Light of Being-Retreat

lotus-80463E.png
Light of Being-Retreat
lotus-80463E.png

Jaarlijks 14-daagse Light of Being-Retreat


Met Anandajay

In de Light of Being-Retreat brengt Anandajay je elke dag via één van zijn twaalf teachings in verbinding met hun spirituele waarden en het ‘Licht van je Zijn’. Je wordt hierdoor steeds weer op een andere manier meegenomen naar de essentie van je menszijn. Steeds kom je weer bij dezelfde essentie uit als je je opent voor de diepgang van jezelf en je bestaan.


Tijdens de bijeenkomsten begeleidt Anandajay je precies daar, waar jij inzicht, intuïtie en ruimte nodig hebt, zodat je dieper tot in de waarde van jezelf, je -er zijn- en je essentie kunt afdalen om vandaaruit vrijer jezelf te zijn en met anderen te leven.

Anandajay: "Ik wens je te laten ervaren, hoe vreedzaam het leven kan zijn. Vrede ontstaat als je respectvol omgaat met je echtheid en in overeenkomst daarmee handelt, zodat er nog maar weinig wrijvingen en discrepanties in jezelf overblijven. Vanuit die vrede zul je de uitbundige diversiteit van het leven gaan omarmen en meebewegen op het leven dat altijd nieuw en dus een constante stroom van creatie is. Hierdoor ontstaat vrijheid in de beleving van je authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als je menselijke identiteit te maken heeft. Alle twaalf teachings zijn bedoeld als ingangen tot die ene essentiële waarheid waar alle leven op is gebaseerd en die openheid werkt dan vanzelf harmoniserend door tot in het verfijnde, craniosacrale systeem van je lichaam.” 

Praktische informatie

Light of Being-Retreat

Datum: 4 t/m 19 augustus 2023.

Aankomst vrijdag rond 17.00 uur en vertrek zaterdag rond 12.00 uur.


Locatie: Light of Being Centrum, België.

Bijdrage: € 2500.

Video-teachings

Aanvullend aan de Light of Being-Retreat, krijg je drie inspiratiebladen met oefeningen in de 12 teachings opgestuurd, in februari, april en december, bestaand uit een satsangvideo, meditatievideo en tien oefeningen. 


Data: 19 februari, 23 april en 17 december 2023


lotus-80463E.png
DevotioneleYoga-kop.jpg
lotus-80463E.png

Spelen met bewustwording

Op de eerste dag van de Light of Being-Retreat heeft iedere deelnemer een persoonlijk gesprek met Anandajay over zijn of haar persoonlijke situatie en spirituele proces.


Op de zes dagen daarna besteedt Anandajay, via meditatie en gesprekken, aandacht aan de essentie van de zes waarden die je uitnodigen om de relatie met je essentie diepgaander aan te gaan. In de middagen geven diverse teachers aandacht aan de bijhorende werkvormen:


ShantiYoga: bewegen uit eerbied voor de lichaamstaal van je ziel. LightMessenger: verlangend openstaan voor het licht van de spirituele boodschappen die je vanuit je intuïtie aangereikt worden. PeaceBreathing: een allesomvattende en vrede brengende ademhaling. MantraPrayers: devotionele gebaren van dankbaarheid op meditatieve muziek. HeartSinging: je liefde heilzaam laten stromen via zingen en delen. Light of Being-Meditation: vanuit de liefdesrelatie met je ziel de weldaad van heelheid ervaren. 


Op de daaropvolgende zes dagen gaat hij, ook weer via meditatie en gesprekken, in op de essentie van de zes waarden die je ondersteunen om vanuit je innerlijk te leven. In de middagen geven diverse teachers aandacht aan de bijhorende werkvormen:


LovesharingTantra: de helende en transformerende kracht van energetische liefde en relatie. ChakraHealing: een relationele vorm van heling voor je chakra’s en alles wat door hun energieën wordt gevoed. KoshaMassage: een hapto-energetische massage die doorwerkt tot in je bewustzijnslagen. AuraAwakening: wakker worden voor de uitstraling van je ziel en haar spirituele begeleiding. SoulGuidance: het ontvankelijker worden voor en diepgaander vertrouwen op je ziel en innerlijke stem als spirituele gids. SacredDance: sensuele, harmonieuze en helende dansbewegingen als uitingen van toewijding aan je essentie. In het werk van Anandajay en het in contact komen met je ziel en het ‘licht van het zijn’, gaat het steeds om zowel verinnerlijking als expressie. 


De veertiende dag van de retreat heeft weer iedereen een persoonlijk gesprek met Anandajay, staat dan in het teken van persoonlijke ontmoeting met Anandajay en de inhoudelijke afronding van het retreat.

Anandajay gaat zoals altijd ervaringsgeoriënteerd op de stof in en stemt zich tijdens de daaruit voortkomende gespreksrondes op jou persoonlijk af. Hij begeleidt je precies op het punt waar jij licht en begeleiding nodig hebt, zodat je je belemmerende patronen kunt doorzien en dieper tot in jezelf, je zijn, kunt afdalen om van daaruit vrijer naar buiten toe uit te stralen en jezelf vrijer uit te drukken in relatie met anderen. 


De werkvormen zijn ingangen om je bewustzijn tot in jou en je natuurlijke staat te laten indalen. Ze dragen ertoe bij dat ervaringen van liefde, licht en vrede in je kunnen incarneren, zodat die essentiële kwaliteiten in je dagelijkse leven een plaats kunnen krijgen en jij via je leefwijze ook licht en vrede doorgeeft aan de wereld.


Anandajay zegt daarover: 'Wat ik je wens te laten ervaren is dat een vredig leven met jezelf en anderen (en wat heeft de wereld dat nodig!) zeker mogelijk is. Vrede houdt eenvoudigweg verband met het respectvol omgaan met je echtheid en het steeds vanuit je vertrouwen daarin overeenkomstig daarmee handelen. Dan zijn er in ieder geval in jou geen wrijvingen en discrepanties meer en dat geeft rust aan je leven, waarin verschillen altijd zullen voorkomen als bewijs van de constante stroom van creatie, die eigen is aan het leven. 


Mijn boodschap van vrede houdt zich dan ook bezig met het ervaren van je diepste authenticiteit, die met zowel je spirituele bezieling als je menselijke identiteit en seksualiteit te maken heeft. Alle werkvormen en de manier waarop ik die heb vormgegeven, dienen enkel als ingangen tot die essentiële waarheden van je bestaan en werpen, als je ze speels ontdekt, een vreedzaam licht op jouw specifieke manier van zijn en het leven als de speelplaats tot bewustwording daarvan.'

 
meditatie-yoga-voet.jpg