lotus-80463E.png

Puja’s deel 2

lotus-80463E.png

Deel 2: zes mantragebeden voor een spiritueel leven

voorkant-leven-in-openheid.jpg

prijs: €

25

gebonden, 264 pagina's

ISBN 9789464186529

De 6 Light of Being mantra-gebeden voor een spiritueel leven, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk en de dankbaarheid, het respect en de liefde die daardoor ervaarbaar wordt. Dit boek behandelt de puja’s: Kosha, Kriya, Shiva-Shakti, Jivatman, Yoga en Om Adhara Puja.

In dit boek worden de volgende puja’s behandeld: Kosha, Kriya, Shiva-Shakti, Jivatman, Yoga en Om Adhara Puja. (Klik hier om naar de bebehorende muziek te luisteren of om deze te bestellen. De puja's zijn als set 'MantraPrayers serie 2' verkrijgbaar.)


Het boek begint met een uitleg over wat puja betekent en wat vanuit de beleving van een puja met gebed bedoeld wordt. In dit eerste deel van het in twee delen uitgebrachte boek over Puja’s worden thema’s behandeld zoals devotie, relatie met de ziel, inbedding en de verbinding tussen spiritualiteit en seksualiteit voordat de eerste zes, van de twaalf door Anandajay gemaakte puja’s, en hun mantra’s, gebaren en energiestromingen, één voor één worden beschreven. Puja’s zijn in wezen allemaal meditatieve oefeningen, waarin je op muziek, met handgebaren op mantra’s uitdrukking geeft aan je dankbaarheid voor alles wat je aan beleving van je ziel of je spirituele existentie ontleent.


De in beide boeken aangeboden puja’s dienen enkel om, op een integere manier, gevoelens van dankbaarheid bewust een plaats te geven in je leven. De puja’s geven je de mogelijkheid om je beleving van harmonie, van yoga en van religieuze schoonheid, via een verblijdend en verstillend ritueel tot uitdrukking te brengen. De muziek die Anandajay voor elke Puja heeft gecomponeerd en de gebaren die hij ter ondersteuning daarvan aanreikt, versterken de diepe gevoelswaarden van deze eerbiedige uitingsvorm.


Verder wordt in dit boek diepgaand ingegaan op de betekenis, waarde en achterliggende psychologische inzichten van de puja’s en hun mantra’s. Alle gebaren en de daarmee samengaande energetische werkingen zijn in het boek voorzien van verfijnde tekeningen van de hand van Willemien Min. Ook wordt er op de specifieke muziek- en gebedsbeleving van elke puja ingegaan. De diepgaande, menselijke waarden van de gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. Het respect voor je innerlijke beleving en diepgang, die daardoor ervaarbaar worden, maken je dankbaar en laten je nog meer vanuit je bron van liefde leven. Mogen deze puja’s bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid, die je ziel zal laten stralen.

Recensie

Door Marije

De twee boeken, Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie - 12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven,van spiritueel leraar Anandajay, zijn indrukwekkendeen uiterst volledige boeken over toewijding en de spirituele waarde van gebed. Bidden en gebed, wat we misschien vooral kennen als smeekbeden in momenten van wanhoop, krijgt een heel andere waarde door zijn voor hem zo typerende universele benadering. De twaalf puja’s die Anandajay ontwikkeld heeft zijn heel dichtbij en zijn (zoals de titel al aangeeft) harmonische gebaren, gestes die je maakt als uitingen van dankbaarheid voor wat het leven je allemaal brengt en wat voelbaar is in ieder mens. Gebaren en aanrakingen waarmee je liefde uitnodigt en je weer opent voor de diepere lagen van je bestaan die je daarmee weer bekrachtigt.


In dit tweedelige subliemewerk wordt de achtergrond, het ontstaan, de betekenis, de waarde en de beleving van alle Light of Being puja’s op de voor Anandajay zo bekende wijze tot in de finesses aangereikt in alle aspecten en diepere aanrakingen ervan. De verschillende mantra’s, gebruikte muziekinstrumenten, handgebaren, mudra’s en de energieën die daar door gaan stromen worden per puja aangegeven en ook Anandajay’s persoonlijke gebedsbeleving tot de ziel, het wezen, komt aan bod. Het geheel komt zo prachtig tot leven en wordt nog eens extra verhelderd door alle verfijnde tekeningetjes van Willemien, waarin ook de energiestromingen worden aangegeven.  


Maar voordat dit alles per puja’s wordt toegelicht en behandeld, word je eerst meegenomen en uitgenodigd te voelen wat toewijding en devotie voor jou persoonlijk eigenlijk betekent, of jij je diepere gevoelens mag uitdrukken, wat dankbaarheid voor je is, of je rijk mag zijn, of je mag buigen, wat verlangen is, hoe je relatie met je wezen is, om zo maar eens enkele diepgaande thema’s te noemen. Ook het omgaan met levenspijn, angst en weerstand komen, in relatie tot jouw beleving en omgang met gebed, aan de orde en maken het zo tot een kostbaar geheel. De onderwerpen over allerlei waarden die de menselijke spirituele beleving met zich meebrengt, reflecteren daarmee op allerlei manieren hoe jij in het leven staat en nodigen je uit om ook voorbij de persoonlijkheid te voelen en zo weer in de kwaliteit van het bidden te komen, in gebed te gaan, ingebed te mogen zijn.


De thema’s van dit boek gaan zo diep en zijn zo indrukwekkend dat het geen boek is om even snel door te lezen, maar maken het tot een waardevol diepgaand naslagwerk, waar je steeds opnieuw een thema of puja van zou kunnen doorvoelen, in je opnemen en eigen maken.