Anandajayah Darshana

Anandajay laat in de darshan zijn wezen zien om je weer te herinneren aan je eigen wezen en om je weer in verbinding te laten komen met de transpersoonlijke zijnskwaliteit van je menszijn.


Volgens Anandajay zijn velen de dieptebeleving van hun ziel kwijtgeraakt. In de darshan verdwijnt de beperking van het intellectuele begrijpen en is er een directe relatie met het zijn mogelijk. Je kunt op zo'n moment voelen hoe je in openheid met hem samen bent en het zijnslicht in je toelaat.


De darshan bestaat uit diverse fases. Iedereen gaat eerst links naast Anandajay zitten om al wat open te gaan voor de energie van de darshan en je gewoontebewustzijn al wat los te laten. Als de darshan-plaats bij Anandajay vrijkomt ga je voor Anandajay zittenen zal hij je uitnodigen je hoofd bij hem neer te leggen.


Hij voelt dan je energie en vanuit zijn hart brengt hij zijn energie vanaf je hoofd over je heen. Hij zal, indien relevant, nog andere gebieden aanraken om het licht beter in je te laten doorstromen en verzachting in je te laten ontstaan.


Vervolgens zal hij naar je buigen met de woorden: ‘Omdat je zo waardevol bent’. Hij vraagt je zo om je te openen voor de waarheid dat jij als drager van een ziel van oneindige waarde bent.


Hij ervaart het als een hele eer om voor alle mensen te mogen buigen en de beleving van jou als waardevol mens zo tot uitdrukking te kunnen brengen.


Daarna lig je een tijdje met je hoofd bij hem in zijn schoot of op zijn been en laat hij zijn energie over, om en, als jij dat toelaat, door jou heen stromen om zo een tijdje met hem in essentie samen te zijn.


Soms kan hij je echter ook vragen om recht voor hem te gaan zitten, pakt hij je hand vast, omhelst hij je of plaatst hij je hoofd tegen zijn hart, om zo de energie van het levende zijn met je uit te wisselen.


Anandajay beëindigt dit samenzijn door zacht ‘Om Shanti Om’ te zeggen. Je gaat dan rechts van hem zitten om in zijn nabijheid nog even na te voelen wat de darshan met je gedaan heeft. Als de volgende naar jouw plaats opschuift, ga je weer naar je plaats in de groep terug en laat je de darshan nog een tijdje in stilte doorwerken.


Anandajay noemt dat, wat in de darshan te ervaren en in openheid te ontvangen is, de zijnsenergie oftewel the Light of Being.


Het samenzijn in die openheid is een vorm van spirituele intimiteit, die mensen maar zelden in zichzelf of in hun relaties met anderen meemaken.


Misschien dat het bij de meesten als een gevoel van diepe meditatie herkend wordt. Voor hem is het een daad van liefde om dit essentiële zijnsgevoel zo met anderen te delen, dat ze zichzelf en hun essentie er weer in herkennen.


Tijdens de darshan wordt de Anandajayah-Darshan-mantra gespeeld, waarin Anandajay bezingt wat de darshan voor hem betekent.


Out of my heart, I cover you with love.

Out of compassion, I bow for you, deep.

From the bottom of my being, I show you my essence.

Oh my sweet soul, oh my sweet soul.


To soften your fears, and the body they hide in.

To melt your resistance, and the fighting you do.

To awake to yourself, and the truth we both live in.

Oh my sweet soul, oh my sweet soul.


Het deelnemen aan de darshan werkt op een woordeloze manier

diepgaand door op je innerlijke beleving. Je zult merken dat oude conditioneringen moeiteloos verdwijnen, als je werkelijk gaat ervaren dat je waardevol bent.


Anandajay maakt gebruik 

van verschillende vormen van darshan


Anna Darshan: je zit dicht bij Anandajay met gesloten ogen en jullie houden elkaars handen vast. Je opent je dan voor het wezenlijke van Anandajay en herkent het daardoor ook weer in jezelf.


Prana Darshan: Anandajay maakt in de darshan ook je energiebanen vrij. Je opent je dan energetisch voor Anandajay en de energie van zijn wezenlijkheid en herkent het daardoor ook weer in jezelf.


Mano Darshan: laat je door het wezenlijke van Anandajay omhelsd worden en open je dan, via die uitdrukking van mededogen, voor het wezenlijke van Anandajay en herken het daardoor weer in jezelf.


Jnana Darshan: Anandajay plaatst zijn handen op je hoofd, om je via dit gebaar te zegenen, en open je dan om door die ruimte zijn wezenlijkheid te ontvangen en je daardoor weer van je eigen wezen bewust te worden.


Ananda Darshan: leg op zijn verzoek je voorhoofd tegen het borstbeen van Anandajay en dan legt Anandajay zijn handen op jouw hoofd. Open je dan om, vanuit zijn hart, zijn wezenlijkheid in je toe te laten en weer van je eigen wezen bewust te worden.