lotus-80463E.png

Inzicht

lotus-80463E.png
kop-meditatie-2.jpg

Het Light of Being Programma - Ontwaken & Leven

met Anandajay

Dit Light of Being-jaartraject is bedoeld om je te verbinden met de lichtgevende en vrijheid brengende kracht die voortkomt uit het contact met je zijn, je bestaan, je levenskracht. Het is dit licht vanuit je essentie dat je bewustzijn daadwerkelijk verandert en je niet alleen maar in andere dingen laat gaan geloven. Een open bewustzijn geeft al je potenties een andere vrijheid en brengt harmonie in je gevoelsbeleving en handelen. Het ‘Licht van het Zijn' is al in iedereen aanwezig en vraagt er alleen maar om om toegelaten te worden, zodat het in je kan gaan schijnen en het je leven met zijn geluk kan verrijken. Het Light of Being Inzicht-Programma bestaat, gedurende de windermaanden, uit vier verdieping aanreikende Inzicht-video’s en het Inspiratieblad, een schriftelijke spirituele begeleiding vanuit de twaalf werkvormen van Anandajay. In de zomer geeft hij dan de Inzicht-Retraiteweek 'Ontwaken & Leven' in België. Het Inzicht-Programma is bedoeld voor mensen die verlangen naar een spiritueel georiënteerd leven en daarin wensen te worden begeleid. De video’s hebben thema’s zoals ‘de waarde van ontmoeten’, ‘intimiteit’, ‘de kracht van gedachten’, ‘de nood in de wereld’, ‘vriendschap met de realiteit’, ‘je innerlijke stem’. 

Aan de hand van het meegeleverde Inspiratieblad geeft Anandajay vanuit zijn werkvormen aan wat je gedurende die periode in samenhang met het thema van de video aan zelfstudie en zelfliefde zou kunnen doen. De retraiteweek bestaat, naast muziek en andere aspecten van zijn werkvormen, uit meditaties, gesprekken, fysieke en energetische oefeningen. Aan de hand van al deze ingrediënten nodigt hij je via persoonlijk interacties uit om, voorbij je gewoontepatronen en conditioneringen, open te gaan en contact te maken met jezelf daaronder en te proeven van de lichte en liefdevolle kwaliteit die daar eigen aan je is. De thema’s en persoonlijke interacties zijn niet bedoeld om over te filosoferen, maar dienen als directe ingangen naar jou en helpen je om voorbij te gaan aan je beelden, meningen en oordelen. Ze helpen je bewust te worden van jezelf en je thuis te laten komen in het contact met je essentie. De kracht van zowel de video’s als de ontmoetingen in de retraiteweek is dat je niet alleen (mentaal) bewust wordt, maar dat je bewustwordingen echt in je gevoel kunnen aankomen, zodat deze diepe aanrakingen kunnen doorwerken tot in je leefwijze en op jouw zielstrilling aansluiten.

Video's en mailen

Data video’s 2021: 18 december 2021.

Data video's 2022: 15 januari, 5 maart, 30 april en 17 december 2022.

Mailmogelijkheid met Anandajay: van zondag t/m donderdag na het ontvangen van de video.


Retraiteweek 'Ontwaken & Leven'

Datum: 7 oktober (17:00 uur) t/m 14 oktober (12:00 uur) 2022.

Locatie: Light of Being Centrum, Hergersberg 44-46, België.


Programma: Er is dagelijks een bijeenkomst met Anandajay van ca. 3 uur. Het inhoudelijke programma omvat ook een deelronde waarin hij persoonlijk op vragen ingaat. Verder is er een ondersteunend programma met ’s ochtends en ’s avonds surya namaskar, puja, mantra of meditatie (dat wordt verzorgd door één van de teachers) en is er tussendoor voldoende ruimte om uit te wisselen, te wandelen of op jezelf te zijn.


Bijdrage: € 975 (voor de inzicht-retraite en de 4 video's, inspiratiebladen en mailcontact met Anandajay).


Download inschrijfformulier

(het formulier gelieve opslaan en invullen op je computer)


Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.

 
lotus-80463E.png
meditatie-2.jpg
lotus-80463E.png

Inzicht: Ontwaken voor de innerlijke waarden van je bestaan

De bevrijdende kracht van inzicht vormt de basis van alle ontwikkelingsprocessen binnen The Light of Being. Anandajay ziet inzicht als het spirituele licht dat bevrijdend werkt op alle beelden, ideeën en overtuigingen, die mensen uit onzekerheid vasthouden terwijl het hen juist van het waardevolle van het bestaan afhoudt. Als het licht de donker gehouden levensgebieden in je bewustzijn laat ontwaken, krijg je de ruimte om vanuit een natuurlijke openheid te leven. In die openheid kom je dan vanzelf in contact met de in iedereen aanwezige waardevolle zijns-beleving, een waarde die eigen is aan je ware zelf en aan de essentie van het leven. 

Waarlijk inzicht (jnana in het Sanskriet) brengt je vanuit je onbewuste en daardoor onheldere gewoonten weer terug in contact met je werkelijke essentie en vormt door alles wat je op die weg inziet en ontdekt, je zo bijzondere ontwikkelings- of levensproces. Door de inzichten die worden aangereikt, komt volgens Anandajay het licht van het zijn tot leven in de vorm van bezielende aanrakingen, die je zowel openen tot in de tederste plekken van je hart als tot in de meest zegenrijke en je alsmaar omhullende waarden van je bestaan, zodat je in contact komt met de essentiële waarden die het leven zinvol, gelukkig en dierbaar maken.

 
kop-meditatie-2.jpg