Consulten met Teachers

lotus-80463E.png
Consulten met Teachers
lotus-80463E.png

Individuele begeleiding en specialisatie

Op verschillende plaatsen in Nederland, in ons centrum in België en ook online kun je terecht voor individuele begeleidingen in alle Light of Being werkvormen. De begeleiding kan eenmalig zijn maar ook een langere periode omvatten. Uniek is het individuele traject dat we bieden aan mensen die zich dagelijks willen laten begeleiden in de transformatie van hun geconditioneerde ik-oriëntatie naar een meer spirituele leefwijze. We noemen deze begeleiding ‘Soul Guidance’ en je kunt het traject qua intensiteit en commitment vergelijken met het lopen van een pelgrimspad.


Niet alleen SoulGuidance, alle werkvormen beantwoorden, ieder op hun eigen wijze, aan jouw verlangen naar een andere levenskwaliteit, waarin wezenlijke waarden als openheid, geluk en vrijheid ervaarbaar zijn en jij weer voelt dat je mag zijn wie je bent.


Het uitgangspunt van elke begeleiding is altijd de feitelijkheid waarin je je bevindt. Je wordt uitgenodigd om jezelf, je omstandigheden en je vragen erover aan te nemen, precies zoals ze zijn. Dit ja zeggen naar ‘wat er is’ brengt vrede. Het ontspant je fysiek, energetisch, mentaal, emotioneel en je krijgt daarmee toegang tot een diepere laag van je menszijn. Een laag die niet is geïdentificeerd met je ik en je omstandigheden in de oppervlakte. Het is een veel vrijere en open dimensie, ze is de grond onder je persoonlijkheid met al haar doen en laten. Deze zijnsgrond is de diepte van je bestaan die er altijd blijkt te zijn en die jouw leven liefdevol ondersteunt, als jij daarvoor open bent.

Anders gezegd gaat alle begeleiding erover dat je weer verbonden raakt met jezelf, je ziel of je oorsprong. En jij je weer thuis gaat voelen in het leven.


Specialisatie traject

Naast de individuele begeleiding van je persoonlijke of spirituele ontwikkeling, bieden we ook verdiepings- of specialisatietrajecten aan. In een specialisatietraject staat niet jouw begeleidingsvraag centraal, maar ga je dieper op één van de werkvormen in. Je leert de werkvorm kennen in al haar lagen, en leert voelen hoe zij ‘werkt’. Wanneer je met mensen werkt, mensen begeleidt in hun ontwikkeling op wat voor manier dan ook, kan deze specifieke ‘kennis’ van het menszijn, en de spirituele diepte ervan ondersteunend zijn en een dimensie of verdieping aan je werk toevoegen. Het is geen opleiding die we bieden, maar een specialisatie. De integratie van de werkvorm in je werk is onderdeel van het specialisatietraject.


We gebruiken in deze trajecten de boeken van Anandajay (en soms ook audio opnames van zijn bijeenkomsten), die hij over de meeste werkvormen heeft geschreven.

Praktische informatie

Praktische informatie

Individuele begeleiding bieden we afhankelijk van de activiteit aan per uur, anderhalf uur, of tweeëneenhalf uur. De bijdrage varieert van 60 euro tot 150 euro.


Specialisatietrajecten bieden we eveneens individueel, maar ook voor kleine groepjes aan.

Het programma wordt afgestemd op de deelnemer(s).

De duur van een traject en de bijdragen zijn eveneens maatwerk.


Je leest over de specifieke werking van de twaalf verschillende ingangen onder de foto, daar kun je ook doorklikken om een afspraak voor informatie of begeleiding te maken.

lotus-80463E.png
DevotioneleYoga-kop.jpg
lotus-80463E.png

De twaalf werkvormen

Light of Being-Meditation

Light of Being-Meditation is een vorm van verinnerlijking waarbij je, mede door het gebruik van een mantra, contact maakt met dat wat, achter alle veranderingen, wezenlijk in je is.


PeaceBreathing

De PeaceBreathing is een ademhalingsbegeleiding, die je volledige ademruimte op een organische manier vrij maakt, innerlijke vrede in je laat ontstaan en via je aura je energetische beleving harmoniseert.


ChakraHealing

ChakraHealing is een vorm van healing, die vanuit een diep respect voor de helende waarde van pure levensenergie, je chakra’s weer afstemt op de kracht van je bestaan en bezieling.


KoshaMassage

De KoshaMassage is een zachtaardige massage die op de vijf energielagen rondom je ziel (kosha’s) inwerkt en daardoor direct invloed uitoefent op je bewustzijn. De massage harmoniseert de kosha’s op een vloeiende wijze, zodat er zich een gevoel van allesomvattendheid ontvouwt, waarin je bewustzijn vrede vindt.


MantraPrayers

MantraPrayers zijn uitingen van spirituele poëzie of gebeden, waarin je met bijpassende gebaren, je eerbied voor je innerlijke waarden en je dankbaarheid voor je bestaan tot uitdrukking brengt.


SacredDance

SacredDance is een vorm van verinnerlijkende en heel makende dans, die je zowel onderling verbindt als individueel een vreugdevolle, spirituele vrijheid laat ervaren.

AuraAwakening

Met AuraAwakening vergroot je je zelfbewustzijn door ontvankelijk te worden voor de veelzeggendheid van je aura. Door de sferen van je aura te herkennen en in te kleuren in tekeningen van spirituele beleving, laat haar gevoelige wijsheid je steeds verder ontwaken in je aanwezigheid.


ShantiYoga

ShantiYoga is een meditatieve vorm van lichaamscontact waarmee je vanuit genegenheid voor je menselijke bestaan, je lichaam en ziel met elkaar in vrede en harmonie laat komen.


HeartSinging

HeartSinging is het vanuit je hart en je innerlijke bewogenheid zingen van woorden, klanken en mantra’s, die betrekking hebben op ervaarbare waarden van liefde, innerlijkheid en geluk.


LovesharingTantra

LovesharingTantra is het intiem in relatie gaan met datgene wat je in jezelf, het leven en anderen ontmoet. Omdat wederzijds respect de uitwisseling steeds blijft vergezellen, is het een diepgaand en relationeel delen, waarin je samen tot een grotere heelheid komt dan die van jezelf.


SoulGuidance

SoulGuidance is een individueel toegespitste, spirituele ontwikkeling, die beantwoordt aan je wens om meer met je bezieling in overeenstemming te leren leven.


LightMessenger

Een LightMessenger brengt, via lichaamswerk of lezingen, spirituele boodschappen over, die het bewustzijn van mensen verlichten en het vrijmaken voor de diepgang van het bestaan, zodat innerlijke vrede en oorspronkelijke saamhorigheid samen weer de liefdevolle basis kunnen vormen van een gelukkig bestaan.

 
meditatie-yoga-voet.jpg