In relatie gaan

Lieve vrienden,


Als je je in de komende tijd 
af en toe wat leeg of verloren voelt
of graag even optimaal je menszijn wenst te ervaren, 
doorvoel dan eens de onderstaande verinnerlijkingsfasen
en voel je weer samen met me 
op deze aarde, in dit leven, in deze tijd:

Voel eerst 
de realiteit van hoe je daar nu zit.
(Mag je er zijn zoals bijvoorbeeld een zaadje of plantje? 
Zo ja, dan geef je jezelf bestaansrecht
en gaat je basis-chakra open.)

Voel dan dat je verlangt 
naar contact met de mogelijkheden van je bestaan.
(Mag je open gaan voor je verlangen om verder te groeien? 
Zo ja, dan geef je jezelf de vrijheid om te ervaren 
dat je wenst te veranderen en vollediger wenst te worden 
en gaat je identiteit-chakra open.)


Voel dan dat je hierdoor ont-moet 
wat je moment na moment ervaart.
(Mag je in contact komen
met het levende leven dat je bent?
Zo ja, dan geef je jezelf de ruimte
om aangeraakt en aangespoord te worden 
om je te ontwikkelen en gaat je maag-chakra open.)

Voel dan hoe daardoor 
genegenheid en liefde voor het leven
waar je deel van uitmaakt, in je ontwaken.
(Mag je verwonderd en ontroerd raken 
door de diepgang en volheid 
van het leven dat je bent en waar je deel van bent? 
Zo ja, dan leer je de schoonheid van liefde kennen, 
ontvouwt zich als het ware een bloemknop aan je bestaan 
en wordt je hart-chakra wakker.)


Voel dan hoe zich daardoor 
een vorm van vriendschap met je menselijke bestaan ontwikkelt.
(Mag deze vriendschap voor het leven voller en inniger worden? 
Zo ja, dan opent de ontstane bloemknop zich gracieus en vloeiend, 
net als je hart-chakra.)

Voel dan hoe je vanuit deze waardevolle relatie 
in wisselwerking komt met alles om je heen.
(Mag je de schoonheid, geur en waarde van de bloem
die vanuit jou bloeit, 
delen met alles om je heen? 
Zo ja, dan verdiept je bloeiwijze zich 
en gaat je keel-chakra open.)

Voel dan hoe je die volheid
met je volle bewustzijn beleeft.
(Mag je jezelf in deze waarheid van liefdevol mens 
steeds duidelijker erkennen en ruimte geven? 
Zo ja, dan krijgt je bestaan zijn ware straling 
en gaat je voorhoofd-chakra open.)


Voel dan hoe je nu vrij en open in relatie bent 
met jezelf en met het leven om je heen.
(Mag je met de waarheid van jezelf 
en van wat je ervaart in een soort gemeenschap samenzijn? 
Zo ja, dan verschijnt er honing aan je stralende open bloem 
en gaat je kruin-chakra open
samen met het binnenste van het hart
(anandamaya kosha))

Voel dan 
hoe je in die openheid 
je liefde en volheid 
met al het leven om je heen 
uitwisselt en deelt.


In love,
Anandajay