lotus-80463E.png

Meditatie

lotus-80463E.png
kop-meditatie-2.jpg

Meditatie-Programma - Heelheid & Stilte

met Anandajay

Dit Meditatie-jaartraject is bedoeld om je te ondersteunen om je weer verbonden te gaan voelen met de heelheid van het leven waar je deel van uitmaakt. De inbedding die het leven je als heelheid geeft, is eigenlijk onontbeerlijk om je echt op je gemak te voelen en te vertrouwen op de diepere waarden die het leven in zich draagt. Door wakker te worden voor de stilte in je bewustzijn, de liefde in je hart en de vreugdevolle grond van je zijn, ontstaat er een Awareness, een gevoelig openstaan, dat je er vanzelf naar doet verlangen om je te openen voor al het andere leven en de volheid daarvan. Je voelt dan weer wat de diepere dimensies van het leven zijn en dat werkt ondersteunend door op je dagelijkse leven. 


Het Light of Being Meditatie-Programma bestaat, gedurende de wintermaanden, uit vier geleide meditatievideo’s, gebaseerd op de uit vier fases bestaande Light of Being- Meditatie, die Anandajay in zijn lijvige boek ‘Meditatie - De weldaad van innerlijke afstemming en bevrijdende heelheid’ uitvoerig beschrijft. Daarbij krijg je het Inspiratieblad, een schriftelijke begeleiding vanuit zijn twaalf werkvormen, die je in je levenswijze ondersteunt. In de zomer geeft Anandajay dan een Meditatie-Retraiteweek 'Heelheid & Stilte' in België. 

Dit Meditatie-Programma is bedoeld voor mensen die verlangen naar een verinnerlijkende leefwijze en die daarin begeleid wensen te worden. De video’s nemen steeds op een andere manier de vier fases van de Light of Being-Meditatie door, zodat je je niet aan bepaalde vaststaande kenmerken of ervaringen gaat vasthouden en het meditatieve bewustzijn open blijft. Aan de hand van het meegeleverde Inspiratieblad geeft Anandajay vanuit elk van zijn twaalf werkvormen aan wat je gedurende die periode in samenhang met de meditatie van de video aan zelfstudie en zelfliefde zou kunnen doen. In de retraiteweek gaat Anandajay dan diepgaander in op de vier fases van deze meditatie en spreekt hij je in het directe contact van de bijeenkomsten aan op hoe jij het beste met je beleving van die meditatiefases om zou kunnen gaan. Zo probeert hij je toegang te geven tot het bewust beleven van heelheid en stilte, de helende natuurlijke staat van zijn, waar meditatie voor bedoeld is. Deze essentiële laag van bewustzijn die door meditatie wordt blootgelegd helpt je om voorbij te gaan aan alle externe invloeden en de beelden, meningen en oordelen die daaruit voortgekomen waren. Ze opent je voor het beleven van inbedding, vreugde en vrede en laat je thuiskomen in het contact met je lichtende zijn. De kracht van zowel de video’s als de ontmoetingen in de retraiteweek is dat je niet alleen (mentaal) bewust wordt, maar dat je bewustwordingen echt in je gevoel kunnen aankomen, zodat deze diepe aanrakingen kunnen doorwerken tot in je leefwijze en op jouw zielstrilling aansluiten. 

Video's en mailen

Data video’s 2021: 18 december.

Data video's 2022: 15 januari, 5 maart, 30 april en 17 december 2022.

Mailmogelijkheid met Anandajay: van zondag t/m donderdag na het ontvangen van de video.


Meditatieretraite 'Heelheid & Stilte'

Datum: 12 juni (17:00 uur) t/m 19 juni (12:00 uur) 2022.

Locatie: Light of Being Centrum, Hergersberg 44-46-49, België.


Programma: Er is dagelijks een bijeenkomst met Anandajay van ca. 3 uur. Het inhoudelijke programma omvat ook een deelronde waarin hij persoonlijk op vragen ingaat. Verder is er een ondersteunend programma met ’s ochtends en ’s avonds surya namaskar, puja, mantra of meditatie (dat wordt verzorgd door één van de teachers) en is er tussendoor voldoende ruimte om uit te wisselen, te wandelen of op jezelf te zijn.


Bijdrage: € 975 (voor de meditatie-retraite en de 4 video's, inspiratiebladen en mailcontact met Anandajay).


Download inschrijfformulier

(het formulier gelieve opslaan en invullen op je computer)


Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met het secretariaat.

 
lotus-80463E.png
meditatie-2.jpg
lotus-80463E.png

Meditatie: Je ware aard ontmoeten en de vrijheid geven

Als mens heb je de buitengewone vrijheid om met de essentie van het en jouw bestaan in contact te gaan en uit te wisselen. Je draagt de mogelijkheid in je om die ‘kristal-heldere' en pure waarden van je essentie als zegeningen in je toe te laten. Anandajay omschrijft meditatie als het beleven van korte of langere momenten van je gezegend voelen. Gezegend, omdat dan, naast alle omstandigheden, het licht van je ziel weer oplicht, je je hart weer laat stralen en het essentiële weer overal voelbaar is. Al dat lichtende en schijnende, al dat essentiële, is het leven zelf, dat je dan volledig tot in al je cellen en aanwezigheid toelaat en ruimte geeft om in je waar te zijn. Steeds als dat mag, breekt als het ware de spirituele zon weer door en besef je dat jij als mens de grond bent, waarop het mysterie, het leven, zich mag en kan manifesteren. Deze zegeningen verlichten het geheel dat je bent en vervullen je met liefdevolle dankbaarheid. Het ervaren hiervan is zo aanrakend, dat er geen antwoorden meer nodig zijn. Je ervaart dan dat spiritualiteit niets te maken heeft met moeizame doelen, ingewikkelde verworvenheden of bijzondere prestaties, maar je eenvoudigweg uitnodigt om deel te nemen aan dat wat je allemaal wezenlijk al bent. 

Als je bereid bent om je daarvoor te openen, zul je vanzelf een diepere laag in jezelf ervaren, waar, te midden van alle veranderingen die het leven met zich meebrengt, rust, stabiliteit en liefde aanwezig is. Via meditatie maak je gebruik van je vrijheid om, juist om zinvol om te kunnen gaan met alles waar het leven je mee in contact brengt, de relatie met je essentie, met jezelf aan te gaan. In meditatie voel je je wezen en daarmee open je de deur om in relatie te gaan met de inhoud of waarde die zich daarin bevindt. Je bereidheid tot meditatie, je openheid voor deze ‘hemelpoort op aarde’, is altijd meteen al verblijdend en verzachtend en geeft je al direct het gevoel in contact met wezenlijkheid te zijn. Meditatie is het verlangen om weer met de inhoud van je essentie samen te mogen zijn. Door in meditatie te gaan, sluit je je nergens voor af en raak je niet teruggetrokken in een isolement, maar ga je in relatie met de diepgang van je bestaan en kom je in de oceaan van wezenlijkheid en echtheid terecht. Je komt dan in relatie met de liefdesenergie die de gehele schepping doordringt en zowel de waarde als de oorsprong van dat alles is. Alleen de diepte van zo een relatie bevestigt ten diepste, dat jij, als onderdeel van het geheel, pure liefde, essentie en wezenlijkheid bent. Het aangaan van deze relatie en het steeds vollediger in je waar laten worden van de liefde die jij en het leven wezenlijk zijn, is de ware waarde van meditatie en die verspreidt op die manier zowel in jou als in de hele wereld zijn vervullende zegeningen.

 
kop-meditatie-2.jpg