lotus-80463E.png

SacredDance

lotus-80463E.png
kop-meditatie-2.jpg

Sri Ananda Rasa: dansen vanuit innerlijk geluk

Online Dansdag SacredDance

Tijdens deze dag word je op lichtvoetige wijze meegenomen in een sacrale dans, waarbij klanken, muziek, beweging en zang je uitnodigen om steeds sensitiever te worden en liefdevol jezelf te ontmoeten met alles wat je op dat moment bent en ervaart. Je lichaam, je denken, je gevoel, je chakra’s, je zijn, de aarde waarop je staat, alles mag er zijn. De muziek en de dans nodigen je uit je nergens meer aan vast te houden en het leven door je heen en om je heen te laten stromen. Zodat je heel natuurlijk afdaalt tot in het contact met de diepte in jezelf, je innerlijk, het meest dierbare in jou, waar je in je dagelijkse leven vaak niet aan toekomt. Aangeraakt door de klanken komt je lichaam in beweging, bevrijdt het zich van spanningen en ontstaat er ruimte voor jouw meest dierbare gevoel om door jou heen tot uitdrukking te komen.

Vier het stromende leven dat je bent

We dansen op de Sri Ananda Rasa, een mantra die is geschreven vanuit het ingeboren verlangen in ieder mens om heel of één te zijn, het verlangen om weer in verbinding te komen met je oorsprong, het Geluk in jou (Ananda betekent innerlijk geluk). In het eerste deel van de mantra beweeg je eerst rustig en meditatief en daarna vloeiend en ritmisch op een eenvoudige choreografie die jouw lichaam en je innerlijk, als een boem in het zonlicht, tot ontluiking brengt. In het tweede deel, de vrije dans, ‘beweeg je van knop tot bloem’. Omhuld door de klanken van de muziek en krijgen je chakra’s, je lichaam en je aura steeds meer ruimte om verder open te gaan en tot leven te komen, waardoor jouw innerlijk geluk, een inbedding krijgt om door jouw lichaam heen te stralen en te dansen.


’s Ochtends zijn we twee uur bij elkaar om meditatief en speels verschillende bewegingen van de dans te doorvoelen met en zonder muziek. En ‘s middags dansen we de hele dans.


In de Corona periode is gebleken dat het beleven van deze sacrale dans ook op zoom een heel aanrakende en vreugdevolle ervaring kan zijn.

Online Dansochtend SacredDance:
Sri Ananda Rasa - dansen vanuit innerlijk geluk

Data: in het weekend op 8 januari, 5 februari, 6 maart en 16 april van 10.00-12.30 uur. De bijeenkomsten zijn los te volgen.

Online via Zoom.

Prijs: € 25.

Begeleidster: Barbara


Retraiteweekend Surya Namaskar & Sri Ananda Dans: een ode aan jezelf

Data: datum volgt.

Locatie: Light of Being Centrum, Hergersberg 46 in Büllingen (België).

Bijdrage 250 euro.

Begeleidsters Barbara en Annâme.


Individuele sessie SacredDance

Op afspraak.

Locaties: In België: Praktijk Light of Being Centrum, Hergersberg 49 in Büllingen (België), op verschillende plaatsen in Nederland en online. Zie de pagina Teachers en docenten.

Bijdrage: € 60 per uur


Individueel specialisatietraject SacredDance

Programma en bijdrage op basis van persoonlijke situatie in overleg


Contactpersoon: Barbara (0031 6 21 88 15 23)

 
lotus-80463E.png
meditatie-2.jpg
lotus-80463E.png

Anandajay over SacredDance


SacredDance is een vorm van verinnerlijkende en heel makende dans,
die je zowel onderling verbindt
als individueel een vreugdevolle, spirituele vrijheid laat ervaren.

Anandajay over de beginselen van de SacredDance: "De SacredDance van The Light of being wordt gedanst op de Sri Ananda mantra (mantra van spiritueel geluk) van Anandajay met de daarbij door hem ontwikkelde choreografie. Deze Sri Ananda Rasa dans begeleidt je om de vreugde die jij in je innerlijk ervaart, via je lichaam en door je aura heen, tot uitdrukking te brengen. Elk aspect van deze anderhalf uur durende dans brengt je in verbinding met de diepte van jezelf en al het andere leven om je heen en laat je deelgenoot zijn van een veel omvattendere schepping.

De SacredDance is pas echt een gewijde, helende dans als haar bewegingen ook werkelijk vanuit jouw innerlijk vorm krijgen. De Sri Ananda Rasa dans nodigt je dan ook uit om ontvankelijk en sensitief te zijn voor zowel je innerlijke aanwezigheid als voor de eerbied waarmee je je bewegingen tot uitdrukking brengt. De dans geeft je de ruimte om, vanuit die diepte tot in de ruimte om je heen, jouw sacrale, devotionele en spirituele gevoelens van vreugde over je existentie tot expressie te brengen. Door je levensvreugde door jou heen tot vloeiende bewegingen te laten uitgroeien, vier je dansend het vreugdefeest van het leven, raak je emotioneel bevrijd en leer je om op een sensitievere manier te leven."

 
kop-meditatie-2.jpg