The Light of Being - ShantiYoga
(CraniosacraalYoga)

B-kop.jpg

ShantiYoga (de vrede van het weer verenigd met je essentie zijn) is voor Anandajay het liefdesgebaar dat hij naar buiten toe aanreikt vanuit een meer dan vijftig jaar gerijpte en vruchtbaar gebleken spirituele diepgang. 

 

ShantiYoga of CraniosacraalYoga is een vorm van yoga, die zich oriënteert op de craniosacrale samenhang in het lichaam. Als er een gebalanceerde verbinding (yoga) plaatsvindt tussen het hoofd (cranio, de schedel) en het bekken (het sacrum, het gebied rondom het heiligbeen) komen de belangrijkste neurologische verbindingen van het lichaam en hun essentiële levensenergieën in harmonie en dat brengt je in een vreedzame staat (shanti in het Sanskriet). 

 

Het craniosacrale systeem legt op het fysieke vlak de meest subtiele bodem voor de integratie van de spiritualiteit in de menselijke ervaring, waar Anandajay je in zijn werk en begeleiding steeds toe uitnodigt. Het verbindt je immers met de in je onbewuste nog aanwezige herinnering van dat je als gevolg van het diepste, natuurlijke verlangen van je moeder (en de vader), zowel het krachtige begin (bevruchting en embryo) als de in haar volgroeiende vrucht (foetus) bent geweest. Dit wonderbaarlijk proces voltrok zich binnen de alom aanwezige geborgenheid van een grotere heelheid (het moederlichaam als vervanging van de alom aanwezige waarde van god) en ongekende harmonie (de natuur als directe ervaring van de waarde van de schepping). Deze craniosacrale verbinding helpt je om te incarneren, zodat de lichtende waarden van je diepgang en bezieling, ervaarbare, tastbare en sociaal verrijkende waarheden kunnen worden. 

Lees meer
Wildlife_edited_edited_edited.jpg

De twaalf werkvormen

De eerste zes beschreven werkvormen helpen je

om in contact te komen met de in het onderbewuste aanwezige wijsheid

van de gedurende de embryonale, foetale en cellulaire fase

opgedane beleving:

1. MantraPrayers

Prayers.jpg

MantraPrayers zijn gebedsvormen die je emotioneel, fysiek, energetisch en spiritueel in harmonie en verstilling brengen. Daarbij herinneren ze je via de in je onderbewuste opgeslagen ervaringen aan de fijne sfeerbeleving...

Lees meer

2. PeaceBreathing

video-meditatie-februari.jpg

PeaceBreathing zorgt voor een vredig makende ademhalingsbeleving, waarin de adem diepgaand je innerlijk en je hele lichaam aanraakt, waardoor je ook met je aura verbonden raakt. Je herinnert je daardoor hoe je als foetus de adem van je moeder...

3. HeartSinging

HeartSinging.jpeg

HeartSinging past perfect bij het bespelen van de tanpura (Indiaas snareninstrument), zodat het zingen vanuit je diepste gevoelens harmonisch kan samengaan met de omhullende, kosmische klanken van de tanpura...

hans-jurgen-mager-YUhzx2LaPr8-unsplash.jpeg

AuraAwakening helpt je bij het herontdekken van de spirituele geborgenheid die je aura je kan geven (de aura is een ‘vervanging’ van het als foetus beleefde moederlichaam) en de waarde van ruimtelijkheid en gevoelsmatige helderheid...

5. LovesharingTantra

tantra.jpg

LovesharingTantra verdiept je vertrouwen ten aanzien van het aangaan van nabijheid. Geen enkele relatie is echter intiemer en volwaardiger dan de eenheid van een moeder met haar nog ongeboren kind. Diepgaander en vollediger...

6. SoulGuidance

elephants-1900332_1920.jpg

SoulGuidance is een vorm van begeleiding, die je weer in verbinding wenst te brengen met je diepste bestemming. Net zoals je diep verbonden was met je moeder als foetus, zo wenst SoulGuidance je te laten leven vanuit een...

Lees meer

De volgende zes werkvormen

zorgen vooral voor een verdere heling en verdieping

van de craniosacrale openheid en balans:

7. Light of Being-Meditation

Intro-Meditatie.jpg

Light of Being-Meditation is een vorm van meditatie, waarin je vanaf je hoofd, via je hart en je bekken, weer het samenzijn met de heelheid van alles wat bestaat aangaat...

8. LightMessenger

inzicht-kop.jpg

LightMessenger is de uitnodiging om je te openen voor die inzichten (boodschappen) die je ruimte en vrijheid geven (licht). Vanuit vrijheid van geest (licht) zullen je opgedane inzichten gemakkelijker via je hart (geluk en liefde)...

9. ChakraHealing

SelfHealing2.jpg

ChakraHealing nodigt je uit om energetisch verder open te gaan voor de elementaire energieën van je chakra’s en hun verrijkende invloeden op je bewustzijn. De onderlinge verbinding van de chakra’s valt in grote lijnen samen met..

10. KoshaMassage

treatment-1327811_1920.jpg

KoshaMassage nodigt je uit om open te gaan voor de haptonomische aanrakingen en bewegingen en je gevoed te laten worden door de energieën van de vijf energetische omhulsels (kosha’s) van je ziel (het cellulaire, energetische...

11. SacredDance

culture-4605878.jpeg

SacredDance is een gewijde, helende dans, waarin je lichamelijke beweging, gevoelsmatige vrijheid en energetische doorstroming harmonisch samen laat gaan met de ruimtelijkheid om je heen. Aan de hand van de choreografie die Anandajay bij het...

12. ShantiYoga

DevotioneleYoga-kop.jpg

ShantiYoga is een meditatieve vorm van lichaamsbeleving waar alle twaalf werkvormen in geïntegreerd zijn, waarbij je vanuit genegenheid voor je menselijke bestaan, in contact komt met de in iedereen aanwezige innerlijke vrede... Meer info