lotus-80463E.png

Anandajay

lotus-80463E.png
anandajay-kop.jpg

Anandajay

Anandajay (1955) is een spiritueel leraar van Nederlandse afkomst, die zijn hele leven er al aan wijdt om mensen weer hun essentie te laten ervaren, zodat ze ontvankelijk worden voor de heilzame invloed daarvan. Na jaren in India te zijn geweest nam hij daar de wens van zijn spirituele leraar aan om terug naar Nederland te gaan en onderricht te gaan geven. Na dat 25 jaar te hebben gedaan verhuisde hij in 2002 naar Oost-België en stichtte hij de Light of Being-organisatie om zijn levensboodschap van liefde, vrede en ‘er zijn’ samen met anderen verder uit te dragen.

Zijn grote betrokkenheid bij de toestand in de wereld en het contrast daarvan met de diepgang en puurheid van de menselijke essentie die hij ervaart, zetten hem onaflatend. in beweging om via de begeleiding van individuen en het geven van diverse retraites bij te dragen aan een vreedzame, samenhorige en meer natuurlijke levensbeleving van mensen. 

Hij ontwikkelde daarbij 12 werkvormen, die op zich als specialisatie gegeven worden en allemaal zijn geïntegreerd in zijn ShantiYoga-bijeenkomsten. Hij heeft daarnaast diverse muziekstukken, boeken en video’s uitgebracht om de Light of Being-beleving op een zinvolle manier te delen met iedereen die naar de diepere waarden van het leven verlangt en die, vreedzaam en genietend van de oneindige diversiteit, wenst samen te leven met anderen.

In 2021 werd hij zich er diepgaand van bewust dat zijn werk al van het begin af aan gestoeld is geweest op het ervaren van de voor de mens zo elementaire, craniosacrale verbinding. Deze relationele verbinding heeft in ons immers de natuurlijke basis gelegd voor de samenwerking tussen de hoofd- en buikhersenen, inzicht en seksualiteit, bewustzijn en creativiteit. Daarnaast laat het feit dat dezecraniosacrale verbinding ontstaat gedurende de zwangerschap aan ons zien welke gevoelsmatige waardenbelangrijk voor ons zijn om die samenwerking harmonisch te laten verlopen. Al onze diepe inzichten en spirituele ervaringen zijn gerelateerd aan de fysieke waarheid van hoe wij als nieuw leven te midden van eenomhullend moederlichaam zijn ontstaan. De tastbare waarheid van dat wonderbaarlijke creatieproces heeft hij nu als een meer concrete verheldering in de uitleg van alle werkvormen geïntegreerd.

Onze doorgaans onbewuste herinneringen aan dit wonderbaarlijke creatie proces en het daaraan verbonden gevoel van gemis of verlangen dat daarna tijdens ons leven steeds in ons ervaarbaar is, krijgt via spiritualiteit een natuurlijk, essentieel en vervullend antwoord. Hoe dit antwoord in het Light of Being werk gestalte krijgt, heeft hij nu als een meer concrete verheldering in de uitleg van alle werkvormen geïntegreerd. 

 
lotus-80463E.png
anandajay-over.jpeg
lotus-80463E.png

Anandajay's werkwijze

De kracht van alle begeleiding die Anandajay geeft, ligt in de inspirerende interactie met hem. Naast alle verhelderende en doortastende dingen die hij zegt, gaat het vooral om het ervaren van de bron en de energie van waaruit hij spreekt, zingt of zijn begeleiding aanbiedt. Zijn meditaties en woorden werken, door de lichtende diepgang en liefde die je dan vanuit zijnbetrokkenheid ontvangt, tot diep in je bewustzijn door. Anandajay is geen leraar die kennis overdraagt die jij in je leven kunt toepassen, want daarmee zou je als de regisseur van je leven in je egokracht blijven. Hij nodigt je daarentegen om een ontmoeting in vriendschap met hem aan te gaan waarin hij bezield gevoel, essentiële energieën en heelmakende diepgang met je uitgewisselt.

De sfeer rondom ontmoetingen met Anandajay is altijd open en vrij en zijn begeleiding is steeds gelijkwaardig, afgestemd en lichtend en door die ruimtelijkheid is er ook plaats voor humor. Anandajay heeft geen vaststaande levensvisie, maar is een leraar die met je in relatie gaat vanuit zijn verbondenheid met het leven zelf.

Wat hij zegt of aanbiedt, sluit precies aan op waar jij op dat moment in je ontwikkeling bent. 

 

Steeds anders, maar altijd precies afgestemd op jou, begeleidt hij je naar andere en diepere bestaansgronden waar het antwoord op jouw vraag voor je klaarligt. Je ontspant dan in wie je bent, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als energetisch en spiritueel niveau. Daardoor voelt je bewustzijn zich bevrijd (light) en ervaar je weer hoe je bestaan eigenlijk bedoeld is (being). Je voelt je weer thuis bij en in jezelf en weer een deel van het grotere geheel. De liefde die daarin ervaarbaar is draagt van nature alles in zich om je gelukkig te laten zijn en is bedoeld om je op je levensweg in alle zon- en schaduwmomenten te ondersteunen, zodat je steeds meer leeft vanuit wat je werkelijk bent. Die liefde is er altijd en jij bent zelf de belangrijkste schakel bij het toelaten van die kwaliteit in je leven.

anandajay-voet.jpg