Anandajays spirituele boodschap

Dierbare vrienden,


De zomer is helaas weer ten einde en het wordt weer vroeg donker. We hebben weer een mooie tijd gehad en de tijd van bezinning en reflectie in stilte komt er weer aan. Het voelt fijn om met jullie als warme omhulling in mijn leven weer naar La Palma te zijn gegaan. Nu jullie dit lezen ben ik al weer begonnen met het schrijven van mijn nieuwe boek, deze keer over meditatie, en ik hoop dat dat weer net zo goed ontvangen mag gaan worden als mijn vorige boeken en het pujaboek in de afgelopen zomer. Ik wens jullie fijne maanden en hoop dat jullie gebruik maken van de stilteretraites die we extra voor deze periode hebben georganiseerd. In december ben ik er zelf weer, dus tot die tijd alle goeds en ik zal me in mijn stiltetijd natuurlijk met regelmaat met jullie verbinden.


Mandala die de harmonie van de twaalf Light of Being-Teachings uitdrukt

Harmonie van

de twaalf Light of Being-Teachings


Nadenkend over wat ik jullie zou willen schrijven en aanreiken, voelde ik de behoefte om de kern van mijn werk nog eens opnieuw aan jullie voor te leggen. De veelzijdigheid en diepgang van alles wat ik aanreik en zie als mijn ‘vredeswerk’, kan niet vaak genoeg in zijn overzicht en duidelijkheid uitgelegd worden.


Zoals aangekondigd volgen hieronder dan eerst de onderwerpen en dan de beschrijving van vier hoofdlijnen van mijn ‘vredeswerk’. Samen met Mithah hebben we mijn werk ook in bijpassende mandala’s vertaald.


Mandala 'Harmonie van de Light of Being-Jnana'

- Harmonie van

de Light of Being-Jnana -


1. Light of Being–Jnana (inzicht),

inzicht als bevrijdingswijze

De eerste hoofdlijn en basis van mijn werk is gebaseerd op de kracht van inzicht en liefde als dat wat mensen wakker maakt en uit de belemmerende visies en overtuigingen haalt.


Mandala 'Harmonie van de Light of Being-Meditatie'

- Harmonie van

de Light of Being-Meditatie -


2. ‘Light of Being’–Meditatie,

meditatie als spirituele herijkingswijze

Als tweede staat in mijn werk het aanbieden van een heelheid gevende meditatie centraal, zodat mensen weer voelen waar het in het leven spiritueel gezien echt over gaat en ze zich steeds kunnen herijken in die essentie.


Mandala 'Harmonie van de Light of Being-Yoga'

- Harmonie van

de Light of Being-Yoga -


3. ‘Light of Being’–Yoga,

yoga als levenswijze

Als derde geef ik in mijn werk graag aandacht aan de realiteit van het menszijn en dat begint met de fysieke verschijning en de menselijke incarnatie. Het aannemen van deze tastbare werkelijkheden draagt de naam yoga en helpt mensen om zich te openen voor de inhoud ervan.


Mandala 'Harmonie van de Light of Being-Tantra'

- Harmonie van

de Light of Being-Tantra -


4. ‘Light of Being’–Tantra,

tantra als ontmoetingswijze

Als vierde geef ik graag aandacht aan liefde en de verdiepende beleving van het echt in relatie gaan van de mens met zijn omgeving en andere mensen. Samen komen, in wisselwerking met elkaar gaan en het zich diepgaand durven mengen met andere mensen is nog niet zo vanzelfsprekend en de energetische schoonheid die het in vrijheid beleven van relatie kan geven, wens ik graag onder de noemer tantra aan te reiken.


Light of Being-Jnana

inzicht als bevrijdingswijze


Ontwaken voor de innerlijke waarden van je bestaan

De bevrijdende kracht van inzicht vormt de basis van alle ontwikkelingsprocessen binnen ‘The Light of Being’. Anandajay ziet inzicht als het spirituele licht dat bevrijdend werkt op alle beelden, ideeën en overtuigingen, die mensen uit onzekerheid vasthouden terwijl het hen juist van het waardevolle van het bestaan afhoudt. Als het licht de donker gehouden levensgebieden in je bewustzijn laat ontwaken, krijg je de ruimte om vanuit een natuurlijke openheid te leven. In die openheid kom je dan vanzelf in contact met de in iedereen aanwezige waardevolle zijns-beleving, een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. Waarlijk inzicht (jnana in het Sanskriet) brengt je vanuit je onbewuste en daardoor onheldere gewoonten weer terug in contact met je werkelijke essentie en vormt door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je zo bijzondere ontwikkelings- of levensproces.


Door de inzichten die vanuit ‘The Light of Being’ worden aangereikt, komt volgens Anandajay het licht van het zijn tot leven in de vorm van bezielende aanrakingen die je zowel openen tot in de tederste plekken van je hart als tot in de meest essentiële waarden van je bestaan. Alle scholingsvormen van ‘The Light of Being’ komen hierin samen om dienend te zijn aan jouw menselijke en spirituele ontwikkeling, zodat je in contact komt met de innerlijke waarden die het leven zinvol, gelukkig en dierbaar maken.Waarlijk inzicht en haar ontluikende liefde

Via de ontmoetingen met Anandajay leer je om open te gaan voor levenskwaliteiten die je nog niet kent of waar je nog niet zo vertrouwd mee bent dat je er vanuit leeft. De echtheid van waaruit hij met je in relatie gaat, is zo oprecht, fijngevoelig en vrij van oordeel, dat het zeer inspirerend voor je zal zijn om je zo gezien te voelen en je van daaruit aan de hand genomen en begeleid te laten worden.


Voor Anandajay ligt de waarde van spiritueel inzicht daar waar jij je menszijn in haar volheid ervaart, daar waar jij ook je wezenlijke aanwezigheid ervaart, daar waar je zo dicht bij de essentie van jezelf en het leven bent dat je je vanzelf dankbaar, vredig en gelukkig voelt. Het ontwaken voor die diepere dimensies van jezelf verloopt immers altijd via inzichten en de hervonden verlichtende vrijheid maakt je vervolgens als vanzelf liefdevoller naar jezelf, anderen en het leven als geheel. Deze zacht en rond aanvoelende genegenheid vormt namelijk de gevoelsmatige openheid, waardoor dat waar je je door je inzichten van bewust bent geworden de ruimte krijgt om zich te ontvouwen en waar te worden in je daadwerkelijke leefwijze.Opengaan voor de ontvouwende relatie met je ziel

Op de Light of Being-dagen geeft Anandajay steeds een meditatie over de levenswaarde die hij wenst aan te reiken. Hij kan daarbij gebruik maken van zijn devotionele muziek of de verschillende werkvormen die hij heeft ontwikkeld. Al zijn werkvormen sluiten perfect aan op de organische en liefdevolle wijze, via welke hij je persoonlijk begeleidt om vrijer met de verblijdende diepten van je innerlijke zelf verbonden te raken. Na een periode van stilte nodigt hij je uit om samen met hem dieper op je vragen of ervaringen in te gaan. Samen met hem doorvoel je dan welke levenskwaliteiten er daardoor in jou aangesproken werden en vrijkwamen. Dit samen doorvoelen heeft steeds iets teders vanwege de subtiliteit van Anandajays zuiverheid. De verbinding met je innerlijk, die je dan door alle opgedane inzichten ervaart, ondersteunt je om weer verder open te gaan voor de spirituele waarden van de zich in jou verder ontvouwende relatie met je ziel en de essentie van het leven.Voedingsbodem voor ware verandering en geluk

Anandajay koppelt aan de kracht van alle inzichten die hij met mensen deelt het begrip genegenheid, om aan te geven dat als inzicht enkel intellectueel blijft het geen spiritueel inzicht is. Je wordt niet gelukkig van inzicht, maar van de gevoelsvrijheid die daardoor ontstaat, van de genegenheid of liefde die je daardoor weer voor het leven, de ander of jezelf voelt. Spirituele ontwikkeling is een ontwikkeling die de essentie van je menszijn en het leven weer ervaarbaar maakt als de bron van geluk en diepe waarde.


Deze waarde is ook voor je menselijke ontwikkeling belangrijk, want je ontplooit je ook in je menselijke waarden veel gemakkelijker als je je geliefd voelt. Sommige mensen zien al jaren in wat ze zouden willen veranderen, maar voelen zich innerlijk niet genoeg geliefd en dus niet vrij genoeg om in die andere levensgebieden binnen te gaan. Inzicht is nodig om te ontwaken uit vernauwingen en overtuigingen, maar wakker worden is nog niet het opstaan en gaan leven. Om ook op te staan en het leven verlangend aan te gaan, is een innerlijk gevoel van waarde en liefde nodig. Als inzicht je naar die bron van genegenheid en liefde brengt, is ze spiritueel en brengt ze ware veranderingen, brengt ze veranderingen die de levenskwaliteit en diepgang vergroten en mensen blijvend gelukkiger maakt.Het licht van het er zijn

Met de combinatie van de begrippen ‘Genegenheid’ en ‘Inzicht’ wenst Anandajay aan te geven dat inzicht voorafgaat aan de beleving van genegenheid. Genegenheid ontstaat namelijk dan, als er door alle inzichten die je opdoet, zoveel beperkingen zijn weggevallen, dat je het leven dan in haar ware volheid ziet en ervaart en je voor die grootsheid en schoonheid enkel nog diepe liefde voelt. Het begrip ‘in-zicht’ geeft aan dat je ‘in’ dat bent wat je ‘ziet’. Dat je het niet meer beschouwt vanaf een afstand of vanuit je intellect, maar dat je aanwezig bent, aan het zijn bent, in de waarheid van dat wat voorheen enkel nog maar gezien werd. Het ‘daar in zijn’ betekent ook dat je ervaart en voelt wat de waarde is die daar leeft en bestaat.


Het is in het ervaren van die waarde, dat er vanzelf genegenheid ontstaat voor het bestaan van het leven, de schepping en jezelf als het van zichzelf bewust zijnde leven. De genegenheid en liefde daarvoor is zo vervullend, omdat ze ook het meest wezenlijke gevoel is dat jij in jezelf ervaart en dat door genegenheid te voelen vanzelf uit jouw aanwezigheid stroomt. Je herkent dan in jezelf dezelfde diepte, schoonheid en spirituele waarde als in de schepping die je overal omgeeft. Inzicht, Genegenheid (liefde) en Heelheid (geborgenheid) blijken dan de diepere spirituele waarden te zijn, die je Ervaart (spiritual awareness) als je dat wat je wezenlijk bent de vrijheid geeft om er te zijn (Light of Being).


Mandala die de harmonie van Light of Being-Jnana uitdrukt

Harmonie van Light of Being-Jnana


‘Light of Being’–dagen

Anandajay begeleidt deze tien maandelijkse bijeenkomsten al meer dan 15 jaar. Je kunt er ongeacht je achtergrond en ervaring per studiejaar aan deelnemen, want dat wat wezenlijk is, stelt geen voorwaarden en iedereen komt vanuit zijn eigen waardevolle ontwikkeling tot deze deelname. Gedurende je gehele spirituele en dus ook menselijke ontwikkelingsproces kunnen deze bijeenkomsten, die de basis van het werk van ‘The Light of Being’ vormen, juist vanwege hun maandelijkse karakter, je steeds weer in een andere laag ondersteunen bij het leren leven vanuit je innerlijke kompas. De nieuwe reeks is net weer in september begonnen en er start weer een nieuwe reeks in 2018.


Light of Being-Meditatie

meditatie als spirituele herijkingswijze


Je ware aard ontmoeten en vorm laten krijgen

Anandajay omschrijft meditatie als het beleven van een korte of langere zegen of zegening. Een zegening, omdat dan, door alle omstandigheden heen, het licht zegeviert, je ziel weer oplicht, je hart weer voluit straalt, je essentie zich weer overal toont, kortom de waarheid in je feest viert. Al dat lichtende en schijnende is natuurlijk niets anders dan de glorie van het leven. Het is het leven zelf, dat je dan volledig in en door je heen, toelaat en in je waar laat zijn, ruimte geeft om tastbaar in je vorm te laten krijgen. Steeds als de glorie van het leven, van het levende in de mens, de ruimte krijgt om in hem waar te mogen worden, concreet te mogen worden, vorm en materie te mogen worden, breekt als het ware de spirituele zon door. Dan besef je weer dat jij als mens de grond bent, waarop het mysterie, het leven, zich mag, kan en zal manifesteren.


Het leven verplicht je niet om aan deze glorie deel te nemen, want je mag gerust bezet blijven door de wilsinspanningen van het ego, maar als je het mysterie wel wenst te ontmoeten en bereid bent het in je vorm te laten krijgen, wordt dit mysterie in je eigen menselijke tastbaarheid ervaarbaar voor je en proef je dat je ware aard liefde is.Liefdevolle dankbaarheid

Je bereidheid om het wezenlijke van het leven in je vorm te laten krijgen, geeft de essentie de mogelijkheid om als zegening in het tastbare en vormelijke uit te kristalliseren en plaats te vinden. Zo krijgt het wezenlijke de mogelijkheid om haar zegenrijke waarde aan jouw menselijke zijn en aan de aarde en de wereld bij te dragen. Dan is verlichting, de zegening van het licht, een gevolg van pure naastenliefde vanuit diepe dankbaarheid voor de schepping en zijn initiator.


Als mens heb je de buitengewone en diep reikende vrijheid om de essentie in je toe te laten en in je tastbaar waar te laten worden. Je draagt de mogelijkheid in je om deze ‘kristaltedere’ pure waarden van essentie, als zegeningen in jezelf, als het zelfbewuste leven, toe te laten, te ervaren en te zijn en daarmee deze waarde aan de wereld bij te dragen. Steeds als je dit toelaat en daardoor bewust voelt dat je aan deze waardevolle waarheid deelneemt, zul je merken dat je niets anders wenst te doen dan alleen maar te buigen, te danken en te stralen.


Het ervaren hiervan is zo aanrakend, dat er geen andere antwoorden ter beschikking blijken te staan, dan vanuit het geluk dat door deze vervulling tot je is gekomen, je liefdevolle dankbaarheid te uiten.Spirituele vrijheid

Spiritualiteit heeft echt niets te maken met moeizame doelen, ingewikkelde verworvenheden of bijzondere prestaties, maar spiritualiteit is het eenvoudigweg deelnemen aan de vrijheid om het zijn, God, het wezen, de essentie of hoe je het ook maar wenst te noemen in je toe te laten en in je waar te laten zijn. Dit toelaten is enkel het gevolg van jouw bereidheid, om de plaats die je zelf al steeds inneemt en bezet houdt door met van alles geïdentificeerd te zijn, open te stellen voor de waarde van de essentie, die aan jou en iedereen ten grondslag ligt en die altijd, overal en oneindig in je aanwezig is.Hart-energie

Je bereidheid om de essentie in jou waar te laten zijn, zodat er weer zegeningen naar de wereld plaats kunnen vinden, is een gebaar van mededogen en van relationeel bewustzijn. Relationeel bewustzijn, het vanuit verbondenheid bewust zijn van de medemens, de aarde, de schepping en de essentie in die schepping, brengt een grote verandering in je beleving van jezelf en de wereld, omdat daardoor de hart-energie veel meer vrijheid krijgt.


Als het hartchakra vrijer is, ben je niet meer zo bang om je gevoelsmatig en energetisch te vermengen met iets of iemand anders. Je wordt je er dan van bewust dat er, juist door je identiteit los te durven laten, een diepere levenskwaliteit ervaarbaar wordt, waardoor je dieper in contact komt met je wezenlijke waarde. Als je bereid bent om je niet steeds maar weer met iets te identificeren, zul je vanzelf een diepere laag in jezelf ervaren, een diepere laag in je aanwezigheid, waar, te midden van alle veranderingen die het leven met zich meebrengt, rust, stabiliteit en liefde ervaarbaar is.Verlangen naar samenzijn

Deze diepere laag, deze zijns-grond, is niet bindend maar dragend en dit dragende verbindt ons, in plaats van dat het ons van elkaar scheidt. Het is jouw verlangen naar samenzijn, dat je deze verdiepende relatie aan laat gaan, dat je open laat gaan voor iets anders en dus ook voor een ander mens, voor God, voor de essentie of voor hoe jij die diepere waarde van het leven ook maar noemt. Het aangaan van zo een verdiepende relatie is de essentie van meditatie, ook al denken veel mensen dat je voor meditatie juist alle relaties zou moeten loslaten.Van cocon naar relationele openheid

‘Light of Being’–Meditatie is niet bedoeld om je terug te trekken uit relaties en je op te sluiten in je afgesloten en benauwde ego, waar je juist door meditatie verruiming in zou willen laten ontstaan. Meditatie is het gebruik maken van je vrijheid, om naast alle relaties waar het leven je in brengt, ook de relatie met jezelf, met jezelf als het centrum van alles wat je ervaart, aan te gaan.


Meditatie, de relatie aangaan met jezelf, met jezelf als de ervaarder van alles, is je bereidheid om je daarvoor te openen. Meditatie is het beginpunt van die ontmoeting, het begin van die relatie, van die openheid om het wezenlijke ruimte te geven in je menselijke zijn en ze zo samen te laten komen. In meditatie voel je jezelf, open je je voor het meest essentiële in jezelf en daarmee open je de deur om in relatie te gaan met de inhoud of waarde die zich daar bevindt. Je bereidheid tot meditatie, je openheid voor deze deur, voor deze ‘hemelpoort op aarde’, is op zich al fantastisch en ego-verzachtend en geeft je al direct het gevoel meer in contact met wezenlijkheid te zijn.Verlangen naar de levende relatie met je essentie

Door je in meditatie werkelijk te openen voor de inhoud die uit die poort in jou binnenstroomt, omdat je toestaat dat ze in jou waar mag zijn, kom je in contact met de oorsprong van alles en ervaar je de liefde van het geheel, waartoe ook jij behoort. Meditatie is niet bedoeld om opgesloten in je eigen cocon bijzondere ervaringen te hebben. Meditatie is het verlangen om weer met de inhoud van je essentie in een levende en bewegende relatie te mogen zijn, om je te mogen vermengen met de essentiële inhoud van je bestaan. Als je deze vermenging, deze relatie, in je toe staat, laat je vanzelf alles los waar je je aan vasthield en vind je, evenzeer vanzelf, de wezenlijke bestaansgrond waar je zo naar verlangde.In relatie met de liefdesenergie van de schepping

Door meditatie aan te gaan als een open relatie, sluit je je nergens voor af en raak je niet teruggetrokken in een isolement, maar kom je in een oceaan van wezenlijkheid en echtheid terecht. Je komt dan in relatie met de liefdesenergie die de gehele schepping doordringt en zowel de waarde als de oorsprong van dat alles is. Alleen de diepte van zo een relatie bevestigt ten diepste, dat jij, als onderdeel van het geheel, pure liefde, essentie en wezenlijkheid bent. Dan is je meditatie het aangaan van deze relatie en het in je waar laten worden van de liefde die jij en het leven wezenlijk zijn. Dan is meditatie het vanuit relatie open gaan voor deze, voor zowel jou als voor de hele wereld, vervullende zegeningen.


Mag ik je daarom uitnodigen om in relatie te gaan met dat wat jij als meest essentieel in jezelf ervaart? Mag ik je uitnodigen om bereid te zijn tot vermenging met wat uit dat ervaarbare essentie-gebied aan volheid in jou binnen wenst te stromen? Mag ik je uitnodigen om die vervullende kwaliteit tot in elke cel van je menselijke bestaan waar, tastbaar en ervaarbaar te laten worden? En mag ik je uitnodigen om ook in je dagelijkse leven te leven in relatie met zowel alles wat er is als met de inhoud en waarde van het essentiële dat in jou leeft?De liefde van het zijn

Eenmaal open voor de inhoud van het essentiële in jou, open je je vanzelf ook voor de inhoud van de essentie in alles en ben je, ook weer vanzelf, open voor de essentie van het leven als geheel.


Mag ik je uitnodigen om deel te nemen aan dat waar je al zo lang en diep naar verlangt, aan de vrijheid om de essentie van het levende leven over de akkers van je menselijke bestaan te laten stromen? Zo ja, dan dank je wel, dank je wel, dank je wel, ook namens de schepping, de aarde en de wereld, namens al je medemensen en namens de essentie van alles. Dank je, dat je je bestemming en potentie hebt erkend en aangenomen en dat je uit vrijheid en verlangen steeds weer deel wenst te nemen aan het samenzijn met je meest essentiële waarde: de liefde van het zijn.


Mandala die de harmonie van Light of Being-Meditatie uitdrukt

Harmonie van Light of Being-Meditatie


‘Light of Being’–Meditation

De ‘Light of Being’–Meditatie wordt op de Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’ doorgegeven en wordt daarnaast in retraites en als specialisatie aangeboden voor wie er individueel door Anandajay in begeleid en geïnitieerd wenst te worden.


Light of Being-Yoga:

yoga als levenswijze


Lichaamsbewustzijn en incarnatieprocessen

Deze benadering van yoga wordt door Anandajay als een intensief programma en als yoga-opleiding gegeven. Je spirituele essentie wordt hierbij via je lichamelijke bewustzijn en je incarnatieprocessen verkend. Anandajay ziet yoga als een waarde, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in iemands leefwijze. Yoga is volgens hem geen fysieke oefenwijze of discipline, maar een uitnodiging om via een verfijndere manier van lichaamsbeleving in contact te komen met de diepere waarden van het, en jouw bestaan. Yoga helpt je op die manier om vanuit verbinding met die innerlijke grond of zijnswaarde te leven. ‘Light of Being’–Yoga is een sensitieve, reflectieve en relationele wijze van contact maken met zelfbewustzijn en je spirituele levenswaarde.


Hieronder belicht Anandajay enkele kernpunten van wat yoga en ‘Light of Being’ Yoga is, waar het toe uitnodigt en hoe het als levenswijze zijn volle waarde ontvouwt.Beginnen met in yoga zijn

Binnen de ‘Light of Being’–Yoga wordt uitgebreid ingegaan op de twaalf natuurlijke basishoudingen van je lichaam en daarbij ligt de nadruk op het steeds als eerste contact maken met de beleving van yoga, verbinding of harmonie, voordat er met de houding wordt omgegaan. Je hoeft er dan niet op te letten of de bewegingen vloeiend gaan, want vanuit het in yoga zijn wordt elke beweging vanzelf sensitief, sierlijk en licht, waardoor er volop ruimte is om alles diepgaand te doorvoelen. Ook hoef je dan je adem niet te beheersen, want vanuit het in yoga zijn is je adem vanzelf kalm en stromend. En ook hoef je niet in de gaten te houden dat je niet te ver in de houding gaat, want vanuit het in yoga zijn gebruik je geen geweld, maar ga je alleen dankbaar binnen in die ruimten die het lichaam je ter beschikking stelt.Zijns- en bestaansruimte

‘Light of Being’–Yoga nodigt je uit om zo toegewijd met je lichaam en zijn houdingsmogelijkheden om te gaan, dat je er rustig en wakker in aanwezig kunt zijn, om je van daaruit te openen voor de energie (Light) van het zijn (Being), die je volledig in de jou omhullende houding toelaat om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden. Dan ervaar je steeds meer de waarden van relatie en liefde en de andere bestaansruimte en levenskwaliteit die dat teweegbrengt. Zo nodigt deze yoga je uit om wakker te worden voor de zijnsruimte waarin je samen met alles als deel van een groter geheel in vrede en harmonie op een natuurlijk wijze mag bestaan, en mag stralen vanuit dat wat je bent.Verlangen naar een spirituele leefwijze

‘Light of Being’–Yoga ontstaat vanuit je verlangen naar een spirituele levenswijze en die ontstaat niet door je op bepaalde ingrediënten te storten in de hoop dat deze je die diepgang gaan geven. Een spiritueel georiënteerde levenswijze vraagt naar een bredere en diepere openheid, waardoor onderliggende waarheden van je bestaan zich aan je kunnen tonen en deze essentiëlere of wezenlijkere levenskwaliteit je levenskompas kan worden. Dit is ook de reden waarom deze Yoga-opleiding, als ook alle andere activiteiten van The Light of Being, vooraf wordt gegaan door en steeds samengaat met de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’, waar de filosofische inbedding en de diepere achtergrond van persoonlijke innerlijke vrede steeds aan bod komt.Verbinden

Yoga betekent verbinden. Net als een juk (afgeleid van het woord yoga) twee runderen verbindt en dezelfde kant op laat gaan, zo dient yoga jou wanneer het je functioneren en je essentie, je besef en je zijn, je menszijn en je bezieling met elkaar verbindt. Toch kan het bezig gaan met bijvoorbeeld lichaamshoudingen je door die gerichtheid ook bij jezelf vandaan halen en dus uit verbinding halen, net zoals je in je dagelijkse leven herhaaldelijk door je functioneren de verbinding met je gevoel of diepere intenties verliest. Yoga wenst alles wat je weer in verbinding met je essentie brengt te bekrachtigen en je gevoeliger te maken voor het voelen en durven vertrouwen op je wezen, essentie of zijnswaarde. Alleen vanuit verbondenheid, vanuit yoga, voel je wanneer een levensbeweging of yogahouding je harmonie en vrede geeft en je daarmee vertelt dat je in overeenstemming bent met de diepere waarde of grond van je bestaan.Het ontvankelijke voelen

Yoga, het bewust voelend met je fysieke bestaan omgaan, ermee bewegen en erin ademen en aanwezig zijn, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je lichaam samen mag gaan met de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan de houding, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.Reflecties

Iedereen leeft op een bepaalde manier en hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. Elke uitdrukkingsvorm van je leven en dus ook van wat je in een yogahouding ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet met je essentie in verbinding bent en hoe je leven van daaruit vorm heeft gekregen. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door erop te gaan tekenen, maar je mag de spiegel aannemen om je van je feitelijkheden bewust te worden en ervan te leren, zodat je je verder ontwikkelt. De spiegel van hoe jij omgaat met wat je lichaam je laat zien en ervaren, is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Deze spiegel is niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf. Door yoga laat elke beweging, elke ademstroom en elke spanningsvorm je zien wie, wat en hoe je op dat moment bent, waar je in gelooft, waar je op bouwt en wat je allemaal wel of niet wilt.Van strijder naar liefhebber

Als je je op deze manier opent voor jezelf en dus mag zijn wat je op dat moment bent, dan geef je steeds meer liefde aan jezelf. Ook liefde is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en invoelend ruimte geven aan dat wat er is. Dat doe je niet alleen maar door yogahoudingen aan te nemen, maar ook door alles van jezelf en jezelf als geheel aan te nemen. Yoga is immers de uitnodiging om niet te strijden, maar open te gaan voor dat wat er is en wat dat je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Yoga begeleidt je zo van strijder naar liefhebber, want yoga is bedoeld als een uitdrukking van liefde, van samenkomen, van heel zijn en een deel van de heelheid wensen te zijn.


Mandala die de harmonie van de Light of Being-Yoga uitdrukt

De harmonie van Light of Being-Yoga


Yoga opleiding en Teachings

De ‘Light of Being’–Yoga basis- of vervolgopleiding duurt drie jaar en kan worden gevolgd na een jaar deel te hebben genomen aan het tiendaagse jaartraject Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’. De Yoga-Basisopleiding start eventueel weer in 2019. De Yoga vervolgopleiding start in 2018 en daarin zijn dan ook de beginselen van de volgende specialisaties (Teachings) opgenomen:


Bloem-logo LightMessenger

De ‘LightMessenger’,

de spirituele boodschapper

De ‘Light of Being’-LightMessenger is een op relationeel contact georiënteerde vorm van communicatie die zich, vanuit diep respect voor de spirituele oorsprong het leven, toelegt op het zorgzaam overbrengen van boodschappen van essentie en innerlijke vrede. Deze Teaching geeft de basisboodschap van het ‘er zijn’ en innerlijke vrede door. De door Anandajay uitgebrachte boeken Jnana Yoga, Leven in Openheid en Leven in het Licht, ondersteunen deze specialisatie.


Bloem-logo KoshaMassage

De ‘PeaceBreathing’,

de vredesademhaling

De ‘Light of Being’-PeaceBreathing is een op vreedzaamheid georiënteerde vorm van ademen, die zich vanuit openheid voor het leven in je en om je heen, op een organische wijze in het lichaam ontvouwt. Ze heeft een diep helende ademhaling en omvat de ruimtelijke waarde van alle andere vormen van pranayama (adem-beoefening). Deze Teaching ondersteunt de boodschap van innerlijke vrede nog extra, omdat ze doorwerkt tot in je energetische aanwezigheid.


Bloem-logo KoshaMassage

De ‘MantraPrayers’,

devotionele gebaren en dankgebeden

De ‘Light of Being’-MantraPrayers zijn een op traditionele mantra’s en devotionele gebaren georiënteerde vorm van gebeden (puja) waarin je, uit eerbied voor je innerlijke waarden, je dankbaarheid voor je geboorte en het leven tot uitdrukking brengt. Deze Teaching brengt een grotere diepgang en dankbaarheid teweeg in het omgaan met je bestaan. Het lijvige boek Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie en de twaalf op muziek uitgebrachte puja’s van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.


Bloem-logo KoshaMassage

De ‘Meditation’,

de liefdesrelatie van jou met je ziel

De ‘Light of Being’-Meditation is een op het diepe verlangen naar echtheid georiënteerde vorm van meditatie waarbij je, mede door het gebruik van een specifieke mantra, in eenheid met je inhoud komt. Deze Teaching geeft verstilling en verdiept zowel je incarnatie als je relatie met je bezieling. De ‘Light of Being’-dagen en de Meditatie-herijkingsdagen ondersteunen deze specialisatie.


Bloem-logo KoshaMassage

De ‘HeartSinging’,

de vredesademhaling

De ‘Light of Being’-HeartSinging is een op de in jezelf ervaarbare waarden van liefde en aanwezigheid georiënteerde vorm van zingen waarbij je, vanuit de liefdesenergie van je hart chakra, de spirituele inhoud van mantra’s aan de wereld om je heen doorgeeft. Deze Teaching geeft het hele emotionele spectrum van je menszijn ruimte, openheid en verzachting. Alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.


Bloem-logo KoshaMassage

De ‘Surya Rituelen’,

bewegen vanuit eerbied voor je innerlijke licht

De ‘Light of Being’-SuryaRituals bestaan uit een op de traditionele Surya Namaskar georiënteerde allesomvattende spirituele lichaamsoefening, puja (Surya Puja) en ademoefening (Surya Prabhana Pranayama). Deze Teaching geeft, op een diep spirituele manier, elementaire bewegingsvrijheid aan je fysieke bestaan. Het lijvige boek Surya, je innerlijke Zon en de zes op muziek uitgebrachte oefenbegeleidingsstukken van Anandajay ondersteunen deze specialisatie.


Light of Being-Tantra:

tantra als ontmoetingswijze


Energetisch bewustzijn en contact-relatieprocessen

Deze benadering van tantra wordt door Anandajay als een intensief programma en als tantra-opleiding gegeven. Je spirituele essentie wordt hierbij via je energetische bewustzijn en je contact-relatieprocessen verkend. Anandajay ziet tantra als een ingang tot het samengaan van innerlijke vrede en intermenselijke vrijheid, die volgens hem bedoeld is om door te werken tot in de essentie van je levenskracht en intimiteitsbeleving. Tantra is volgens hem geen seksuele vorm van spiritualiteit, maar een uitnodiging om via een verfijndere, sensitieve manier van energiebeleving in contact te komen met de diepere waarden van je essentie, met die van de ander, met die van jullie samenspel en die van het grotere geheel. Tantra helpt je op die manier om vrede te vinden door vriendschap aan te gaan met alles wat onvolledig aanvoelt en daardoor, voorbij aan de dualiteit, de gewijde heelheid van relaties en het leven als geheel te ervaren.Energetisch voelen

Binnen de ‘Light of Being’–Tantra wordt uitgebreid ingegaan op de belangrijkste basisenergieën van je menselijke bestaan en daarbij ligt de nadruk op het steeds als eerste contact maken met je energieveld en het samen laten komen van alle energieën die je met je meedraagt zodat je die samen met je eigenheid je bestaansruimte en relatiebereidheid kunnen vormen, voordat je met iemand of een bepaalde situatie in relatie gaat. Je hoeft er dan niet op te letten of je aardig overkomt, want vanuit dit energetische voelen wordt ook de energie van je seksualiteit vrijer, waardoor ook je omgangsvormen vanzelf sensitief, relationeel en liefdevol zullen zijn.


Hierdoor ontstaat er volop ruimte om het contact en de uitwisseling met de ander diepgaand te doorvoelen. Ook hoef je dan je ego niet te beheersen, want vanuit dit energetisch voelen is je ego vanzelf kalm en ondersteunend. Je zoekt dan veel meer het samengaan en samen bestaan dan je belangen op en daardoor gebruik je geen subtiel, de ander overlopend geweld, maar maak je dankbaar gebruik van de energetische ruimtelijkheid die o.a. de chakra’s (belangrijke spirituele resonanties of centra van levensenergie) en kosha’s (de energetische lagen rondom de ziel) je ter beschikking stellen.Mogen zijn wat je bent

‘Light of Being’–Tantra nodigt je uit om zo toegewijd met een ander mens of een situatie om te gaan, dat je daar zowel rustig als wakker in aanwezig kunt zijn en je van daaruit opent voor het licht (Light) van het zijn (Being), dat je volledig tot in jou toelaat, om alle cellen ermee gevuld of door aangeraakt te laten worden. Dan ervaar je steeds meer de waarden van het bestaan, van je eigenheid en de rol van seksualiteit daarin, van relatie en de schoonheid van energetische heelheid, die deze levenskwaliteit teweegbrengt. Zo nodigt deze vorm van tantra je uit om wakker te worden voor de zijns-ruimte waarin je samen met alles, als deel van een groter geheel, in vrede en harmonie op een natuurlijk wijze mag bestaan en mag stralen vanuit dat wat je bent.Spirituele ontmoetingswijze

‘Light of Being’–Tantra ontstaat vanuit je verlangen naar een spirituele, het geheel omvattende, ontmoetingswijze en die ontstaat niet door je op bepaalde ingrediënten te storten in de hoop dat deze je die diepgang gaan geven. Een spiritueel georiënteerde ontmoetingswijze vraagt naar een bredere en diepere energetische openheid, waardoor onderliggende waarheden van jouw eigenheid, seksualiteit en manier van omgaan met relaties zich aan je kunnen tonen en deze essentiëlere en realistischere levenskwaliteit je sensuele en relationele voelhoorns kunnen worden. Dit is ook de reden waarom deze Tantra-opleiding, als ook alle andere activiteiten van The Light of Being, vooraf wordt gegaan en steeds samengaat met de bijeenkomsten ‘Genegenheid door Inzicht’, waar de filosofische inbedding en de diepere achtergrond van persoonlijke, innerlijke vrede steeds aan bod komt.


Tantra, het bewust voelend met je energetische aanwezigheid en verlangen omgaan, is een zoeken naar hoe de rijkdom van het ervaren van je chakra’s en andere menselijke energiebronnen en energiestromen samen mogen gaan met de sensuele waarden van je eigenheid en de meer essentiële levenswaarden van je bestaan. Het ontvankelijke voelen is daarin belangrijker dan het kunnen hanteren van je energieën, zodat er meer ruimte ontstaat om je menszijn bewuster, sensitiever en opener te beleven.Reflecties

Iedereen leeft op een bepaalde manier en hoe jouw leven eruit ziet is een uitdrukking van jouw ‘state of being’. Elke ontmoeting in je leven en dus wat je in een relatie met een ander of bepaalde situatie ervaart, is een spiegel van hoe jij wel of niet alles van wat jij bent, samen laat gaan en je een wel of niet een kloppende heelheid voelt. Je kunt die spiegel echter niet veranderen door erop te gaan tekenen, maar je mag de spiegel aannemen om je van je feitelijkheden bewust te worden en ervan te leren, zodat je je verder ontwikkelt.


De spiegel van hoe jij omgaat met wat je energetische beleving je aan heelheid of verdeeldheid laat zien en ervaren, is een oprechte reflectie van hoe het op allerlei niveaus met je is gesteld. Deze spiegel is niet bedoeld om je te storen, maar om jou terug te brengen naar jezelf. Door tantra laat elke ontmoeting, elke relatie en elke intimiteitsbeleving je zien, hoe vrij je op dat moment bent, waar je energetische bewustzijn nog donker is, waar je wel licht toelaat en je vrij en gelukkig voelt en wat je allemaal wel of niet wilt behouden, waardoor je het samengaan van alles tot een heelheid daar tegenhoudt.Van verdeler naar heler

Als je je op deze manier opent voor jezelf en dus energetisch mag voelen hoe je op dat moment bent, dan geef je steeds meer tantrische healing aan jezelf. Ook heling is nooit het gevolg van inzet, maar is altijd het gevolg van volledige aanname, van volledig toelaten en invoelend alles van jezelf als een geheel aannemen. Tantra is immers de uitnodiging om niet te scheiden, maar te ervaren wat de eerbied voor het geheel dat je bent, je geeft. Deze bereidheid is een gebaar van liefde. Tantra begeleidt je zo van verdeler naar heler, want tantra is bedoeld als een uitdrukking van samenkomen, van heel zijn en een deel van de grotere heelheid wensen te zijn.Tantrische relatie

Je leeft waarschijnlijk met de intentie dat je aan jezelf wilt werken om zo een beter mens te kunnen worden. Dat is op zich heel erg mooi, maar dat houdt ook een constante afwijzing in van wat je nu bent en daarnaast bekrachtig je daarmee je overtuiging dat je met wilskracht de natuur die je bent, kunt omvormen. Deze wilskracht laat je geloven in de oordelende en opsplitsende kracht van je ego. Naast deze gewoonten van scheiden en kiezen bestaat er echter ook nog een andere, meer helende levensbeweging en die heet relatie.


Relatie is het, vanuit de wens om tot elkaar te komen en samen meer te zijn dan ieder op zich, gelijkwaardig met elkaar in contact, in verbinding en in uitwisseling gaan. Relatie is dat wat het leven voortzet, in stand houdt en zijn uitbreiding geeft en wat die bijzondere glans verleent aan ieders bestaan en dat wat uit die schoonheid voortkomt. Bijna niemand is echter opgevoed met het advies om in eerste instantie deze relatie met zichzelf of de ander en de situatie aan te gaan en dat is ook waarom ook tantra vanuit gewoonte vaak door het ego wordt opgepakt en vooral tot het opzoeken van uitzonderlijke seksuele eenheid wordt gereduceerd. Tantra gaat echter alleen maar over de vrijheid om alle energieën samen te laten komen in je eigenheid en zo tot een vrije beleving van je scheppende energie, je seksuele werkelijkheid, te komen. De tantrische uitnodiging tot relatie is het van daaruit met de ander of welke situatie dan ook verweven te mogen raken tot iets geheel anders en nieuws en daar staat, naast alle bijzondere energieën die het leven ons ook geeft, de prachtige energie van je eigenheid en seksualiteit centraal in.


Mandala die de harmonie van de Light of Being-Tantra uitdrukt

De harmonie van Light of Being-Tantra


Tantra opleiding en Teachings

De ‘Light of Being’–Tantra basis- of vervolgopleiding duren drie jaar en kunnen worden gevolg na een jaar deel te hebben genomen aan het tiendaagse jaartraject Light of Being-dagen ‘Genegenheid door Inzicht’. De Tantra-Basisopleiding start eventueel weer in 2019. De Tantra-Vervolgopleiding start zeker in 2019 en daarin zijn dan ook de beginselen van de volgende specialisaties (Teachings) opgenomen:


Mandala 'Harmonie van de ChakraHealing'

- Harmonie van de ChakraHealing -


De ‘ChakraHealing’,

een relationele vorm van heling voor je chakra’s

De ‘Light of Being’-ChakraHealing is een brede op de chakra-energieën georiënteerde vorm van healing waarbij, vanuit een open relationele uitwisseling en diep respect voor elkaar, de belangrijkste levensenergieën weer met de kracht van het Zijn verbonden worden. Daarbij bepaalt de verfijnde en respectvolle relatie tussen de gever en de ontvanger de diepgang van de healing en de daaruit voortkomende bewustzijnsveranderingen. Deze Teaching opent de energetische vrijheid en gevoeligheid. De zeven door Anandajay uitgebrachte Chakra Resonance cd’s (raga’s) ondersteunen deze specialisatie.


Mandala 'Harmonie van de KoshaMassage'

- Harmonie van de KoshaMassage -


De ‘KoshaMassage’,

een hapto-energetische massage van je zielsenergieën

De ‘Light of Being’-KoshaMassage is een op de energetische lagen rondom je ziel (kosha’s) georiënteerde, zachte vorm van massage die, vanuit het menselijke verlangen naar harmonie met zijn wezen, daar helend op inwerkt. Via deze benadering van het lichaam kunnen veranderingen tot in de kern van iemands bewustzijn worden aangereikt. Deze Teaching geeft de diepste lagen van je bewustzijn de ruimte om ‘energetische te ademen’.


Mandala 'Harmonie van de SacredDance'

- Harmonie van de SacredDance -


De ‘SacredDance’,

helend bewegen in toegewijde dans

De ‘Light of Being’-SacredDance is een, op verinnerlijking en emotionele harmonie georiënteerde vorm van dansen waarbij, vanuit zowel innerlijke als onderlinge verbondenheid, ruimte wordt gegeven aan de vrijheid van expressie, seksualiteit en energetische doorstroming. Deze Teaching geeft ruimte aan synchroniciteit, sereniteit en alle andere vormen van harmonie die de sensitiviteit van het bewustzijn verfijnen. De daarvoor op muziek uitgebrachte, 91 minuten durende Sri Ananda mantra van Anandajay ondersteunt deze specialisatie.


Mandala 'Harmonie van de AuraPainting'

- Harmonie van de AuraPainting -


De 'AuraPainting’,

de uitstraling van de ziel en aura lezen

De ‘Light of Being’-AuraPainting is een op de aura-uitstraling georiënteerde vorm van zielsbeleving die je vervolgens, vanuit de verfijnde waarheid van je energetische sensitiviteit, op bestaande tekeningen van spirituele beleving inkleurt en dan meditatief in je toelaat. Deze Teaching zorgt voor inbedding in je energetische veld en het van daaruit ontmoeten van anderen.


Mandala 'Harmonie van de SoulGuidance'

- Harmonie van de SoulGuidance -


De ‘SoulGuidance’,

de spirituele gids in jou

De ‘Light of Being’-SoulGuidance is een op spirituele ontwikkeling georiënteerde vorm van begeleiding waarbij je, vanuit liefde voor de diepste waarden van de ander, deze in overeenkomst leert leven met zijn zielsbestemming. Deze Teaching geeft je een doortastende gevoeligheid voor de onderliggende zielswensen van je zelf en je medemensen. De door Anandajay uitgebrachte boeken Leven in Openheid, Leven in het Licht en Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie, en alle veertig door Anandajay uitgebrachte mantra en muziek cd’s ondersteunen deze specialisatie.


Mandala 'Harmonie van de LoveSharing'

- Harmonie van de LoveSharing -


De ‘LoveSharing’,

de helende kracht van relatie

De ‘Light of Being’-LoveSharing is een op liefde georiënteerde vorm van in relatie gaan, waarbij je, vanuit het licht en de liefde van je bezieling en hart-chakra, degene(n) waarmee je samen bent, ondersteunt in het vrij tot bloei laten komen van zijn/hun innerlijk. Deze Teaching verdiept je vertrouwen in de essentie van het leven en het van daaruit met alles wat je in je leven aantreft in relatie te gaan.