Meditatie verbind je met je ziel

Dierbare vrienden,


In het leven is alles en iedereen, bewust of onbewust, steeds bezig met zich te bevrijden. Dat is de bedoeling van het leven, zodat jij en alles wat er verder nog is in ontwikkeling blijven. Alle ontwikkelingen, verbeteringen, wensen en dergelijke worden op de een of andere manier door deze natuurlijke drang voortgestuwd. Dat geeft natuurlijk ook onrust en een aanhoudend gevoel van onvolmaaktheid, maar het zorgt er tevens voor dat je niet berustend afstompt in een gevoel van gezapige tevredenheid en stilstand.

Ook innerlijk leeft dit prachtige verlangen naar bevrijding in iedereen, maar niet iedereen pakt het innerlijk op. Vaak compenseer je immers innerlijke onvrijheid met het verbreden van je uiterlijke vrijheid. Als je je innerlijk beklemd of bezwaard voelt, zou je daarop kunnen reageren door op vakantie te gaan, iets lekkers te gaan eten of afleiding te zoeken. Het verlangen naar innerlijke bevrijding, is het verlangen om ontlast te zijn van zwaarte en begrenzing en te leven vanuit je natuurlijke eigenheid en haar innerlijke waarde. Het verlangen naar bevrijding is de aangeboren, natuurlijke levensdrang om gelukkig en vreugdevol te zijn, omdat je door gelukkig te zijn weer met je essentie in samenklank bent.


Als je naar innerlijke bevrijding verlangt, verlang je dus naar het wegvallen van alle vormen van scheiding en begrenzing in jezelf, maar verlang je er ook naar dat dat wat aan inhoud nog onbewust is, in het licht van je bewuste ervaren plaats kan gaan vinden. Je verlangt er dan naar dat je innerlijke beleving en je echtheid meer aan de oppervlakte mogen komen en dat de ziel ook in die levensruimte mag komen, waar doorgaans het ego alles bepaalt. Dit verlangen voelt mooi, waardevol en als iets wat heel diep uit jou ontspringt, maar ook hier kunnen onrust en het onbevredigd blijven als onprettige bijverschijnselen van je verlangen naar vrijheid, je geluk verstoren.

Meditatie wenst je, juist door al deze gevoelsbelevingen van verwarring en rusteloosheid heen, helend en harmoniserend te begeleiden naar een vrije en spirituele openheid voor de waarde van je innerlijk. Het is daarom belangrijk te verstaan dat meditatie niet bedoeld is om je aan te sporen om al zoekend in de diepte te gaan graven naar je essentie. Zolang je namelijk actief iets blijft ondernemen om tot vrijheid te komen of bevrijding te vinden, ben je niet open om die innerlijke kwaliteiten in je toe te laten. Jij kunt dan niet bevrijd worden. Telkens als jij je inzet en iets onderneemt, ben jij door je betrokkenheid en inspanning ontoegankelijk om werkelijke bevrijding te ontvangen en in je waar te laten worden. Je bent immers de leider van de tocht, het hoofd van het project, de architect van het bouwplan.


Meditatie is een beweging die plaatsvindt zonder de gerichte inzet van je ego. In deze geweldloosheid wordt de essentie niet gezocht, gepakt en binnengehaald, maar komt de essentie naar jou toe omdat zij dat wenst. Ook dit is een belangrijke bewustwording, want niet iedereen ervaart dat al zo. De essentie heeft namelijk ook een immens groot verlangen om jou te willen helen, begeleiden en om dus met haar waarde naar jou toe te komen, net zoals fruit het onaflatende verlangen heeft om te rijpen en bloemen het verlangen hebben om te bloeien en hun nectar vrij te geven. Meditatie nodigt je dus niet uit om te graven naar de diepte en inhoud van je wezen, maar om die inhoud juist ruimte te geven om zich, vanuit ook zijn verlangen, helemaal aan je te tonen en aan te bieden. Meditatie vraagt je daarom om gastvrij te zijn, ruimte aan te bieden, uitnodigend te zijn, nederig aan de kant te gaan, verwachtingsvol open te staan en aanraakbaar benaderbaar te zijn voor dat wat vanuit de essentiële diepte van jou naar jouw menselijke ervaringsterrein toe wil komen. Zolang jij je menselijke bestaan bezet houdt met spanning, strijdvaardigheid of dominantie, voelen die sensitieve, diepe en inhoudelijke kwaliteiten van je ziel zich niet welkom, gewenst en uitgenodigd genoeg. Ze voelen zich dan niet veilig genoeg, omdat er ergens langs de route een ik staat opgesteld, die deze waarden toch zou willen overmeesteren en in beslag zou willen nemen om er zeggenschap over te willen hebben. Daarom doen de eerste vijf schakels van het achtvoudige pad van de Raja Yoga vooral een beroep op je om in je gedrag, lichaam en energie te verzachten en op een respectabele manier ruimte te hebben voor het hooggeëerde bezoek uit je inhoud, wezen of ziel.

De werkelijke verinnerlijking die volgens Patanjali in de laatste drie fases door meditatie wordt aangereikt, houdt niet in dat je naar binnen gaat, maar betekent dat je contact maakt met dat wat binnenin al aanwezig is, om dat dan de ruimte te bieden om naar buiten, naar jou toe, in je leven, menszijn en leefwijze plaats te nemen en waar te worden.


Dit is een bijzonder aspect van de meditatie. Op materieel gebied bestaat je leven immers vooral uit die fantastische kracht van je ego om alle onvolmaaktheden steeds maar weer te overdenken, aan te pakken, oplossingen te vinden, uit te werken, aan te passen en te veranderen. Op spiritueel gebied gaat het er bij de verinnerlijkende fases van de meditatie dan ook om dat deze inzet van je ego verstilt en je ontvankelijk wordt. Deze ontvankelijkheid ontstaat als gevolg van dat je inziet en eerbiedig aanneemt dat je innerlijke waarde niet ontwikkelingsbehoeftig is, maar een blijvende waarde is die je gegeven is als teken van dat het leven, jij, de schepping, goed en heel is.

Dat wat jij in essentie bent, is perfectie te midden van al het imperfecte, is harmonie te midden van alle veranderingen, is wit als de grond van alle kleuren, is het zijn als grond van al het worden. Binnen dat eindeloze verlangen naar geluk is je ziel, je wezen, je innerlijk je gegeven om je eraan te herinneren waar je uiteindelijk naar verlangt en naartoe wenst te ontwikkelen, je te herinneren aan hoe geluk echt aanvoelt. Dan realiseer je je dat je als mens eigenlijk altijd al met gelukzaligheid onderweg bent, dat je in jezelf de zijnsgrond waar alles op beweegt met je meedraagt en dat je in je diepte de vrijheidsbeleving waar je naar verlangt, al kent en bent. Daarom hoef je je niet in te zetten om naar je innerlijk toe te werken en het daarna naar de oppervlakte te halen, maar mag je voor het laten ontstaan van de schoonheid van de verinnerlijkte waarden van meditatie, het huis van je menselijke lichaam voorbereiden. Voorbereiden om de perfectie van het innerlijk, van zijn nectar, in je toe te laten als antwoord op je verlangen naar innerlijke vrijheid en geluk.


De bovengenoemde aspecten van meditatie spreken je op je diepere levenshouding aan. Heb jij al aangenomen dat je een innerlijke kern in je meedraagt, die je wenst te laten ervaren wat je essentie, wezenlijkheid, echte vrijheid of god is? Ben je daar al mee in relatie gegaan of was je je niet bewust van die mogelijkheid? Was je zo druk met het omgaan met alles wat gedaan moest worden om je een beetje op je gemak te voelen in dit leven, dat je het licht van je ziel niet opmerkte en er dus ook geen contact mee aanging? Was je zo druk bezig met overleven, dat de essentie van het leven aan je voorbijging?

Zo zou het kunnen zijn, maar omdat je dit boek leest, heeft je verlangen naar vrijheid je wel al naar de wens gebracht om te mediteren en dit allemaal te lezen. Je hebt dus al ervaren dat je huidige uiterlijke vrijheid je diepere verlangen niet helemaal beantwoordt en dat je naar innerlijke vrijheid en spirituele vrijheid verlangt. Het is dan een zegen om te ontdekken dat die innerlijke waarde al in je leeft en aan de grond van je bestaan ligt en ook heel erg graag naar jou toe wil komen om je met de trilling van wezenlijkheid te herijken, je te vervullen en vrij te maken. Ben je dan nu, na het lezen van dit alles, wel bereid om aan te nemen dat de essentie, dat je ziel, dat je wezen, dat je echtheid, dat god al in zijn volmaaktheid in je aanwezig is? Ja, in zijn volmaaktheid, want elke vorm van onvolmaaktheid die je toch nog in dat contact zou kunnen beleven, zal altijd het gevolg zijn van je menselijke gewoonte om het te duiden en vast te pakken en het dus te beperken.


Vaak wordt gedacht dat je, om dat te ervaren wat ik hier allemaal schrijf, veel zou moeten mediteren, maar dat is echt niet zo. Een paar druppeltjes echtheid vanuit meditatie zijn al genoeg om je de volheid van spirituele vrijheid te laten ervaren. Een paar druppeltjes essentie zijn al voldoende om je al meer in overeenstemming met je innerlijk te laten leven en daardoor ook meer uiterlijke vrijheid te laten ervaren. Meditatie wordt echter nooit een machtsmiddel om de wilskracht van je ego te dienen, dus de oprechte openheid van de relatie met je ziel blijft de enige ontvankelijke ruimte, van waaruit je druppeltjes nectar van haar kunt ontvangen.

Meditatie gaat over het contact met je ziel en de spirituele vrijheid die je voelt als je met haar samen bent en je door haar inhoud laat voeden. Naast dat dit contact met je ziel prachtig is, is het dus ook van onschatbare waarde dat je weet dat je deze ziel in je draagt, dat zij je altijd herinnert aan het wezenlijke dat je wenst te voeden en dat je nooit echt van deze essentie af kunt dwalen, omdat je haar altijd in je draagt. Dat geeft je veel vrijheid en dus ook rust en gronding als gevolg van dat je je verbonden weet met de bron van onveranderlijke volmaaktheid in jou. Daarom: neem je ziel aan, bereid je lichaam met gastvrijheid voor, laat je in die openheid door de waarde van je ziel voeden en voel je bevrijdt in de omhullende sfeer van haar volmaaktheid en gelukzaligheid. Leef met jezelf, leef met je ziel, leef verbonden met de essentie van het leven in je en om je heen en ben daardoor nooit meer alleen!


in love,


Anandajay