Leven in het licht (ebook)

Negentig levensthema's om de essentie van het bestaan te ontdekken en te leren liefhebben

Prijs:

Aantal pagina's:

15

208 pagina's

Uitvoering:

ISBN:

mp3-albums:

ebook (PDF)

-

-

Korte meditatieve teksten over het leven in relatie met het innerlijke licht van je ziel. De teksten laten je, door al je levensvragen heen, de essentie van je bestaan en je leven ontdekken en leren liefhebben.

Als er zoveel mensen in het ‘Licht’ wensen te leven, er zoveel boeken zijn over het ‘Licht’ en er zoveel mensen zijn die over het ‘Licht’ vertellen en anderen daarin begeleiden, waarom zijn dan nog zo veel mensen bij dat ‘Licht’ vandaan? Alle religieuze, spirituele en esoterische benaderingen hebben het over het ‘Licht’, maar onder deze noemer verbreidt zich vaak meer mist dan ‘Licht’.


Licht maakt dingen zichtbaar en verandert daarmee je werkelijkheid en levenservaring. Zonder licht zou je niets inzien of doorzien, zou je geen nieuwe dingen ontdekken en zou je je van niets bewust kunnen worden. Zonder bewustwording zou je niet veranderen en evolueren.


Leven in het licht is leven in relatie met het innerlijke licht van je ziel. Dan herken je al haar signalen van weemoed en heimwee als haar stem, die je roept om dichter bij haar te komen en haar helende licht nog diepgaander in je toe te laten. Al deze bewegingen als gevolg van innerlijk licht maken een diepe liefde in je ervaarbaar. Wie door al deze bereidheid en haar vervullende openbaringen steeds inniger met het licht gaat leven, is niet meer bang voor de vergankelijkheid van zijn mens-zijn. Die voelt dat alle schoonheid van het leven weliswaar vergankelijk is, maar dat het pure ‘Licht’, dat inzicht geeft, altijd aanwezig is om je weer op te vangen in de puurheid van het bestaan, in de puurheid van het ‘Zijn’.


Alle (menselijk herkenbare) thema’s in dit boek worden in contact gebracht met dit heldere licht, zodat je verder leert zien dan de oriëntering van je ego, en door al je levensvragen heen de essentie van je bestaan en leven weer ontdekt en leert liefhebben.


Anandajay begeleidt je ook in zijn tiende boek weer in het bevrijd raken van die conditioneringen en overtuigingen, die onbewust remmend inwerken op je verlangen om vanuit een meer spirituele levenskwaliteit te leven. In de meer dan 35 jaar dat hij mensen ondersteunt bij het leren leven vanuit een open bewustzijn, hebben de onderwerpen die in dit boek behandeld worden in de realiteit kunnen rijpen tot de vredevolle boodschap, die hij de wereld wenst te geven.

Recensie

Door Carina


In ‘Leven in het licht’ (het vervolg op ‘Leven in openheid’) neemt Anandajay ons mee in het doorvoelen van allerlei levensthema’s, zoals bevrijding, het verlangen naar heelheid, geluk en stilte. De teksten zijn als diepe meditaties, waarvan je elk woord in alle rust en ruimte tot je kunt nemen, zodat de tekst ook werkelijk als een bevrijdend en helend moment op je in mag werken.


Ik weet nog goed dat het boek net was uitgekomen en hoe ik er zo enorm naar hunkerde om in het boek te gaan lezen, en ik bijna verbaasd was, dat een boek zo’n hunkering in me wakker kon maken. Aan welk gevoel in mij appelleert dit boek dan, waardoor ik zo’n zin had om juist in dit boek te lezen? Aan welk verlangen beantwoordt dit boek? Wat doen de teksten met me en welk antwoord op de hunkering geeft het lezen van dit boek me in mijn dagelijkse leven?


Als ik even terugvoel naar dat eerste moment waarop ik ernaar hunkerde om in het boek te gaan lezen, voel ik een verlangen naar spirituele voeding, naar spiegeling, naar inhoud, naar een meegenomen worden naar een ander levensgebied dan waar ik zelf doorgaans vanuit de gewoonte in ben. Als ik vanuit dit verlangen de teksten lees, komen ze heel anders binnen dan als ik ze lees vanuit een gevoel dat het goed zou zijn om een tekst te lezen. Soms kan een tekst me net even dát duwtje geven om iets te doorvoelen, waar ik tegenaan hang en waar de tekst me dan net even die spiegel in geeft, waardoor ik breek, iets inzie of het thema dieper ga doorvoelen. Dat zijn de prachtigste momenten die de teksten mij geven, alsof de tekst een spreekbuis wordt van de stem van mijn ziel, die mij zo graag wenst te begeleiden.


Ik sla weer even het boek open en aan de hand van de tekst: ‘Verlangen naar inhoud’ neem ik je mee op mijn ontdekkingstocht naar wat ‘Leven in het Licht’ nu precies zo waardevol voor mij maakt. Het verlangen naar inhoud, waar de tekst over gaat, is nu juist precies die hunkering, waardoor ik zo graag in ‘Leven in het Licht’ wens te lezen. Wat kan deze tekst mij hierin nog dieper laten voelen, wat laat deze tekst mij inzien wat ik nog niet weet, welk licht laat deze tekst schijnen op mijn verlangen naar inhoud?


De tekst nodigt me liefdevol uit: “Mag je daarom, vanuit jezelf, in het hier en nu, opengaan voor dat wat, los van alle veranderingen, alsmaar stabiel overeind blijft, om vervolgens daar in binnen te gaan en daar de inhoud van te proeven.” Ik sluit mijn ogen en ga voelen waar de tekst me toe uitnodigt. Ik laat even mijn denkbeelden en dagelijkse zorgen los en voel wat er in mij als blijvend en stabiel aanvoelt, en laat me door de tekst verder meenemen om er nog dieper de intimiteit mee aan te gaan: “Ervaar hoe dat voelt en open je daar dan helemaal voor om dat dan te ‘proeven of te drinken’, om daar dan ‘in en mee’ te zijn en het zo te ontmoeten.” Ik val even stil en geniet van de stilte en waarde die ik door deze woorden voel, en waar ik even van drink, om er nog dieper mee samen te zijn.


Anandajay neemt me nog verder mee en weekt me los van het denkbeeld dat het verlangen naar inhoud via kennis en begrijpen beantwoord of gevonden zou kunnen worden. Juist de dingen in ons leven die echt waarde voor ons hebben, zoals liefde, kennen we immers alleen maar, door ze juist niet te begrijpen, maar door er echt aan deel te nemen. Waar we vaak over struikelen in onze behoefte aan inhoud, is dat we vanuit onze gewoonte naar inhoud gaan zoeken en denken dat we ook vanuit onze gewoonte die inhoud kunnen vinden. Maar we vergeten dat in ons gewoontegedrag die inhoud nu juist ontbreekt. Juist in de gewoonte komen we niet buiten de levensruimte van die gewoonte, terwijl we juist verlangen naar een waarde die buiten die gewoonte ligt.


“Het is daarom dat het zinvol kan zijn om een levende leraar te hebben, want die kan je aan de hand meenemen naar gebieden waar jij, vanuit je eigen bekendheid, niet zo gemakkelijk zult komen.” Door deze woorden voel ik waarom ik er zo naar hunkerde om in ‘Leven in het Licht’ te gaan lezen, toen het boek net uitgekomen was. Juist in mijn dagelijkse leven, waar ik zo snel weer in mijn gewoontes ben, heb ik zo’n behoefte aan begeleiding, aan iets of iemand die mij liefdevol uitnodigt en ondersteunt om even uit mijn gewoonte te stappen.


Elke tekst, over welk thema die ook maar gaat, nodigt me namelijk uit om uit de gedachtegangen te stappen, waar ik zelf in zit, en vraagt me om andere ruimtes te betreden en in me toe te laten. De woorden zijn als een vriend, met wie ik even mag samen zijn en die mij liefdevol uitnodigt om voorbij mijn eigen grenzen, andere levensgebieden te ontdekken, waar ik in mijn dagelijkse leven zo naar verlang.


Als ik dan echt even de tijd neem, om de woorden niet alleen maar te lezen, maar ze ook werkelijk in mij toe te laten, geven deze teksten mij hele waardevolle bezinningsmomenten. Momenten, waarin ik me weer even verbonden voel met mijn hunkering naar inhoud en bezinning. Momenten waarin ik me even verbind met Anandajay als mijn liefdevolle begeleider, in tijden, waarin hij er niet is. Momenten, die mij laten genieten van de intense rijkdom, waar we allemaal deel van uitmaken, en die we juist in onze gewoontes van alledag, zo snel laten ondersneeuwen door de waan van de dag. Momenten die licht geven, een tip van de sluier oplichten, laten zien, dat er veel meer is, dan waar we ons normaal gesproken mee bezighouden. Momenten waar ik even niet begrijp, maar deelneem, drink en geniet, en daardoor de werkelijke waarde van het leven leer kennen.


Deze prachtige, uitnodigende en diepgaande teksten van Anandajay kunnen je daarom ondersteunen om even uit je gewoonte te stappen en in je leven van alledag in een intiem moment met jezelf samen te zijn. Ze geven je de mogelijkheid om de hunkering naar meer inhoud in je leven te beantwoorden door met de teksten samen te zijn, alsof ze je dierbaarste vrienden zijn.