‘Light of Being’-dagen
Genegenheid door Inzicht

- met Anandajay -

De tien maandelijkse groepsbijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’ die Anandajay jaarlijks begeleidt, vormen de basis van elke vorm van scholing en ontwikkeling aan de School of Spiritual Awareness. Anandajay geeft deze ontmoetings-dagen om het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart, met anderen te delen. De dagen gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven.

De ‘Light of Being’-dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces.

Bloem

Menselijke en spirituele ontwikkeling

In deze bijeenkomsten komt volgens Anandajay het licht van het zijn tot leven in de vorm van bezielende aanrakingen die je openen zowel tot in de tederste plekken van je hart als tot in de meest essentiële waarden van je bestaan. Alle aspecten van ‘The Light of Being’ komen hier samen om dienend te zijn aan jouw menselijke en spirituele ontwikkeling, zodat je in contact komt met de innerlijke waarden die het leven zinvol, gelukkig en dierbaar maken.

De ontmoetingen met Anandajay helpen je om open te gaan voor levenskwaliteiten die je nog niet kent of waar je nog niet zo vertrouwd mee bent dat je er vanuit leeft. De echtheid van waaruit hij met je in relatie gaat, is zo oprecht, fijngevoelig en vrij van oordeel, dat het zeer inspirerend voor je zal zijn om je zo gezien te voelen en je van daaruit aan de hand genomen en begeleid te laten worden.

Decoratie

Voor Anandajay ligt de waarde van spiritualiteit daar waar jij je menszijn in haar volheid ervaart, daar waar jij ook je wezenlijke aanwezigheid ervaart, daar waar je zo dicht bij de essentie van jezelf en het leven bent dat je je vanzelf dankbaar, vredig en gelukkig voelt. Het ontwaken voor die diepere dimensies van jezelf verloopt via inzichten en het van daaruit liefdevoller worden voor jezelf, anderen en het leven. Deze genegenheid vormt namelijk de openheid, waardoor dat waar je je van bewust bent geworden de ruimte krijgt om zich te ontvouwen en waar te worden in je leefwijze.

Bloem

Wat houdt genegenheid door inzicht in?

We hebben deze bijeenkomsten de naam ‘Genegenheid door Inzicht’ gegeven, om aan te geven dat als inzicht enkel intellectueel blijft het geen spiritueel inzicht is. Je wordt niet gelukkig van inzicht, maar van de gevoelsvrijheid die daardoor ontstaat, van de genegenheid of liefde die je daardoor weer voor het leven, de ander of jezelf voelt. Spirituele ontwikkeling is een ontwikkeling die de essentie van je menszijn en het leven weer ervaarbaar maakt als de bron van geluk en diepe waarde. Deze waarde is ook voor je menselijke ontwikkeling belangrijk, want je ontplooit je ook in je menselijke waarden veel gemakkelijker als je je geliefd voelt.

Decoratie

Sommige mensen zien al jaren in wat ze zouden willen veranderen, maar voelen zich innerlijk niet genoeg geliefd en dus niet vrij genoeg om in die andere levensgebieden binnen te gaan. Inzicht is nodig om te ontwaken uit vernauwingen en overtuigingen, maar wakker worden is nog niet het opstaan en gaan leven. Om ook op te staan en het leven verlangend aan te gaan is een innerlijk gevoel van waarde en liefde nodig. Als inzicht je naar die bron van genegenheid en liefde brengt, is ze spiritueel en brengt ze ware veranderingen, brengt ze veranderingen die de levenskwaliteit en diepgang vergroten en mensen blijvend gelukkiger maakt.

Vanuit ‘The Light of Being’ geven we aan dat je essentie een bron van genegenheid is en dat het belangrijk is om regelmatig, bijvoorbeeld via meditatie, met die liefdeswaarde van je wezen in verbinding te zijn. Je leeft daardoor in de noodzakelijke omhulling en erkenning om jezelf ook als waardevol en liefdevol wezen te ervaren. Vanuit deze gevoelsmatige volheid en waarde zullen alle relaties met anderen en alle activiteiten waarin je jezelf tot uitdrukking brengt werkelijk een gelukkigmakende aanvulling op jou en andermans bestaan zijn.

Decoratie

We geven met de naam ‘Genegenheid door Inzicht’ aan dat inzicht vooraf gaat aan de beleving van genegenheid. Genegenheid ontstaat namelijk dan, als er door alle inzichten die je opdoet, zoveel beperkingen zijn weggevallen, dat je het leven dan in haar ware volheid ziet en ervaart en je voor die grootsheid en schoonheid enkel nog diepe liefde voelt. Het begrip ‘in-zicht’ geeft aan dat je ‘in’ dat bent wat je ‘ziet’. Dat je het niet meer beschouwt vanaf een afstand of vanuit je intellect, maar dat je aanwezig bent, aan het zijn bent, in de waarheid van dat wat voorheen enkel nog maar gezien werd.

Het daar in zijn betekent ook dat je ervaart en voelt wat de waarde is die daar leeft en bestaat. Het is in het ervaren van die waarde, dat er vanzelf genegenheid ontstaat voor het bestaan van het leven, de schepping en jezelf als het van zichzelf bewust zijnde leven. De genegenheid en liefde daarvoor is zo vervullend, omdat ze ook het meest wezenlijke gevoel is dat jij in jezelf ervaart en dat door genegenheid te voelen vanzelf uit jouw aanwezigheid stroomt. Je herkent dan in jezelf dezelfde diepte, schoonheid en spirituele waarde als in de schepping die je overal omgeeft. Inzicht, Genegenheid (liefde) en Heelheid (geborgenheid) blijken dan de diepere spirituele waarden te zijn, die je Ervaart (spiritual awareness) als je dat wat je wezenlijk bent de vrijheid geeft om er te zijn (Light of Being).

Bloem

Programma

Op een ‘Light of Being’-dag geeft Anandajay doorgaans een inleidende meditatie over het thema of de levenswaarde die hij die dag met ons wenst te doorvoelen en verkennen. Na die bezinning en een periode van stilte nodigt hij je uit om samen met hem dieper op je vragen of ervaringen in te gaan. Over de gehele dag verdeeld kan hij daarbij ter ondersteuning gebruik maken van zijn devotionele muziek of de verschillende Teachings die hij ontwikkeld heeft. Alle Teachings sluiten perfect aan op de organische en liefdevolle wijze, via welke hij je persoonlijk begeleidt om vrijer met de verblijdende diepten van je innerlijke zelf verbonden te raken

Decoratie

Samen met hem doorvoel je, ook tijdens de gesprekken met anderen, welke levenskwaliteiten er daardoor in jou aangesproken, binnengegaan en vrijgegeven worden. Dit doorvoelen is teder vanwege de subtiliteit, beweeglijk vanwege de geraffineerdheden van het ego en aanrakend vanwege Anandajay’s zuiverheid.

Na de gesprekken geeft hij nog een kortere ervaringsgeoriënteerde meditatie om alles wat die dag aan de orde is geweest nog even bij elkaar te brengen, zodat je voelt hoe vrijer en opener je jezelf dan daarin ervaart. De verbinding die je dan met je innerlijk ervaart, ondersteunt je om weer verder open te gaan voor de spirituele waarden van de zich verder ontvouwende relatie met jezelf en het leven.

Bloem

Light of Being-Meditation

Omdat meditatie zo’n belangrijke ondersteuning kan zijn voor het verkennen en contact onderhouden met je diepere levenswaarde, gaat Anandajay vanaf komend seizoen de ‘Light of Being-Meditation’ aanbieden aan alle deelnemers van de ‘Light of Being’-dagen. Hij wenst op deze manier de mogelijkheid om op een bijpassende wijze te mediteren en zo de invloed van de GdI-dagen te bekrachtigen, dichter bij te brengen en toegankelijker te maken.

De ‘Light of Being-Meditation’ past natuurlijk heel goed bij de rest van Anandajay’s werk, ze brengt alles terug tot de kern van zijn spirituele boodschap en ze geeft je een bodem om de ontwikkelings- en zijnsruimten die je samen ontdekt tijdens de ‘Light of Being’-dagen en in alle activiteiten van ‘The Light of Being’, ook in je dagelijkse leven een waardige plek te geven.

Decoratie

Er zijn twee video-dagen in november en maart, vanwege Anandajay’s retraite-periode om de boeken over de twaalf Teachings te schrijven, en op deze dagen zal hij ook de Light of Being-Meditation middels een video begeleiden. Zo kunnen alle deelnemers deze meditatievorm leren kennen en ervaren en kunnen de mensen die er al in zijn ingewijd en er al meer en dieper mee vertrouwd zijn, op deze manier steeds weer een herijking blijven krijgen.

Daarnaast heeft Anandajay vanaf dit jaar twee meditatie-begeleidingsavonden opgenomen in zijn programma, deze kunnen nog een waardevolle aanvulling zijn op de video’s.

Praktische informatie

Algemeen

Anandajay begeleidt deze bijeenkomsten al meer dan 15 jaar. Je kunt er ongeacht je achtergrond en ervaring aan deelnemen, want dat wat wezenlijk is, stelt geen voorwaarden en iedereen komt vanuit zijn eigen waardevolle ontwikkeling tot deze deelname.

Gedurende je gehele spirituele en dus ook menselijke ontwikkelingsproces kunnen deze bijeenkomsten juist vanwege hun maandelijkse karakter, je steeds weer in een andere laag ondersteunen bij het leren leven vanuit je innerlijke kompas.

Vanwege Anandajay’s retraite-periode zijn er in november en maart 2 video-dagen. Voor beide dagen heeft Anandajay 2 video’s opgenomen, waarin hij de dag inleidt met een begeleide meditatie over het thema of de levenswaarde van die dag en in de tweede video gaat hij dieper in op de Light of Being-Meditation.

Alle bijeenkomsten beginnen steeds om 12.00 uur, hebben een korte pauze en eindigen rond 16.30 uur. Ze worden gegeven aan doorgaande groepen, die elk jaar weer anders zijn qua thema en begeleiding.

Introductie-avond voor de nieuwe serie ‘Light of Being’-dagen

13 mei 2018

Van 19.30-21.30 uur in de Vuurvlieg, Nijmegen.
Bijdrage: €25,-

Een meditatieve avond met gesprekken, als kennismaking op de Light of Being-dagen, de tien maandelijkse bijeenkomsten die de basis zijn van alle begeleiding en ontwikkeling bij Anandajay... Meer info

Aanvullende informatie

Friends for Friends
Voor ondersteuning tussen de bijeenkomsten door is het Friends for Friends project opgezet.

Foto-meditatie
Verder kun je als deelnemer meedoen aan de foto-uitwisseling met Anandajay, zodat hij dagelijks met jouw foto mediteert. Zou je net als Anandajay met jouw foto, ook met een foto van Anandajay willen mediteren, dan kun je die bestellen via het secretariaat of tijdens bijeenkomsten in Nijmegen en het Light of Being centrum in België. Voor een overzicht van de foto’s, klik hier.

Mail-contact
Het direct mailen met Anandajay is veranderd vanwege zijn schrijfperiodes. Het blijft echter gewoon mogelijk om per mail vragen aan het secretariaat te stellen. Vragen die persé voor Anandajay bedoeld zijn, worden door hen een maal per maand aan hem doorgestuurd.

Data

Light of Being-dagen 2018-2019 (1)/(2)/(3)

Zaterdagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
8 en 29 september, 10 november, 22 december, 12 januari, 2 februari, 16 maart, 27 april, 11 mei en 1 juni.

Zondagen in Nijmegen (Vuurvlieg):
9 en 30 september, 11 november, 23 december, 13 januari, 3 februari, 17 maart, 28 april, 12 mei en 2 juni.

  • 1.) Deelnemers schrijven zich in voor de bijeenkomsten op zaterdag of zondag. Inhalen op de andere dag kan ook.
  • 2.) De dag-bijeenkomsten zijn van 12:00 uur tot 16:30 uur.
  • 3.) In verband met Anandajays retraite-periode zijn er in november en maart GdI video-dagen.

Locatie(s)

Bijdrage

€ 975,- (extra bijdrage voor nieuwe deelnemers bij inschrijving is € 50,-).

Bijdrage wordt op basis van indexering jaarlijks aangepast.

Inschrijven en bijdragen overmaken

Om je in te schrijven en voor de betalingsgegevens, klik hier.

Contact

[email protected]
+32 (0)80 548 638