lotus-80463E.png
yoga-kop.jpg
lotus-80463E.png

LightMessenger: de craniosacrale basis

Een LightMessenger brengt, via lichaamswerk of lezingen, spirituele boodschappen over,

die het bewustzijn van mensen verlichten

en het vrijmaken voor de diepgang van het bestaan,

zodat innerlijke vrede en oorspronkelijke saamhorigheid

samen weer de liefdevolle basis kunnen vormen

van een gelukkig bestaan.

Een LightMessenger nodigt je uit om je te openen voor die inzichten die je ruimte en vrijheid geven (licht). Vanuit vrijheid van geest (licht) zullen je opgedane inzichten gemakkelijker via je hart (geluk en liefde) doorstromen naar de daadkracht en vruchtbaarheid van je bekken (het er zijn), zodat het inzichten kunnen zijn die niet enkel intellectueel blijven, maar je leven de richting geven waar je naar verlangt en in wenst waar te worden.

LightMessenger doet ook een beroep op de openheid van de craniosacrale verbinding in je lichaam om het licht dat je ontvangt naar je vruchtbare en creatieve zijn toe te laten stromen en verbindt je met de in je cellen aanwezige herinnering van hoe gewoon het in je foetale fase voor je was dat al de stimulerende levensenergie die je ontving vanaf je kruin naar je bekken stroomde.

lotus-80463E.png
DevotioneleYoga-kop.jpg
lotus-80463E.png

LightMessenger: de spirituele inhoud

De LightMessenger brengt ons de waardevolle wijsheid die ons laat ervaren dat vrede aan alles van het leven ten grondslag ligt. Messages of Light stijgen boven meningen, ideeën of overtuigingen uit en geven aandacht aan de essentiële waarheid van dingen en gebeurtenissen. Die essentiële en onderliggende waarheid gaat immers voorbij aan zowel uiterlijke verschillen als persoonlijke belangen en interpretaties.


De LightMessenger is een bode die, vanuit een diep respect voor ieders verlangen naar ontwikkeling en vrijheid, inzichten wenst aan te reiken over een alles dragende waarheid. Vanuit innerlijke rust en helderheid spreekt hij of zij met mensen die dieper met hun essentie in verbinding wensen te komen over echtheid, over het verlangen naar liefde, over de kracht van het leven, over het hart dat in iedereen de bron van liefde is en over de vrede die in iedereen en alles de bron van zijn essentie is.

Omdat spirituele en religieuze overtuigingen al rijkelijk in de wereld als leidraad voorhanden zijn, wenst de LightMessenger daar aan voorbij te gaan en je vooral diepgaander in contact te brengen met je eigen zijnsgrond. Vanuit die grond voel je immers zelf dat al het leven hetzelfde fundament heeft, ook al zijn de torens die erop gebouwd zijn verschillend. 


Alleen als we alles van onszelf en van elkaar via dit onderliggende en gemeenschappelijke fundament erkennen en ontmoeten, zullen we vrede als onze ware grond en oorsprong herkennen en ervaren dat verlichtende liefde daarin de belangrijkste boodschapper is.

 
 

Activiteiten Anandajay

lotus-80463E.png
yoga.jpg
lotus-80463E.png

Satsang: meditatie & gesprek


Met Anandajay

De satsangs (samen komen in Zijn) met Anandajay zijn bedoeld om je te verbinden met de lichtgevende en vrijheid brengende kracht die voortkomt uit het contact met je zijn, je bestaan, je levenskracht. Deze ervaringsgeoriënteerde en inzichtelijke kracht zorgt ervoor dat er werkelijk veranderingen in je plaatsvinden, waardoor je weer meer op je zielstrilling aansluit.


Het open bewustzijn dat daar het gevolg van is, geeft al je potenties nieuwe vrijheid en brengt harmonie in je gevoelsbeleving en handelen. Het ‘Licht van het Zijn' is in iedereen aanwezig en hoeft alleen nog maar toegelaten te worden, zodat het in je kan gaan schijnen en het je leven met zijn glans kan verrijken.

Programma

Een satsang bestaat uit meditatieve processen van bewustwording als gevolg van het open staan voor Anandajay’s boodschappen en spirituele weten. Aansluitend beantwoord Anandajay dan vragen waarbij hij op zijn relationele en inspirerende wijze ingaat op je persoonlijke vraag en spirituele proces.


Via satsang nodigt hij je uit om, voorbij je gewoontepatronen en conditioneringen, op een andere manier samen met hem aanwezig te zijn en te proeven van de lichte en liefdevolle kwaliteit die hij je in die diepgang laat ervaren.

Praktische informatie

Data: 25 mei, 22 juni, 20 juli, 14 september, 12 oktober en 2 november 2023.

Locatie: online (via live stream) en in het Light of Being Centrum in Hergersberg 44-46, België.

Bijdrage: € 25

Voor aanvullende informatie of het boeken van een gesprek, kun je een bericht achterlaten.

teachings-B.jpg

In deze retraite kun je de twaalf Teachings diepgaand en in hun samenhang leren kennen. Alle werkvormen ondersteunen de incarnatie van liefde, licht en vrede in jou, zodat die essentiële kwaliteiten in je dagelijkse leven een plaats kunnen krijgen en jij via je leefwijze ook licht en vrede doorgeeft aan de wereld.

anandajay-home_edited.jpg

In de periode van mei tot en met oktober zijn er doorlopend mogelijkheden om één of een reeks individuele ontmoeting(en) met Anandajay te boeken voor gesprekken, healing, supervisie in de twaalf Teachings, relatievraagstukken en andere levensvragen.

 
 
meditatie-yoga-voet.jpg