SacredDance

Sri Ananda Rasa: dansen vanuit innerlijk geluk

Retraiteweekend SacredDance

In dit weekend word je op lichtvoetige wijze meegenomen in een sacrale dans, waarbij klanken, muziek, beweging en zang je uitnodigen om steeds sensitiever te worden en liefdevol jezelf te ontmoeten met alles wat je  op dat moment bent en ervaart. Je lichaam, je denken, je gevoel, je chakra’s, je zijn, de aarde waarop je staat. De muziek en de dans nodigen je uit je nergens meer aan vast te houden en het leven door je heen en om je heen te laten stromen. Zodat je heel natuurlijk afdaalt tot in het contact met  de diepte in jezelf, je innerlijk, het meest dierbare in jou, waar je in je dagelijkse leven vaak niet aan toekomt. Aangeraakt door de klanken komt je lichaam in beweging, bevrijdt het zich van spanningen en ontstaat er ruimte voor jouw meest dierbare gevoel om door jou heen tot uitdrukking  te  komen.


Spreekt het je aan om uit het keurslijf van je gewoonten te stappen en samen met anderen het leven te vieren, dan ben je van harte welkom in ons Light of Being Centrum in de Belgische Eifel.

Vier het stromende leven dat je bent

We dansen op de Sri Ananda Rasa, een mantra die is geschreven vanuit het ingeboren verlangen in ieder mens om heel of één te zijn, het verlangen om weer in verbinding te komen met je oorsprong (Ananda betekent innerlijk geluk). In het eerste deel van de mantra beweeg je eerst rustig en meditatief en daarna vloeiend en ritmisch op een eenvoudige choreografie en word je begeleid in het contact met jezelf, je lichaam, de aarde en alles wat je daarin tegen komt.  Zoals het zonlicht een bloemknop tot ontluiking brengt, zo verleiden  de klanken en bewegingen jouw lichaam en jou innerlijk tot ontluiken. Je gaat langzaam open voor het leven. In het tweede deel, de vrije dans, ‘beweeg je van knop tot bloem’. Omhuld door jouw eigen aura en dat van de andere dansers, komen je hart en alle andere chakra’s steeds verder tot leven, waardoor jouw innerlijk geluk, de glans van je ziel, een inbedding krijgt om door jouw lichaam heen te stralen en te dansen.


In het programma onderdeel AuraAwakening, word je begeleid om alle energieën die tijdens het dansen in stroming zijn gekomen -  je chakra’s en je aura - ook in kleuren uit te drukken met kleurpotloden op papier. Door het tot uitdrukking brengen en zichtbaar maken van jouw kleur en zelfbeleving na de dans, in speciaal daarvoor gemaakte tekeningen, voel je nog beter de meerwaarde van wat allemaal open is gegaan en tot leven is gekomen. Je kleurt wat je voelt en je voelt wat je ervaart. Zo krijg je er ook een gekleurde, energetische dimensie bij, waarin jouw essentie, jouw ziel nog meer kan gaan stralen.

Retraiteweekend SacredDance

Datum: vrijdag 30 april vanaf 16.00 u tot zondag 2 mei, 16.00 u.

Locatie: Light of Being centrum, Hergersberg 44-46-49, 4760 Büllingen, België. 

Prijs: 250 euro, exclusief maaltijden.

Begeleidster: Barbara


Programma: er zijn over het weekend verspreid vijf bijeenkomsten waarin we dansen en ervaringen uitwisselen. Jouw proces van opengaan wordt verder begeleid met verschillende (energetische) invoeloefeningen, geleide meditaties (op muziek), vrij bewegen en zingen. Er is er ook een bijeenkomst (AuraAwakening) waarin je jezelf met kleur uitdrukt en zo in een dieper contact komt met de levende, kleurrijke waarheid van jezelf. Daarnaast zijn er op de dag stilte en sociale momenten en is er ook tijd om met jezelf door te brengen op je kamer, in de tuin, of in de natuur.


Individuele sessie SacredDance

Op afspraak.

Locaties: In België: Praktijk Light of Being Centrum, Hergersberg 49 in Büllingen (België), op verschillende plaatsen in Nederland en online. Zie de pagina Teachers en docenten.

Bijdrage: € 60 per uur


Individueel specialisatietraject SacredDance

Programma en bijdrage op basis van persoonlijke situatie in overleg.


Contactpersoon: Barbara (0032 80 48 01 64)

Anandajay over SacredDance


SacredDance is een vorm van verinnerlijkende en heel makende dans,
die je zowel onderling verbindt
als individueel een vreugdevolle, spirituele vrijheid laat ervaren.

Anandajay over de beginselen van de SacredDance: "De SacredDance van The Light of being wordt gedanst op de Sri Ananda mantra (mantra van spiritueel geluk) van Anandajay met de daarbij door hem ontwikkelde choreografie. Deze Sri Ananda Rasa dans begeleidt je om de vreugde die jij in je innerlijk ervaart, via je lichaam en door je aura heen, tot uitdrukking te brengen. Elk aspect van deze anderhalf uur durende dans brengt je in verbinding met de diepte van jezelf en al het andere leven om je heen en laat je deelgenoot zijn van een veel omvattendere schepping.

De SacredDance is pas echt een gewijde, helende dans als haar bewegingen ook werkelijk vanuit jouw innerlijk vorm krijgen. De Sri Ananda Rasa dans nodigt je dan ook uit om ontvankelijk en sensitief te zijn voor zowel je innerlijke aanwezigheid als voor de eerbied waarmee je je bewegingen tot uitdrukking brengt. De dans geeft je de ruimte om, vanuit die diepte tot in de ruimte om je heen, jouw sacrale, devotionele en spirituele gevoelens van vreugde over je existentie tot expressie te brengen. Door je levensvreugde door jou heen tot vloeiende bewegingen te laten uitgroeien, vier je dansend het vreugdefeest van het leven, raak je emotioneel bevrijd en leer je om op een sensitievere manier te leven."