lotus-80463E.png

LightMessenger

lotus-80463E.png
kop-meditatie-2.jpg

LightMessenger

Aan alle begeleiding vanuit de Light of Being ligt de spirituele boodschap van vrede die er altijd is, ten grondslag . Je wordt begeleid vanuit de diepe vrede die de essentie van het leven is en die jou uitnodigt om ook in de oppervlakte van je bestaan in vrede te komen. En vrede ontstaat daar waar twee of meer dingen gelijkwaardig naast elkaar mogen bestaan en ook met elkaar in contact zijn.


Als je bijvoorbeeld in een yogahouding jezelf met verkrampte schouders aantreft, zul je vanuit je geconditioneerde gewoonte zelf bezig gaan met de ontspanning ervan, je wilt het weg hebben, dat is in feite een reactie uit onvrede met hoe het is. Onze uitnodiging is om in plaats daarvan met je schouders in contact te gaan, je te openen voor ze, precies zoals ze zijn, en te gaan voelen en luisteren naar wat ze je te zeggen hebben, welke boodschap zij in zich dragen. Je voelt misschien al lezend al hoe vredevol en vriendschappelijk deze benadering is, ook al is de boodschap die je in jezelf hoort misschien wel een hele andere dan je had verwacht of gehoopt.

Je wordt er in begeleid de boodschappen die het leven in zich draagt te herkennen en te verstaan. En de eerste boodschap die het leven voor ons heeft is de werkelijkheid die we, elk moment opnieuw, aantreffen. Het leven is in wezen één grote doorlopende boodschap, waar wij ons mee mogen verbinden om er dan in af te kunnen dalen.

Je leert samen te werken met het leven in plaats van dat je gaat proberen haar te verbeteren, te veranderen of te sturen. Je gaat ervaren dat jij niet aan jezelf hoeft te werken, maar dat het leven voor jou werkt, dat het altijd vóór jou is en niet tegen jou.


Of je nu bij yoga de gespannen schouders ervaart, bij heartsinging je gesloten hart, of bij peacebreathing de vastheid in je romp, het is die onverbloemde werkelijkheid die we met vrede tegemoet treden, zodat ze zich in dat samenzijn gezien en ontmoet voelt.  Dat is al de eerste vrede die ontstaat: geen verzet meer in de oppervlakte, maar een samen komen. Die vredevolle (nieuwe) werkelijkheid geeft je als vanzelf de toegang tot dieper liggende lagen van jezelf, waar vrede als essentie van je bestaan ervaarbaar is en naar je uitreikt. Vanuit die vrede komen de meest ware, heldere en liefdevolle boodschappen, boodschappen die jij op dat moment nodig hebt, als antwoord op je situatie van dat moment, en als ondersteuning van je ontwikkeling op je levensweg.

Individueel specialisatietraject LightMessenger

De LightMessenger initiatie is de basis scholing van de Light of Being Teachers, die hierin jaarlijks een bijscholing ontvangen. We geven deze scholing via specialisatietrajecten door aan mensen die anderen begeleiden in hun persoonlijke of spirituele ontwikkeling 


Voor meer informatie kun je contact opnemen met Barbara: +31 6 2188 1523 of laat een bericht achter.

 
lotus-80463E.png
meditatie-2.jpg
lotus-80463E.png

Anandajay over LightMessenger


Een LightMessenger brengt, via lichaamswerk of lezingen, spirituele boodschappen over,
die het bewustzijn van mensen verlichten
en het vrijmaken voor de diepgang van het bestaan,
zodat innerlijke vrede en oorspronkelijke saamhorigheid
samen weer de liefdevolle basis kunnen vormen
van een gelukkig bestaan.

Anandajay over de beginselen van de LightMessenger: De LightMessenger brengt ons de waardevolle wijsheid over het bijzondere gevoel van vrede dat aan het leven ten grondslag ligt. Een LightMessenger verkondigt geen meningen, ideeën of overtuigingen, maar geeft aandacht aan de onderliggende waarheid van dingen en gebeurtenissen. Een onderliggende waarheid gaat voorbij aan zowel uiterlijke verschillen als persoonlijke belangen en interpretaties.


De LightMessenger is een bode die, vanuit een diep respect voor ieders verlangen naar ontwikkeling, inzichten wenst aan te reiken over een alles dragende waarheid. Vanuit innerlijke rust en helderheid spreekt hij of zij met mensen die dieper met hun essentie in verbinding wensen te komen over echtheid, over het verlangen naar liefde, over de kracht van het leven en over het hart dat in iedereen de bron van liefde is en de vrede die in iedereen de bron van zijn essentie is.

Omdat spirituele en religieuze overtuigingen al rijkelijk in de wereld als leidraad aangeprezen worden, wenst de LightMessenger daar aan voorbij te gaan en je vooral diepgaander in contact te brengen met je zijnsgrond. Vanuit die grond voel je immers zelf dat alle leven hetzelfde fundament heeft, ook al zijn de torens die erop gebouwd zijn verschillend. Alleen als we alles van onszelf en van elkaar via dit onderliggende en gemeenschappelijke fundament ontmoeten, zullen we vrede als onze ware grond en oorsprong herkennen en ervaren dat liefde daarin de belangrijkste boodschapper is.

 
kop-meditatie-2.jpg