The Light of Being
School of Spiritual Awareness

– een weg naar affectieve openheid en spirituele bevrijding –

The Light of Being is de lichtende kwaliteit die voortkomt uit het ‘bewust er zijn’. Ze gaat over de onmetelijke diepgang van dat in ons allen aanwezige licht en de daaruit voortkomende wens om de wereld daarmee van dienst te zijn.

Anandajay reikt in zijn bijeenkomsten deze kwaliteit op verschillende wijzen aan en wenst zo het levenslicht dat hem inspireert en verrijkt, de lichtende kwaliteit die voortkomt uit het ervaren van je aanwezigheid en menszijn, met anderen te delen en mensen weer thuis te brengen in wie ze in essentie zijn.

Maandelijkse Light of Being-dagen
met Anandajay

– leven vanuit genegenheid en inzicht –

Anandajay

‘Genegenheid door Inzicht’ is het jaartraject waarin Anandajay je via geleide meditatie, liefdevolle aandacht, stilte, mantra’s, spirituele lichaamsbeleving en geinspireerd gesprek begeleidt naar een open verbinding met je innerlijke waarde.

De tien maandelijkse ‘Light of Being’-dagen vormen de basis van alle scholing en ontwikkeling aan de ‘School of Spiritual Awareness’. Deze dagen gaan over het leren leven vanuit openheid voor de in iedereen aanwezige waardevolle zijnsbeleving. Een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. De dagen zijn een intense ondersteuning voor je zelfontwaking. Ze brengen je vanuit je onheldere gewoonten weer terug naar je werkelijke bron of essentie en vormen, door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je ontwikkelingsproces.

Anandajay over genegenheid door inzicht

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

Als het spirituele licht van inzicht door je bewustzijnshemel heen breekt, opent dat je hart. De genegenheid die dan ontluikt, is ontsprongen vanuit je bereidheid om een andere kwaliteit van leven te ontmoeten dan die die je kende en kan door jouw toestemming uitgroeien tot begenadigde liefde en toewijding... Lees meer

Binnenkort

Satsang & introductieavond
‘Genegenheid door Inzicht’ (GdI)

12 mei 2019 in Nijmegen

Op deze avond met meditatie, gesprekken en muziek, gaat Anandajay dieper in op thema’s zoals Licht, Zijn, Genegenheid en Inzicht, en ben je welkom met al je vragen, over dat wat je bezighoudt in jouw (spirituele) ontwikkeling of in de ontwikkeling van de wereld op dit moment. Zo leer je Anandajay kennen in zijn geheel eigen benadering van menszijn en spiritualiteit, en word je uitgenodigd te delen in het open en lichtende bewustzijn dat hij ervaart. Je krijgt op die manier ook een directe introductie in wat de ‘Genegenheid door Inzicht’-dagen en -retraite voor jou kunnen betekenen. Voor wie dat wenst is er na de bijeenkomst gelegenheid om praktische informatie te ontvangen over de GdI-dagen en -retraite.

Datum: zondag 12 mei 2019 van 19:30 uur tot ca. 21:30 uur.
Locatie: de Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a in Nijmegen.
Bijdrage: €25,-

Voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat, Jeanine, waar je je ook kunt aanmelden, of bekijk de flyer (pdf)

Light of Being Meditatie-Retraite

28 april t/m 3 mei 2019 in het Light of Being-centrum in België

Deze vierdaagse Meditatie-Retraite is voor diegenen die een uitgebreidere supervisie van hun Light of Being-Meditatie wensen. Gedurende deze retraite is er aandacht voor waar iedereen staat in zijn meditatieproces en worden alle vier de fases van de mediatie doorgenomen. De retraite begint op zondag 28 april en eindigt vrijdag 3 mei. Voor meer informatie, bekijk de brochure (pdf)

Agenda

Voor de gehele agenda, klik hier.

Andere activiteiten

‘Light of Being’-Tantra Opleiding

A respectful, wholistic and spiritual way of energetic tantra
Begeleid door Anandajay

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

De driejarige Tantra Opleiding tot energetisch begeleider maakt je wakker voor en gaat diepgaand in op het samenkomen van de belangrijkste energieën van je menselijke bestaan. Je chakra’s, seksualiteit en de daaraan verbonden identiteit, en de energieën van je bezieling, aanwezigheid en intuïtie, worden volledig met elkaar in verband en samenhang gebracht. Hierdoor leef je vanuit een grotere innerlijke vrede en vanuit een meer vervullende openheid voor het alles onderbouwende Zijn... Meer info

Light of Being-Yoga Opleiding

A mindful, heartful, soulful way of yoga
Begeleid door Anandajay

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

De driejarige opleiding tot meditatieve-yoga leraar is toegankelijk voor iedereen die zich op zijn spirituele weg diepgaand wenst te laten begeleiden of reeds yogaleraar is en als bijscholing of voor zijn verdere ontwikkeling de diepgang van deze meditatieve yoga wenst te ervaren.

Je wordt intensief begeleid in je zelfbewustwording en steeds weer in contact gebracht met de oorsprong van yoga. Van daaruit wordt yoga een deel van je levenswijze, zul je je als mens vrijer ontwikkelen en kan in je yogabeoefening elke yogahouding zich liefdevol ontvouwen, waardoor lichaam, geest en ziel steeds duidelijker met elkaar in overeenstemming komen... Meer info

‘Light of Being’-Teachings

Twaalf spirituele ingangsvormen tot het ervaren van je ziel

Uitzicht op het Boeddhahuis in Igelmondermuhle (Belgische Eifel)

‘The Light of Being’, het laten schijnen van het Zijn, is dat, waar elk mens, bewust of onbewust, naar verlangt en naartoe evolueert. Wie in het Licht van het Zijn leeft, ervaart de staat van Anandajaya, waarin je alles van en in jezelf als liefdevolle zegeningen van bezieling herkent.

Vanuit deze staat heeft Anandajay twaalf ‘Light of Being’-Teachings ontwikkeld die een ingang aanreiken tot een opener contact met het Levenslicht. Zie onderstaande links voor meer informatie over deze ingangen tot bezield contact:

Als je hierin geïnteresseerd bent, neem dan deel aan een seminar, cursus of consult bij verschillende begeleiders met een praktijk in Nederland en het ‘Light of Being’-centrum in Belgë. Daarnaast gebruikt Anandajay verschillende Teachings tijdens de maandelijkse ‘Light of Being’-dagen en geeft hij de beginselen van de Teachings door in de Yoga en Tantra opleiding.

(Nieuws)brieven van Anandajay

In de nieuwsbrief, die drie keer per jaar verschijnt in februari, juni en oktober, gaat Anandajay dieper in op een spiritueel onderwerp, en op ontwikkelingen in de wereld en in zijn leven en werk als spiritueel leraar. Je vindt hier de recente nieuwsbrieven en ook alle brieven van Anandajay uit voorgaande jaren.

Anandajay over...

Boeken van Anandajay

Anandajay heeft een tiental boeken geschreven over de essentie van yoga, meditatie en de spirituele waarde van het leven en het mens-zijn.

Cover art Anandajay's boeken

(boeken van Anandajay)

Muziek van Anandajay

Anandajay heeft meer dan 100 mantra’s, puja’s en raga muziekstukken gemaakt. De mantra’s en puja’s zijn een vorm bhakti yoga en de raga’s hebben een helende uitwerking op de chakra’s. Voor een overzicht van alle muziek, klik hier.

Cover art Anandajay's muziek albums

(selection of albums)

Muziekvideo’s