lotus-80463E.png

Anandajay

lotus-80463E.png
anandajay-kop.jpg

Over Anandajay

Anandajay (1955) is een spiritueel leraar van Nederlandse afkomst, die mensen thuisbrengt in hun essentie. Zijn leven is van jongs af aan toegewijd geweest aan de spirituele dimensie van het bestaan. In de loop van zijn leven stichtte hij de Light of Being organisatie van waaruit hij zijn levensboodschap van liefde, vrede en ‘er zijn’ uitdraagt. Zijn grote betrokkenheid bij de toestand in de wereld en het contrast daarvan met de diepgang en puurheid van de menselijke essentie die hij ervaart, zetten hem onaflatend in beweging om via de begeleiding van individuen en groepen, en via zijn muziek, video's en boeken bij te dragen aan een vreedzame en meer natuurlijke in plaats van materiële oriëntatie van mensen. Geweldloosheid en eerbied voor het leven staan hierin altijd centraal. Veel van zijn ervaringen zijn gevoelsmatig verbonden met het spirituele erfgoed van het oude India, maar zijn volledig geïntegreerd in de vrijheid van het leven van hier en nu.

Op zijn drieënveertigste (1998) werd hem tijdens een verblijf in India gedurende een intense meditatie de naam Anandajay ingegeven. Dit betekent vrij vertaald 'zegeningen van het hart'. Het aannemen van deze naam ging met een immens gevoel van innerlijk licht en ruimte gepaard, dat hem diep bewoog en gelijktijdig innerlijk intens verstilde. Sindsdien geeft hij daarom alles wat hij met anderen wil delen door onder de naam The Light of Being. In 2002 is hij naar de Belgische Eifel verhuisd, waar hij het Light of Being-centrum oprichtte en meerdere leerlingen zijn sindsdien om hem heen komen wonen om met hem samen zijn organisatie en werk vorm te geven. Anandajay geeft voornamelijk gedurende de zomermaanden bijeenkomsten, retraites en individuele begeleiding. Tijdens de wintermaanden verblijft hij op La Palma om zijn boeken te schrijven. In die periode organiseren de overige bewoners diverse Light of Being winterprogramma’s.

 
lotus-80463E.png
anandajay-over.jpeg
lotus-80463E.png

Anandajay's werkwijze

De kracht van alle begeleiding die Anandajay geeft, ligt in de inspirerende interactie met hem. Naast alle verhelderende en doortastende dingen die hij zegt, gaat het vooral om het ervaren van de bron en de energie van waaruit hij spreekt, zingt of zijn begeleiding aanbiedt. Zijn meditaties en woorden werken, door de lichtende diepgang en liefde die je dan vanuit zijnbetrokkenheid ontvangt, tot diep in je bewustzijn door. Anandajay is geen leraar die kennis overdraagt die jij in je leven kunt toepassen, want daarmee zou je als de regisseur van je leven in je egokracht blijven. Hij nodigt je daarentegen om een ontmoeting in vriendschap met hem aan te gaan waarin hij bezield gevoel, essentiële energieën en heelmakende diepgang met je uitgewisselt.

De sfeer rondom ontmoetingen met Anandajay is altijd open en vrij en zijn begeleiding is steeds gelijkwaardig, afgestemd en lichtend en door die ruimtelijkheid is er ook plaats voor humor. Anandajay heeft geen vaststaande levensvisie, maar is een leraar die met je in relatie gaat vanuit zijn verbondenheid met het leven zelf.

Wat hij zegt of aanbiedt, sluit precies aan op waar jij op dat moment in je ontwikkeling bent. 

 

Steeds anders, maar altijd precies afgestemd op jou, begeleidt hij je naar andere en diepere bestaansgronden waar het antwoord op jouw vraag voor je klaarligt. Je ontspant dan in wie je bent, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als energetisch en spiritueel niveau. Daardoor voelt je bewustzijn zich bevrijd (light) en ervaar je weer hoe je bestaan eigenlijk bedoeld is (being). Je voelt je weer thuis bij en in jezelf en weer een deel van het grotere geheel. De liefde die daarin ervaarbaar is draagt van nature alles in zich om je gelukkig te laten zijn en is bedoeld om je op je levensweg in alle zon- en schaduwmomenten te ondersteunen, zodat je steeds meer leeft vanuit wat je werkelijk bent. Die liefde is er altijd en jij bent zelf de belangrijkste schakel bij het toelaten van die kwaliteit in je leven.

anandajay-voet.jpg