Puja’s - Gebaren van dankbaarheid en devotie, deel 1

Zes mantragebeden voor een spiritueel leven: de Mahadevata, Chakra, Sravana, Pranidhana, Surya en Chittayam Puja

Prijs:

Aantal pagina's:

25

262 pagina's

Uitvoering:

ISBN:

mp3-albums:

boek - paperback

9789464186512

-

De 6 Light of Being mantra-gebeden voor een spiritueel leven, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk en de dankbaarheid, het respect en de liefde die daardoor ervaarbaar wordt. Dit boek behandelt de puja’s: Mahadevata, Chakra, Sravana, Pranidhana, Surya en Chittayam Puja.

In dit boek worden de volgende puja’s behandeld: Mahadevata, Chakra, Sravana, Pranidhana, Surya en Chittayam Puja. (Klik hier om naar de bijbehorende muziek te luisteren of om deze te bestellen. De puja's zijn als set 'MantraPrayers serie 1' verkrijgbaar.)


Het boek begint met een uitleg over wat puja betekent en wat vanuit de beleving van een puja met gebed bedoeld wordt. In dit eerste deel van het in twee delen uitgebrachte boek over Puja’s worden thema’s behandeld zoals devotie, verlangen, rijkdom en dankbaarheid voordat de eerste zes, van de twaalf door Anandajay gemaakte puja’s, en hun mantra’s, gebaren en energiestromingen, één voor één worden beschreven. Puja’s zijn in wezen allemaal meditatieve oefeningen, waarin je op muziek, met handgebaren op mantra’s uitdrukking geeft aan je dankbaarheid voor alles wat je aan beleving van je ziel of je spirituele existentie ontleent.


De in beide boeken aangeboden puja’s dienen enkel om, op een integere manier, gevoelens van dankbaarheid bewust een plaats te geven in je leven. De puja’s geven je de mogelijkheid om je beleving van harmonie, van yoga en van religieuze schoonheid, via een verblijdend en verstillend ritueel tot uitdrukking te brengen. De muziek die Anandajay voor elke Puja heeft gecomponeerd en de gebaren die hij ter ondersteuning daarvan aanreikt, versterken de diepe gevoelswaarden van deze eerbiedige uitingsvorm.


Verder wordt in dit boek diepgaand ingegaan op de betekenis, waarde en achterliggende psychologische inzichten van de puja’s en hun mantra’s. Alle gebaren en de daarmee samengaande energetische werkingen zijn in het boek voorzien van verfijnde tekeningen van de hand van Willemien Min. Ook wordt er op de specifieke muziek- en gebedsbeleving van elke puja ingegaan. De diepgaande, menselijke waarden van de gebeden die in dit boek worden aangereikt, verbinden je weer met de levenskracht en volheid van je innerlijk. Het respect voor je innerlijke beleving en diepgang, die daardoor ervaarbaar worden, maken je dankbaar en laten je nog meer vanuit je bron van liefde leven. Mogen deze puja’s bijdragen aan de bevrijdende werking van dankbaarheid, die je ziel zal laten stralen.

Recensie

Door Carina

De twee nieuwe boeken van Anandajay over Puja’s getuigen weer van de enorme rijkdom van het allesomvattende leven, waar we allemaal deel van uitmaken.


Als je bij momenten iets ontvangt van die diepe waarden die het leven in zich draagt, kun je je zo rijk en dankbaar voelen, dat je er dan het liefst uitdrukking aan zou willen geven, omdat je deze rijkdom dan graag zou willen eren en vieren.


De twaalf door Anandajay ontwikkelde puja’s zijn ervoor gemaakt om juist aan deze diepe gevoelens van waarde en dankbaarheid uitdrukking te geven. Een puja bestaat uit mantra’s, waarin de waarden van die puja bezongen worden, en passende muziek begeleidt deze mantra’s. Door tijdens de mantra’s gebaren te maken en eventueel mee te zingen, kun je uitdrukking geven aan je gevoelens van dankbaarheid en breng je de gevoelde waarden en energieën in een specifieke stroming, waardoor je beleving van de puja zich nog verder kan verdiepen.


Puja’s kun je zien als rituele gebeden, gebeden waardoor je ‘in gebed’ komt en je je ingebed mag voelen door de omhullende waarden van het leven. Elke specifieke puja eert een bepaald waardevol aspect van dit rijke leven. Zo kun je bijvoorbeeld via de ‘chakra puja’ de zeven chakra’s danken en te eren.


We hebben vaak niet geleerd om het leven werkelijk als geschenk aan te nemen en de dankbaarheid daarvoor vorm te geven en op een waardige manier te uiten. Door dit boek van Anandajay ga je, dankzij de door hem diep doorvoelde spirituele geluksmomenten die via zijn woorden naar je toe stromen, weer voelen in wat voor een diep reikende en liefdevolle wereld je eigenlijk leeft.


In de inleiding gaat Anandajay uitvoerig in op de achtergrond, bedoeling en waarde van puja’s in het algemeen en de waarde die ze in jouw dagelijkse leven kunnen hebben. Door de manier waarop hij erover schrijft, krijg je meteen zin om zelf een puja te gaan doen. Anandajay maakt je ervan bewust, dat je misschien geneigd bent om een puja te gaan doen vanuit het verlangen naar een oplossing voor een bepaalde onvrede in je leven. Je hoopt misschien dat de puja je iets geeft, wat je helpt om met die moeilijkheid om te gaan. Dit is echter niet de bedoeling van de puja’s.


Puja’s kunnen je echter wel ondersteunen om te ontdekken, dat de waarden waar je in je leven zo naar verlangt er al lang zijn en je je van die waarden bewust wordt als je even uit je gewoontes stapt en je opent voor de werkelijke inhoud van het leven. Als je je daarvoor opent, zul je je vanzelf rijk voelen en dan geeft een puja je de prachtige mogelijkheid om vorm te geven aan je diepe gevoelens van dankbaarheid. Je kunt via het doen van de puja’s een waardige plek aan deze gevoelens gaan geven in je leven.


Na de uitvoerige, diepgaande inleiding, waarin ik me erg aangeraakt voelde door de herinnering aan de diepe gevoelsmatige waarden van mijn bestaan en de diepgang van mijn leven, en het begrip van Anandajay voor het feit, dat we vaak niet weten, hoe we hier uiting aan kunnen geven, beschrijft Anandajay in de volgende zes hoofdstukken de eerste zes puja’s, die hij gecomponeerd, geschreven en vorm gegeven heeft. Hij gaat uitvoerig in op de diepere betekenis van elke puja en de daarbij behorende mantra’s. Ook is gedetailleerd beschreven hoe je de gebaren dient uit te voeren en de muziek van elke specifieke puja krijgt ook alle aandacht. Dit alles is omlijst door de prachtige tekeningen van Willemien Min, waardoor de puja’s ook een uiterlijke vertolking in het boek gekregen hebben, waardoor ze nog meer voor je kunnen gaan leven.


De twee boeken, Puja’s, gebaren van dankbaarheid en devotie - 12 mantra-gebeden voor een spiritueel leven, zijneen enorm rijke aanwinst in het werk van Anandajay. Het geeft je een zeer diepgaande handleiding en uiterst betrokken handreiking om meer contact te maken met de ware inhoud van het leven en van daaruit meer uitdrukking te geven aan de diepe spirituele gevoelens die je in je draagt. Als je ernaar verlangt het leven als geschenk te leren kennen en aan te nemen en je dank aan het leven te betuigen, kan dit boek je hierbij enorm ondersteunen.