Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving

Didactiek voor een spirituele benadering van yoga en ander lichaamswerk

Prijs:

Aantal pagina's:

25

278 pagina's

Uitvoering:

ISBN:

mp3-albums:

boek - paperback

9789464187809

-

Een boek voor yogaleraren, life-coaches en alternatief therapeuten om de spirituele basis van yoga en lichaamsgeoriënteerd werk in hun lesgeven en begeleiding te integreren via diverse oefeningen, meditaties, contemplaties en spirituele didactiek (uitgebreid met het boek dat voorheen onder de titel Yogafilosofie in ervaarbare eenvoud te verkrijgen was).

Anandajay maakt met dit boek de spiritualiteit van yoga weer herkenbaar en tastbaar. Het begrip yoga betekent het samengaan van degene die beleeft met datgene wat hij of zij beleeft. Het heeft dan ook betrekking op elke vorm van bewust ervaren en bewuste lichaambeleving, hoe die dan ook maar genoemd worden. 


Het woord yoga wordt door hem in dit boek duidelijk anders bedoeld dan wat gangbaar is. Yoga staat hier niet voor een bepaalde oefenwijze maar voor zijn oorspronkelijke betekenis namelijk, het in verbinding zijn met dat wat is. In dit tijdperk, waarin door velen naar spiritualiteit gezocht wordt, is het belangrijk dat er inzicht is in de onbewuste misleidingen van het materialistisch geconditioneerde denken, waar iedereen voor een groot deel door wordt bepaald. 


Yoga, meditatie en andere voor innerlijke verrijking bedoelde levensinvullingen leiden, vanwege die collectieve conditionering, al snel tot egoversterking in plaats van dat er meer openheid ontstaat voor de oorspronkelijke essentie die aan ons menszijn ten grondslag ligt. Er wordt daardoor een te grote nadruk gelegd op het willen bereiken, oefenen en het geloof in beheersing, waardoor het ego, meestal onbewust, overmatig wordt gestimuleerd. Spiritualiteit is echter een gevolg van verzoening.


Dit boek omvat ruim vijftig jaar van Anandajay’s ervaring met de herintegratie van spiritualiteit in de yoga en gaat in op de subtiele doch immense verschillen tussen yoga ‘doen’ en yoga ‘zijn’. De waarde van dit boek ligt niet in haar benadering of filosofie, maar in de spirituele beleving die daarachter ligt. Het is geschreven om die waarde in het beoefenen en doorgeven van yoga eenvoudig te kunnen integreren, zodat yoga de spirituele diepgang die zij te bieden heeft, aan je kan overbrengen en jij als yogaleraar die weer aan je cursisten kunt overbrengen.


Voor degenen die zich al langere tijd met yoga bezighouden, vormt dit boek een welkome uitnodiging om zich aan deze diegaande benadering van yoga over te geven. Yogadocenten en degenen die zich met lichaamswerk bezighouden, vinden in dit boek een gedetailleerde ondersteuning bij het vertrouwder raken met spirituele didactiek als een ingang tot het verdiepen van hun leraarschap en hun lesgeven.


Yoga, meditatie, menszijn en een spirituele leefwijze zijn volgens Anandajay allemaal hetzelfde. Het blijken slechts verschillende begrippen te zijn voor de beleving van onze bezieling, die ons in staat stelt lief te hebben, vrede te ervaren en waardevol te zijn. Het doorgeven van zulke spirituele waarden gaat altijd samen met respect voor diegenen die het vanuit hun openheid wensen te ontvangen. Niemand kan immers een bloemknop onbeschadigd openmaken, maar door de openheid voor het liefdevolle licht gaat ze vanzelf tot ontluiking over (zie foto voorkant).

Recensie ‘Spiritualiteit doorgeven via lichaamsbeleving’


Van Renate


In dit meesterlijke en inspirerende boek geeft Anandajay inzicht in de immense diepgang van yoga. De oorspronkelijke betekenis van yoga, het in verbinding zijn met je innerlijk, loopt als een rode draad door het hele boek . Je ontdekt telkens, dat spiritualiteit niet iets hoogdravends is, maar dat een gevoelige en liefdevolle relatie met je lichaam je laat ervaren dat spiritualiteit, bezieling of hoe je het ook noemt, in elke cel en in alle lagen van je menszijn al aanwezig is. Daarnaast beschrijft Anandajay op gedetailleerde en heldere wijze de verschillende yogavormen, de samenhang tussen chakra’s, kosha’s, yama’s en niyama’s en alles, wat je bij het doen en geven van yoga kan tegenkomen en ervaren. Nog niet eerder heb ik een boek in handen gehad, dat zo compleet en zo helder de hele reikwijdte van yoga laat zien en ervaren.


Bijzonder waardevol zijn de hoofdstukken waarin Anandajay invoelend en genuanceerd een les beschrijft, telkens met een bepaald thema, en aansluitend toelichting geeft op gestelde vragen van leerlingen. Hier komen eenvoud en diepgang samen. Of je nu een beginnend yoga-leerling bent of een ervaren yoga-docent, al lezend en meevoelend wordt je stap voor stap begeleid naar de essentie van yoga. Dit zal je op je eigen spirituele weg en ook in je lesgeven of begeleiden van mensen steeds weer inspireren en verrijken.