TeachingsRetraite

lotus-80463E.png
TeachingsRetraite
lotus-80463E.png

12-daagse TeachingsRetraite  - Herijken & Verdiepen


Met Anandajay

In de TeachingsRetraite biedt Anandajay elke dag één van zijn twaalf werkvormen aan en kom je, telkens via een andere ingang, steeds weer in die ene verbinding met het ‘licht van het zijn’ in jezelf. Steeds weer word je op een andere manier meegenomen naar de essentie van je menszijn en maak je weer contact met jezelf als bron van licht, kracht en vrede. De TeachingsRetraite is bedoeld als een herijkingsretraite voor de begeleiders, docenten en teachers van de Light of Being die in één of meerdere van de werkvormen zijn geïnitieerd. Daarnaast is deze retraite ook open voor iedereen die al door Anandajay begeleid wordt en die de verschillende begeleidingsvormen zowel apart als bij elkaar als geheel wenst te ervaren. 

Ook als je vanuit de Light of Being zou willen werken en in een of meer teachings zou willen worden geïnitieerd, kun je instromen in deze retraite. Je volgt dan eerst een basisprogramma bij één van de daarvoor aangewezen teachers. Op den duur zal Anandajay aangeven wanneer je voldoende gerijpt bent om vanuit die werkvorm te kunnen werken. Mensen die vroeger al een aantal jaren aan de initiaties hebben deelgenomen en ermee zijn gestopt of zij die afstuderen aan één van de opleidingen, kunnen in overleg met Anandajay ook instromen. Zij volgen dan eerst nog een op maat afgestemd instroomprogramma.

Praktische informatie

Datum: 12 t/m 25 augustus 2022.

Aankomst vrijdag rond 17.00 uur en vertrek donderdag rond 12.00 uur.


Locatie: Light of Being Centrum, België.

Bijdrage: € 1850.

Voor aanvullende informatie kun je een bericht achterlaten of bekijk de uitgebreide brochure (pdf).

lotus-80463E.png
DevotioneleYoga-kop.jpg
lotus-80463E.png

Spelen met bewustwording

De eerste zes dagen van de TeachingsRetraite besteedt Anandajay aandacht aan de zes ingangen die je uitnodigen om de relatie met je essentie diepgaander aan te gaan.mDe zes werkvormen daarvoor zijn: 


ShantiYoga: bewegen uit eerbied voor de lichaamstaal van je ziel. LightMessenger: verlangend openstaan voor het licht van de spirituele boodschappen die je vanuit je intuïtie aangereikt worden. PeaceBreathing: een allesomvattende en vrede brengende ademhaling. MantraPrayers: devotionele gebaren van dankbaarheid op meditatieve muziek. HeartSinging: je liefde heilzaam laten stromen via zingen en delen. Light of Being-Meditation: vanuit de liefdesrelatie met je ziel de weldaad van heelheid ervaren. 


De overige zes dagen gaat de aandacht naar de zes ingangen die gaan over het vrijer vanuit je innerlijk aangaan van de relatie met het leven om je heen. De zes werkvormen die daartoe uitnodigen zijn: 


LovesharingTantra: de helende en transformerende kracht van energetische liefde en relatie. ChakraHealing: een relationele vorm van heling voor je chakra’s en alles wat door hun energieën wordt gevoed. KoshaMassage: een hapto-energetische massage die doorwerkt tot in je bewustzijnslagen. AuraAwakening: wakker worden voor de uitstraling van je ziel en haar spirituele begeleiding. SoulGuidance: het ontvankelijker worden voor en diepgaander vertrouwen op je ziel en innerlijke stem als spirituele gids. SacredDance: sensuele, harmonieuze en helende dansbewegingen als uitingen van toewijding aan je essentie. In het werk van Anandajay en het in contact komen met je ziel en het ‘licht van het zijn’, gaat het steeds om zowel verinnerlijking als expressie. 

Anandajay gaat zoals altijd ervaringsgeoriënteerd op de stof in en stemt zich tijdens de daaruit voortkomende gespreksrondes op jou persoonlijk af. Hij begeleidt je precies op het punt waar jij licht en begeleiding nodig hebt, zodat je je belemmerende patronen kunt doorzien en dieper tot in jezelf, je zijn, kunt afdalen om van daaruit vrijer naar buiten toe uit te stralen en jezelf vrijer uit te drukken in relatie met anderen. 


De werkvormen zijn ingangen om je bewustzijn tot in jou en je natuurlijke staat te laten indalen. Ze dragen ertoe bij dat ervaringen van liefde, licht en vrede in je kunnen incarneren, zodat die essentiële kwaliteiten in je dagelijkse leven een plaats kunnen krijgen en jij via je leefwijze ook licht en vrede doorgeeft aan de wereld.


Anandajay zegt daarover: 'Wat ik je wens te laten ervaren is dat een vredig leven met jezelf en anderen (en wat heeft de wereld dat nodig!) zeker mogelijk is. Vrede houdt eenvoudigweg verband met het respectvol omgaan met je echtheid en het steeds vanuit je vertrouwen daarin overeenkomstig daarmee handelen. Dan zijn er in ieder geval in jou geen wrijvingen en discrepanties meer en dat geeft rust aan je leven, waarin verschillen altijd zullen voorkomen als bewijs van de constante stroom van creatie, die eigen is aan het leven. 


Mijn boodschap van vrede houdt zich dan ook bezig met het ervaren van je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als je menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft. Alle werkvormen en de manier waarop ik die heb vormgegeven, dienen enkel als ingangen tot die essentiële waarheden van je bestaan en werpen, als je ze speels ontdekt, een vreedzaam licht op jouw specifieke manier van zijn en het leven als de speelplaats tot bewustwording daarvan.'

 
meditatie-yoga-voet.jpg