ze met hun schittering zo de aandacht trekken, vergeet je dat ze alleen maar zo kunnen stralen vanwege de ruimte eromheen. De ruimte draagt de sterren, zoals de stilte het geluid en de meditatie jouw zijn. Het is juist het samenspel van de ruimte met al die sterren die de hemel tot hemel maakt!

De Light of Being-Meditatie wordt aangegaan vanuit het oprechte verlangen om de relatie met jezelf, met je ziel, je essentie of hoe je het waardevolste van jezelf ook zou willen noemen, te verdiepen. Het weer een heelheid wensen te zijn is de drijfveer, vormt het verloop en geeft je de diepgang van deze meditatie. Je verlangen naar de intimiteit met het essentiële van het leven is de kracht die je in deze meditatie steeds verder open laat gaan voor de helende en gelukkig makende beleving van je essentie.

Meditatie
is het open, vrije en liefdevolle bewustzijn
dat ons, volledig in relatie met ‘al wat is’,
lichtend, verwarmend en in verbondenheid
begeleidt door ons dagelijkse ontwaken heen.

– Anandajay

De meditatie begint bij je verlangen naar het waardevolste in jou. Je bereidheid om dat te voelen, zorgt ervoor dat je niet meer meedoet met de doelgerichtheid van het ego. Dit opent je voor je bestaan en dat brengt je in contact met de waarde die je voelt, als je je bestaan als mens in het hier en nu ervaart.

Door dit contact met je aanwezigheid word je je bewust van de erin geslopen afstand tot de liefde die in je innerlijk leeft. Om dit gemis van de liefde in jou weer vrijer tot leven te laten komen, nodig je haar als je geliefde uit met een mantra, die je op een verlangende toon reciteert, zodat ze diepgaander met jou in verbinding kan komen. Dit opent je voor de levenskracht van het levende nu.

Door zodoende dieper verbonden te zijn met de liefde in je, voel je het verlangen om die bijzondere levenskwaliteit dieper in je menszijn te laten integreren. Om deze innerlijke rijkdom in je te laten incarneren, nodig je haar wederom als je geliefde uit met een mantra, die je op een rustgevende toon reciteert om in ‘de schoot van je zijn’ te komen. Daardoor ga je duidelijker een gedragenheid voelen die een ruimtelijker gewaarzijn met zich meebrengt.

Je relatie met het waardevolste in jou is nu uitgegroeid tot een intiem samenzijn met je bezielde en liefdevolle essentie. Omhuld door stilte geniet je van de vrucht van deze meditatie en voel je hoe je in een levende, liefdevolle en gelijkwaardige uitwisseling met je essentie terecht bent gekomen. Dit opent je voor de spirituele inbedding van het zijn en je innerlijke bestaansgrond.

Levende natuur is onbeschrijflijk prachtig, maar als je je opent voor je eigen natuur, je ziel, dan merk je dat dat de grootste bron, schat en rijkdom van liefde en bewustzijn is. Jij bent die bron. Ga daarom daar eens op vakantie via moeiteloze meditatie: de natuurlijke weg van relatie vanuit het verlangen om samen te Zijn.

Anandajay

Terug naar hoofdpagina