Meditation part 1: Dhyana Prayers

lotus-80463E.png
lotus-80463E.png
voorkant-ragas-essential waves.jpg

Mp3-album

Tracks:

1. Prakash Padma Sat Devaya (26min.20sec)
2. Aum Aim Hreem Shreem (24min.40sec)
3. Aum Mani Padme Hum (26min.16sec)
4. Shanti Prema Sukham Purnamadah (28min.16sec)
5. Atma Jivatma Mahasatta Aum (26min.12sec)
6. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen (26min.08sec)

Speelduur:

Prijs:

2u.38min.

12

Deze meditatiegebeden laten je vertrouwd raken met de vier fases van de Light of Being-Meditatie. In de Light of Being-Meditatie gebruik je de gehele meditatie van ongeveer twintig minuten om via deze vier fases steeds opener te worden voor de feitelijke beleving van je bestaan in een groter geheel, maar in deze meditatiegebeden voel je steeds kort bij elk van de vier mantrawoorden van het gebed de kwaliteit van die fases op zich. De gebeden zijn dan ook bedoeld voor als je je weg nog niet kunt vinden in het vloeiend doorlopen van de vier organisch op elkaar volgende fases, zoals de bedoeling is van de Light of Being-Meditatie.  

De betekenis van de woorden is in deze gebeden duidelijk van belang, omdat ze je op verschillende manieren op weg helpen om de ruimten van de vier fases van de Light of Being-Meditatie gevoelsmatig dieper te leren kennen en aan te voelen. De gebeden zijn ook gewoon op zich als puja of mantra te beluisteren, maar worden aangereikt ter ondersteuning van het stapsgewijs leren aanvoelen van de ruimten van de vier fases van de Light of Being-Meditatie.

1. Prakash Padma Sat Devaya
00:00 / 00:28
3. Aum Mani Padme Hum
00:00 / 00:44
5. Atma Jivatma Mahasatta Aum
00:00 / 01:00
2. Aum Aim Hreem Shreem
00:00 / 01:00
4. Shanti Prema Sukham Purnamadah
00:00 / 00:58
6. In Nomine Patris
00:00 / 00:44

Prakash Padma Sat Devaya


Het licht (Prakash) schijnt op de ziel,
die als een prachtige lotus (Padma) door het water heen
vanuit de grond van het bestaan (Sat) is opgerezen
als een teken van de harmonische, goddelijke schepping (Devaya),
waar alles toe behoort.Aum Aim Hreem Shreem


O, trillingen van het universum, bevrijd mij op alle niveaus
en breng me in harmonie met de diepste werkelijkheid, waarheid en essentie.Aum Mani Padme Hum


In het licht van het wezenlijke geheel (Aum),

daalt het meest innerlijke van mijn hart (ziel), als een schitterend juweel (Mani)

af tot in de kern van het je dragende bestaan,
dat als een lotus (Padme) op het water rust.
Hun samengaan is de waarheid van het geheel dat ik ben en dat waar is (Hum)


Shanti Prema Sukham Purnamadah


Vrede (Shanti)
en liefde (Prema)
brengen me het harmonische geluk (Sukham),
dat me laat voelen dat alles volmaakt is (Purnamadah)


Atma Jivatma Mahasatta Aum


De alles doordringende bezieling (Atma)
geeft je ter bewustwording een individuele bezieling (Jivatma).
Beiden zijn ingebed in hetzelfde, absolute en eindeloze zijn (Mahasatta),
zo is de diepste waarheid (Aum)


In Nomime Patris 

et Filii et Spiritus Sancti Amen


In de naam van de allesdoordringende Ziel (Patris: de Vader van de schepping)

ontvang je, ter bewustwording, een individuele Ziel (Filii: zijn zoon, zijn kind).
Beiden zijn ingebed in het absolute Zijn (Spiritus Sancti: de heilige waarheid),

en dat is hoe het Wezenlijk Is (Amen: het zij zo)