lotus-80463E.png

SoulGuidance

lotus-80463E.png
kop-meditatie-2.jpg

SoulGuidance

Een liefdevolle reis van strijder naar liefhebber

Een SoulGuidance traject is een directe en heel nabije begeleiding die zich over een periode van 10 maanden tot maximaal 3 jaar uitstrekt en niet aan plaats is gebonden. Je wordt via dagelijks mailcontact, een wekelijks telefoon- of live gesprek, en een wekelijks inhoudelijk programma van tekst, mantra en puja, ondersteund in je verlangen dichter bij je werkelijke zelf te komen. Jezelf te ontdekken voorbij aan je geconditioneerde patronen. 


De begeleiding helpt je vrijer te worden om je eigen weg te gaan, keuzes te maken die echt bij jou passen, bij je bestemming.

Het is dus geen psychologische route die je bewandelt, maar een spiritueel proces dat jij aangaat. Vanaf de oppervlakte van je menszijn met al haar gewoonten, vernauwingen en angsten, daal je af naar de meer essentiële, liefdevolle en lichtvolle diepten van je Zijn. 


In de loop van het traject komen deze twee lagen, oppervlakte en diepte, steeds meer samen en kan jouw leven een door licht en liefde geïnspireerd leven worden, in plaats van een ego-georiënteerd pad van de strijder. Je persoonlijke SoulGuide loopt dagelijks naast je, stemt zich op jou af en helpt je jouw innerlijke stem, de stem van je ziel, te vertalen. Zij of hij is je voorgegaan op dit pad en verlicht de weg waar je nu samen op loopt. Ze geeft ondertiteling en aanwijzingen vanuit haar eigen ervaringen.

SoulGuidance traject (intensieve vorm)

Inhoudelijk programma

Je krijgt iedere week een op jouw ontwikkeling aansluitende puja, mantra en een spirituele tekst om je gedurende die week, het liefst dagelijks, mee te verbinden en op je in te laten werken. Dit is bedoeld om je voor een diepere laag in jezelf te openen waardoor je proces nog meer inhoud en diepgang krijgt, en jij in je dagelijkse leven meer met je innerlijke licht en je innerlijke stem verbonden raakt.


Dagelijks mailcontact

Daarnaast stuur je je SoulGuide dagelijks een kernachtige mail (die zij ook kernachtig beantwoordt). Door het dagelijkse contact wordt het gemakkelijker om alert te blijven en (steeds weer) wakker te worden voor je innerlijke beleving.


Wekelijks telefoongesprek

Wekelijks is er een (telefoon)gesprek van een half uur, waarin je SoulGuide als vervolg op het mailcontact, de op dat moment passende ondersteuning en bespiegelingen geeft.


Duur: het traject duurt minimaal tien maanden en maximaal drie jaar en je kunt gedurende het hele jaar starten.

Bijdrage: € 1850 bij een duur van 10 maanden, of € 185 per maand.


SoulGuidance traject (lichtere vorm)

Het traject is in die zin lichter dat er een minder intens programma van puja, mantra en tekst wordt aangeboden, en het telefoneren of het live-gesprek tweewekelijks plaatsvindt in plaats van wekelijks. Er is wel dagelijks mailcontact.


Bijdrage: € 1350 bij een duur van 10 maanden, of € 135 per maand.


Er zijn in Nederland en België verschillende teachers die deze vorm van begeleiding aanbieden.


Individueel specialisatietraject SoulGuidance

Programma en bijdrage op basis van persoonlijke situatie in overleg.


Meer informatie is ook verkrijgbaar bij Barbara van der Hoeven:

06-218815 23 of laat een bericht achter.

 
lotus-80463E.png
meditatie-2.jpg
lotus-80463E.png

Anandajay over SoulGuidance


SoulGuidance is een individueel toegespitste,

spirituele ontwikkeling,
die beantwoordt aan je wens

om meer met je bezieling in overeenstemming te leren leven.

Anandajay zegt over de beginselen van deze werkvorm: De SoulGuidance is een vorm van spirituele begeleiding die zich vanuit een relationele betrokkenheid ontvouwt en waar respect voor jouw eigenheid en zelfstandigheid voorop staat. Zo een liefdevolle inbedding is nodig om je als eerste innerlijk als een stabiele ondergrond te laten ontluiken. Het gezamenlijk doorvoelen van de verbinding met je ondergrond en het samen ontdekken van wat je aan helderheid nodig hebt, zal je meer duidelijkheid geven over welke levensbewegingen relevant zijn om je handelen in overeenstemming te brengen met je innerlijke beleving.


De SoulGuidance nodigt je uit om te voelen waar je op dit moment in je leven bent en hoe zich dat verhoudt tot je gevoel van bestemming. Je opent je daardoor voor je innerlijke kompas, het enige dat jouw leven de juiste richting kan geven. 

Deze begeleidingsvorm wenst jou in je diepste verlangens te dienen, zodat je vrijuit de bloem kunt zijn die jij bent.


SoulGuidance geeft je de mogelijkheid om wezenlijke of tijdelijke levensvraagstukken vanuit de spirituele dimensie te leren aanvoelen en verstaan. Ze gaat in op hoe je, via mailcontact, persoonlijke gesprekken en de diepgang van teksten, puja’s en mantra’s, een intensief en intiem proces kunt ondergaan oftewel begeleiden, als een begeleide soort bedevaartstocht. Zo’n verinnerlijkende reis maak je immers om in een ander soort relatie met jezelf te komen en die inspiratie op te doen, die je levenswijze meer inhoud en diepgang geeft.


 
kop-meditatie-2.jpg